Pk-yritysten kasvun tukeminen ja uuden liiketoiminnan löytäminen palvelumuotoilulla.

tavoitteet

Palveluiden tuotteistamisen avulla tavoitteena on luoda pk-yrityksiin uutta, kannattavaa liiketoimintaa sekä tukea yritysten kasvun ja uuden liiketoiminnan luonnin edellytyksiä.

toimenpiteet

– Tuodaan Aalto-yliopiston Service Factory toimintamallista soveltuvat osat eteläsavolaisten pk-yritysten palveluliiketoiminnan kehittämisen tueksi
– Palveluiden kehittämisen syventävä kehittämisvalmennus
– Saatujen palveluliiketoiminnan mallien ja tulosten arviointi ja näistä parhaiden kirjoittaminen caseiksi.

tulokset

Osallistujayritysten/-yhteisöjen kannattavuus, kasvun ja uuden liiketoiminnan luomisen mahdollisuudet paranevat, kun tunnistetaan uusia kohderyhmiä, markkina-alueita ja palveluiden kehittämisellä saadaan tehokkuutta toimintaan. Hankkeen tuloksena asiakasyritysten kyky toimia luovasti, proaktiivisesti ja kokonaisuuksia halliten kehittyy. Ne saavat konkreettisia toimintamalleja ja työkaluja yrityksensä liiketoiminnan uudistamiseen kannattavammaksi sekä
kilpailuedun löytämiseen asiakkaiden tarpeista nousevia palveluita hyödyntäen. Palveluliiketoiminnan, palvelumuotoilun ja palveluajattelun osaaminen paranee osallistujayrityksissä ja verkostojen ansiosta laajemminkin Etelä-Savon alueella. Kirjoitetaan palveluiden kehittämisen malli, casekatalogi ja tuotetaan tutkimuksellista tietoa alueen yritysten ja julkisyhteisöjen palvelullistamisesta.

 

Lisätietoja

Kaija Villman
projektipäällikkö
p. 040 176 4667
kaija.villman(at)xamk.fi

Faktat

New Service Solutions (NSS) - Palveluiden kehittäminen uuden liiketoiminnan perustana

01.04.2015 – 31.03.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 223 984 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta

Asiasanat