Hankkeessa tuotettiin tutkittua tietoa pelastusviranomaisten varautumisesta massapahtumiin sekä kehitettiin varautumista tukevia työkaluja.

Pelastusviranomaisten varautuminen massatapahtumiin – tutkittu tieto käytännön työkaluiksi –hankkeessa tutkittiin pelastusviranomaisten varautumista massatapahtumiin ja selvitettiin kansallinen asiantuntijoiden konsensus varautumissuunnittelussa huomioitavista asioista. Hankkeen kehittämisosiossa luotiin tutkimustietoon perustuva varautumissuunnittelua tukeva digitaalinen työkalu, sekä verkkokoulutuskokonaisuus, jolla tutkittua tietoa voidaan jalkauttaa helposti omaksuttavalla tavalla. Tutustu verkkokoulutukseen tarkemmin!

 

Hankkeen tuottamat tutkimukset

Massatapahtumiin liittyvä aiempi tieteellinen tutkimus on perustunut laajalti tapausraporteista tehtyihin analyyseihin. Aihepiiristä on tehty paljon kansainvälistä tutkimusta, mutta varautumissuunnittelua tekevien ja pelastussuunnitelmia käsittelevien viranomaisten oma näkökulma puuttui. Tämä hanke tuotti kansallisen ja kansainvälisen tason tietoa siitä, mitä massatapahtumien varautumissuunnittelussa tulisi pelastusviranomaisten mielestä ottaa huomioon. Tutkimusosiossa tarkasteltiin myös massatapahtumiin liittyvien hälytystehtävien aiheuttamaa kuormaa sekä ensiaputarpeen ilmenemistä Suomen suurimmilla festivaaleilla. Osatutkimuksia on yhteensä neljä, jotka julkaistiin vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä. Tutkimuksista julkaistiin myös kooste suomenkielisissä pelastusalan ja ensihoidon ammattilehdissä.

 

Hankkeen tutkimusosion tuloksia on julkaistu vapaasti saatavilla olevina artikkeleina:

Hankkeen muut julkaisut:

 

Verkkokoulutuskokonaisuus, verkkosivusto ja Turvallisen tapahtuman työkalu

Kehittämisosiossa aiempi ja hankkeen tuottama tutkimustieto muotoiltiin helposti sisäistettäväksi kokonaisuudeksi, joka jäi viranomaisten ja tapahtumajärjestäjien käyttöön hankkeen jälkeenkin osoitteeseen www.massatapahtumaanvarautuminen.fi.

Hankkeessa luotu maksuton ja kaikille avoin Turvallinen tapahtuma – tutkittu tieto käytäntöön -verkkokoulutus löytyy Xamkin OpenLearn-alustalta, rekisteröitymisavain ”Massatapahtuma2021”

Sivustolle on lisäksi tuotu belgialaisen mallin pohjalta massatapahtuman ensiaputarpeen arvioimista tukeva Turvallisen tapahtuman työkalu.

Lisätietoja

Joonas Hänninen
Projektipäällikkö
joonas.hanninen@xamk.fi
P. 050 435 5170

Faktat

Pelastusviranomaisten varautuminen massatapahtumiin – tutkittu tieto käytännön työkaluiksi

01.03.2019 – 30.06.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 245 550 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 98 220 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Palosuojelurahasto