Kiristyvät ympäristömääräykset edellyttävät sellutehtailta toimenpiteitä jätevesikuormituksen pienentämiseksi. Valkaisu on pääosin vastuussa sellutehtaan jätevesissä olevan orgaanisen aineksen syntymisestä. Sellutehtaan valkaisujätevedet ovat vain osittain biohajoavia johtuen pääosin erittäin kestävistä ligniiniyhdisteistä ja usein tarvitaan lupaehtojen saavuttamiseksi biologisen käsittelyn lisäksi jotakin muuta käsittelyä kuten saostamista alumiinisuolojen avulla, mikä lisää kustannuksia ja hankalasti käsiteltävän lietteen määrää. Tässä kaksivuotisessa hankkeessa selvitetään valkaisujätevesien orgaanista koostumusta kirjallisuuden, nykyaikaisen analytiikan ja perinteisten jätevesivesianalyysien avulla. Pyritään löytämään ja testaamaan soveltuvaa tekniikkaa valkaisujätevesien biohajoavuuden parantamiseksi laboratorio-olosuhteissa sekä suunnitellaan pilot-mittainen esikäsittelyprosessi. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää uudentyyppisen sellutehtaille tarkoitetun nykyistä suoritustasoa tehokkaamman vedenpuhdistusprosessin kehittelyssä laajasti alan tuotantolaitoksissa, suunnittelutoimistoissa ja laitetoimittajien parissa.

Faktat

Metsäbiojalostamon valkaisuvesien karakterisointi ja tehokkaat käsittelytekniikat PUREWA

01.08.2020 – 31.07.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Aquaflow Oy, Andritz Oy, Metsä Fibre Oy ja Vaisala Oyj

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 317 396 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta, yksityinen rahoitus