Yrittäjyyttä ja työllistymistä synnyttävä logistiikka- ja pakkauspalvelut yhdistävä alueellinen liiketoimintaklusteri

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda uudentyyppinen logistiikka- ja pakkauspalvelut yhdistävä alueellinen liiketoimintaklusteri, mikä tuottaa alueelle uutta yritystoimintaa ja työllisyyttä. Toteutuessaan projekti vaikuttaa laajasti Kaakkois-Suomeen, koska se nojaa alueen vahvuuksiin.

toimenpiteet

Xamkin osahankkeen tavoitteena on tutkia pakkauksen merkitystä ostopäätökseen ja sen keskiössä on kuluttajakokemus. Metodeina käytetään Living Lab -metodeja tutkittaessa palvelumuotoilua ja samalla kehitetään pakkauksia kuluttajilta saadun tiedon suuntaan. Lisäksi Living Lab -metodeilla tutkitaan uusien kehitettyjen
pakkauskonseptien toimivuutta.

Toinen osa-alue on kehittää 3D-kuitupohjaisten pakkausten tuotantotekniikkaa, varsinkin muottien valmistuksen osalta, Tavoiteena on alentaa hintaa muottikustannuksissa ja nopeuttaa muottien valmistumista.
Osahankkeen toimenpiteet
1. Living Lab -metodien (käyttäjätutkimus) hyödyntäminen käyttäjäkokemusta kerättäessä
– tutkitaan ostokäyttäytymistä verrattuna pakkauksiin, miten pakkaus vaikuttaa tuotteen valintaan?
– tutkitaan kuitupohjaisten pakkausten houkuttelevuutta tuotevalinnassa
– uusien pakkausten lanseerauksen tutkiminen
2. Case tutkimukset yritysten kanssa tiiviissä yhteistyössä
3. Verkostoituminen

tulokset

Uudentyyppinen logistiikka- ja pakkauspalvelut yhdistävä alueellinen liiketoimintaklusteri, mikä tuottaa alueelle uutta yritystoimintaa ja työllisyyttä.

Hankkeessa kehitetty monitahoinen arvoverkko luo hyvät edellytykset nousta Suomen ja pidemmällä tähtäimellä Euroopan johtavaksi tavara- ja niihin liittyvien informaatiovirtojen palvelukeskittymäksi.

Hankkeen tuloksina saadaan myös toteutettuja yritysten pakkaustuotantoon, logistiikkaan ja markkinointiin liittyviä case-tarkasteluja sekä pilot-linjoja, joiden avulla on mahdollista käytännössä kehittää uudenlaisia pakkaustuotantomalleja ja tekniikoista. Esimerkiksi nopeasti kehittyvän 3D-valmistuksen mahdollisuudet yhdistettynä joustaviin pakkaustuotantolinjoihin mahdollistaa aivan uudenlaiset pakkaustuotantomenetelmät sekä paremman asiakaspalvelun pakkaaville yrityksillä.

Kuluttajia hanke hyödyntää paremmin toimivien ja personoitujen pakkausratkaisujen muodossa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö, lehtori Ari Haapanen, 044 702 8994, ari.haapanen@xamk.fi

Faktat

InnoPak - Pakkausalan innovaatiokeskittymän kehittäminen

01.01.2015 – 30.06.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvola Innovation

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 494 424 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 90 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)