Hanke perustuu nivelvaiheen ohjauksen, koulualakohtaisten ratkaisujen, starttipajatoiminnan sekä järjestö- ja yritysyhteistyön kehittämiseen.

Syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa. Työpajatoiminnasta tehdyt analyysit osoittivat työpajatoiminnan olevan taloudellisesti kannattavaa; sillä voidaan vähentää syrjäytymistä. Hanke perustui nivelvaiheen ohjauksen, koulutusalakohtaisten ratkaisujen, starttipajatoiminnan sekä järjestö- ja yritysyhteistyön kehittämiseen ja mallintamiseen työpajojen, ammattiopistojen, järjestöjen ja yritysten yhteistyönä.

Hankkeen kohderyhmät:

  • ammattiopistojen opiskelijat
  • työpajoilla työskentelevät nuoret
  • koulutuksen ulkopuolella olevat työttömät nuoret
  • työpajojen työ- ja yksilövalmentajat
  • ammattiopistojen, järjestöjen ja yritysten henkilöstö.

Hankkeen toimenpiteinä

  • Käynnistettiin alakohtaiset työpajapilotit ammattiopistojen, työpajojen ja yritysten yhteistyönä
  • Rakennettiin alueelliset toimintamallit työpajojen, ammattiopistojen, järjestöjen ja yritysten yhteistyönä
  • Järjestettiin oppilaitosten, työpajojen, yritysten, järjestöjen sekä palvelujärjestelmän edustajien osaamista ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa vahvistavaa koulutusta
  • Luotiin konkreettisia toimintamalleja työpajoilla opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Hankkeen tuloksena koulutukseen sijoittuminen työpajajakson jälkeen parani, opintojen keskeyttäminen väheni ja työelämään kiinnittyminen parani, syntyi yhdisteltävissä olevia työelämäläheisiä oppimisympäristöjä. Työpajapalvelujen kattavuus alle 25-vuotiaiden työttömien nuorten osalta parani erityisesti Etelä-Savossa. Lisäksi ammatillisten oppilaitosten, pajojen, järjestöjen ja yritysten henkilöstön yhteistyövalmiudet vahvistuivat ja starttipajatoiminta kehittyi.

Hankkeen julkaisu

Sivuraiteilta uralle Mattila, M. 2012. Pajalta tutkintoon – uusien työpajamallien kehittäminen. Teoksesta Räihä, T. 2012. Sivuraiteilta uralle! Koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseen suunnatut ESR-projektit Kaakkois-Suomessa ja malleja muualta Suomesta.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Raportteja 21/2012.

Yhteystiedot

Marita Mattila
projektipäällikkö
p. 050 312 5094
marita.mattila(at)mamk.fi

Faktat

Pajalta tutkintoon - uusien työpajamallien kehittäminen

01.11.2008 – 30.06.2011

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Mikkelin kaupungin nuorten työpaja, Etelä-Savon ammattiopisto, SuurSavon 4H-piiri, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto sekä Savonlinnan kaupungin nuorisoverstas

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta