Tavoite:

Projektin päätavoitteena on tuottaa yhteistyössä XAMKin ja yritysten kanssa suunnitelmat ja laskelmat kuitu- ja metsäbiojalostamon prosessitekniikan sekä sähkötekniikan tutkimus- ja tuotekehitysinfrastruktuurien vahvistamiseksi Savonlinnaan. Samalla tavoitteena on konkretisoida käytännön tasolla Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategiaa ja luoda kaksi uutta innovaatioympäristöä.

Toimenpiteet:

WP 1. Sähkövoimatekniikan tuotekehityslaitteistojen suunnittelu

Työpaketissa suunnitellaan yhteistyössä alan yritysten, Xamkin sekä Samiedun asiantuntijoiden kanssa sähkövoimatekniikan tuotekehitys- ja testausympäristö. Lähtökohtana ovat seuraavat laitteistoympäristöt:

  • Lämpenemäkoelaitteisto (5000 A muuntaja + säätömuuntaja + mittauslaitteisto)
  • Vaihtojännitekoelaitteisto
  • Syöksyjännitekoelaitteisto

WP 2. Kuitumassan pesun syrjäytysilmiöiden tutkimus- ja kehitysympäristön suunnittelu

Xamk FiberLaboratory suunnittelee yhteistyössä teollisuuden kanssa uuden sukupolven prosessitutkimus- sekä tuotekehitysympäristön selluloosan valmistuksen pesuvaiheen ympärille.

WP 3. Mikrokiteisen selluloosan AaltoCell koeympäristön suunnittelu ja asentaminen Kuitu3 –toimintaympäristöön

Koeympäristön suunnittelu on tarpeen huomioiden käsiteltävän biomassan kemikalisointiin, reaktorin ja massan sekä nestemäisten tuotejakeiden syöttösäiliöt, putkistot sekä apujärjestelmät. Näköpiirissä on erilaisten biomassojen syöttöratkaisujen ideointi ja kehittäminen.

Lisätietoja

Lasse Pulkkinen
projektipäällikkö
lasse.pulkkinen@xamk.fi
044 571 5861

Faktat

Prosessiteollisuuden uudet tutkimus- ja kehitysympäristöt – PROSTEK

01.04.2018 – 31.05.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 330 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan aluekehitysrahastosta