Tavoite:

Projektin päätavoitteena on suunnitella ja rakennuttaa Savonlinnaan Xamkin ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyönä uusi laboratoriorakennus puun kasvullisen lisäyksen pilotointilaitteistolle sekä tutkimukselle. Rakennuksen erikoistarpeet perustuvat metsäbiotekniikan lähtökohtiin tilojen layoutin, ilmastoinnin, aseptisuuden sekä logistiikan osalta. Laboratorion pääkäyttäjänä tulee olemaan Luonnonvarakeskuksen tutkimusryhmä. Hankkeella on synergiaa Xamkin kehittämis- ja tutkimustoimintaa mm. alan robotiikan sekä bioreaktoritekniikan näkökulmista. Hankkeen päätavoitteena on toteuttaa kansainvälisestikin kilpailukykyinen toimintaympäristö uusimmalle metsänjalostuksen tutkimukselle sekä uusien innovaatioiden kaupallistamiselle alueella.

 

TOIMENPITEET:

Hanke on investointiprojekti, joka kattaa laboratorion suunnittelun asiantuntijatehtävät, rakennustekniset työt sekä LVIS-urakat.

Lisätietoja

Lasse Pulkkinen
projektipäällikkö
lasse.pulkkinen@xamk.fi
044 571 5861

Faktat

Puun kasvullisen lisäyksen laboratorio - PUUKASVU

02.10.2017 – 31.10.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 919 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta