Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten kilpailukykyä, elinkelpoisuutta ja kasvumahdollisuuksia.

TAVOITTEET

Tavoitteena on yritysten palveluliiketoiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen avulla tuottaa pohjoissavolaisiin mikro- ja pk-yrityksiin uutta, kannattavaa liiketoimintaa ja tukea vahvasti työn tuottavuuden ja tuloksellisuuden strategiaa. Tavoitteena on myös antaa osallistujille työkaluja löytää tai kehittää uusia tai olemassa olevia palveluinnovaatioita hankkeen toimiin osallistuvien pk-yritysten liiketoiminnan uudistamiseksi, kasvattamiseksi ja kilpailuedun löytämiseksi asiakasymmärrystä lisäten ja hyödyntäen.

TOIMENPITEET

– Kehitystoiminta mikro- ja pk-yritysten tueksi. Palveluliiketoiminnan kehitystoiminnan ajankohtaistiedon käyttäminen ja tuottaminen asiakkaiden esille nostamista teemoista osana hanketta niin, että tietoa voidaan soveltaa yritysten kehitystyöhön.
– Palveluiden kehittämisen syventävä valmennusohjelma
– Evaluoidaan saatuja tuloksia ja niiden pohjalta tehdään esityksiä palveluliiketoiminnan kehittämismalleista

tulokset

– Osallistujayritysten/-yhteisöjen kannattavuus paranee, kun tunnistetaan uusia kohderyhmiä ja palveluiden kehittämisellä saadaan tehokkuutta toimintaan.
– Palveluliiketoiminnan, palvelumuotoilun ja palveluajattelun osaaminen paranee osallistujayrityksissä, toimijoilla ja kouluttajilla (parannetaan innovaatiovalmiuksia).
– Evaluoituja esityksiä palvelutoiminnan kehittämismalleista ja oppilaitosverkoston roolista kyseisessä prosessissa.
– Toiminnallinen koulutusmallipilotti

Lisätietoja

Kaija Villman
p. 040 176 4667
kaija.villman(at)xamk.fi

Merja Ryökäs
p. 040 737 5407
merja.ryokas(at)xamk.fi

Marja Turunen
p. 044 785 5901
marja.turunen(at)savonia.fi

Ajankohtaista

Ota palvelujen kehittäminen haltuun!

Palvelujen kehittämisestä on tullut nopeasti teema, joka ei kosketa enää vain perinteisten palvelualojen yrityksiä. Digitalisaatio on johtamassa siihen, että moni asia pitää tehdä tai on mahdollista tehdä eri tavalla kuin ennen. Tuotteet muuttuvat palveluiksi. Tämä kehitys vaatii yrityksiltä aivan uudenlaista asiakasymmärrystä ja ketteryyttä. Monella toimialalla on tapahtumassa murros, jossa liiketoiminnan totutut mallit ja perusta ovat...

Faktat

Palveluiden kehittäminen pk-yritysten kilpailukyvyn tukena: PaKe Savo

01.02.2015 – 31.01.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Savonia ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 203 795 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta