Kansainvälisellä yhteistyöllä ympäristön tilaa parantamassa.

Venäläiset yhteistyökumppanit SC Mineral ja Limnologian instituutti edistävät Geologian tutkimuskeskuksen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa Pietarin kaupungin ja Itämeren vesiensuojelua yhteisessä Environmental impacts of the Krasny Bor toxic waste landfill (EnviTox) -projektissa.

EnviTox-projektissa kehitetään työkaluja sekä annetaan suosituksia tukemaan hyvää ympäristön tilaa, riskienhallintaa ja kestävää kehitystä pitkällä aikavälillä Krasny Borin vaarallisen jätteen kaatopaikkaa ympäröivällä alueella. Projekti tuottaa tietoa ja jakaa hyviä käytäntöjä ympäristön tilan arvioinnista sekä päätöksentekijöille että maankäytön suunnittelijoille.

NÄYTTEENOTOLLA LISÄÄ MERKITTÄVYYTTÄ

Näytteenotolla on tärkeä merkitys ympäristön tilan tutkimisessa. Edustavien näytteiden ottaminen ja kenttämittaus erilaisista ympäristökohteista edellyttää hyvää näytteenoton ja mittausten teorian ja virhelähteiden tuntemista. Lisäksi näytteenottajalla tulee olla perehtyneisyyttä kenttätoimintaan käytännössä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on tarjonnut jo vuosien ajan Suomen ympäristökeskuksen sertifioimaa koulutusta vesistö- ja maaperänäytteenottoon. Sertifiointijärjestelmän avulla Suomessa varmistetaan kenttätoiminnan laatu. EnviTox-hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu antaa partnereille näytteenottokoulutusta.

kansainvälistä yhteistyötä

Environmental impacts of the Krasny Bor toxic waste landfill (EnviTox)- projektia koordinoi Valtion geologinen yhtiö «Mineral» (SC Mineral) Pietarista. Osatoteuttajina ovat Geologian tutkimuskeskus, Limnologian instituutti Pietarista ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Hanketta (1.3.2019–28.2.2022) rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelmasta.

Kansainvälinen webinaari

Latest studies in water contamination, ecotoxicology and transport of hazardous substances – new views for environmental risk assessment in Finland and Russia -webinaari järjestettiin 13.9.2021.

Webinaarissa jaettiin kokemuksia ympäristöriskien arvioinnista Suomen ja Venäjän välillä, ja kuultiin tuloksia uusimmista tutkimushankkeista.

Webinaarin esitysmateriaalit on ladattavissa täältä.

Lisätietoja

Vuokko Malk
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 647 4809
vuokko.malk(at)xamk.fi

Arto Sormunen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 050 312 5055
arto.sormunen(at)xamk.fi

Hanne Soininen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
tutkimuspäällikkö
p. 0400 869952
hanne.soininen(at)xamk.fi

 

Hankkeen viralliset nettisivut

https://envitox.infoeco.ru/

Faktat

Environmental impacts of the Krasny Bor toxic waste landfill (EnviTox)

01.03.2019 - 28.02.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Valtion geologinen yhtiö «Mineral» (SC Mineral)

Osatoteuttajat: Geologian tutkimuskeskus, Limnologian instituutti Pietarista ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 936 016 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 180 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelmasta