Xamk toteutti keväällä 2021 järjestetyn pelastusalan Post-traumatyöpajan vaikuttavuuden arvioinnin Palosuojelurahaston rahoituksella.

 

Traumatisoivat tapahtumat pelastusalalla

Pelastusalan henkilöstön kohtaamat traumatisoivat tapahtumat ovat olleet enenevästi keskustelun aiheena MentalFireFit-hankkeen sekä median kiinnostuksen myötä.

Post-traumatyöpaja (Post Critical Incident Seminar) on ryhmämuotoinen kolmipäiväinen toimintamalli, joka on tarkoitettu yhden tai useamman traumaattisen tilanteen vaikutuksista kärsiville työntekijöille.

 

Post-traumatyöpajan vaikuttavuutta arvioitiin

Xamk toteutti keväällä 2021 järjestetyn pelastusalan Post-traumatyöpajan vaikuttavuuden arvioinnin Palosuojelurahaston rahoituksella. Post-traumatyöpajoihin liittyvää tutkimusta on tehty vasta vähän.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kansainvälisestikin tarvittavaa laadukasta tutkimustietoa post-traumatyöpajojen vaikuttavuudesta sekä lisätä tietoa Suomen pelastusalan ammattilaisten, päättäjien ja pelastusalan työterveyshuoltohenkilöstön keskuudessa. Tutkimustiedon avulla pyritään edesauttamaan pelastuslaitosten post-traumatyöpajojen jatkuvuutta Suomessa.

 

Hankekuva: (c) Teemu Heikkilä

Lisätietoja

Yliopettaja Hilla Nordquist
hilla.nordquist@xamk.fi

Tutkimusjohtaja Anu Haapala
anu.haapala@xamk.fi

 

Hankkeen tietosuojaseloste

 

Faktat

Pelastusalan Post-traumatyöpajan vaikuttavuuden arviointi -tutkimushanke

01.05.2021 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Rahoittajana Palosuojelurahasto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 100 720 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 40 288 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Palosuojelurahasto