Yhteistyöllä ympäristön tilaa parantamassa.

EnviTox-projektissa kehitettiin työkaluja sekä annettiin suosituksia tukemaan hyvää ympäristön tilaa, riskienhallintaa ja kestävää kehitystä pitkällä aikavälillä Krasny Borin vaarallisen jätteen kaatopaikkaa ympäröivällä alueella. Projekti tuotti tietoa ja jakoi hyviä käytäntöjä ympäristön tilan arvioinnista sekä päätöksentekijöille että maankäytön suunnittelijoille.

EnviTox-projektia toteutettiin Eurooppa neuvoston päätöksellä 4.3.2022 alkaen kansallisena kokonaisuutena Suomessa.

Riskinarviointiraportti

NÄYTTEENOTOLLA LISÄÄ MERKITTÄVYYTTÄ

Näytteenotolla on tärkeä merkitys ympäristön tilan tutkimisessa. Edustavien näytteiden ottaminen ja kenttämittaus erilaisista ympäristökohteista edellyttää hyvää näytteenoton ja mittausten teorian ja virhelähteiden tuntemista. Lisäksi näytteenottajalla tulee olla perehtyneisyyttä kenttätoimintaan käytännössä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on tarjonnut jo vuosien ajan Suomen ympäristökeskuksen sertifioimaa koulutusta vesistö- ja maaperänäytteenottoon. Sertifiointijärjestelmän avulla Suomessa varmistetaan kenttätoiminnan laatu. EnviTox-hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu antoi partnereille näytteenottokoulutusta. Näytteenoton hyviä käytäntöjä on esitelty myös hankkeessa tuotetuilla demonstraatiovideoilla:

Xamk Envitox  – 1/6 Johdatus ympäristönäytteenoton perusteisiin

Xamk EnviTox – 2/6 Johdatus vesinäytteenottoon

Xamk EnviTox – 3/6 Johdatus pohjavesinäytteenottoon ja passiivisiin näytteenottimiin

Xamk EnviTox – 4/6 Johdatus maaperänäytteenottoon ja kenttämittareihin

Xamk EnviTox – 5/6 Johdatus Aliivibrio fischeri – toksisuustestiin

Xamk EnviTox – 6/6 Johdatus laskeumakeräimiin ja ilmanlaadun hiukkasmittareihin

Suomenkielisissä videoissa on saatavilla tekstitykset suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

kansainvälistä yhteistyötä

Environmental impacts of the Krasny Bor toxic waste landfill (EnviTox)- projektia koordinoi Valtion geologinen yhtiö «Mineral» (SC Mineral) Pietarista. Osatoteuttajina olivat Geologian tutkimuskeskus, Limnologian instituutti Pietarista ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Hanketta (1.3.2019–3.3.2022) rahoittivat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelmasta. EnviTox-projektia on toteutettu Eurooppa neuvoston päätöksellä 4.3.2022 alkaen kansallisena kokonaisuutena Suomessa.

Kansainvälinen webinaari vuonna 2021

Latest studies in water contamination, ecotoxicology and transport of hazardous substances – new views for environmental risk assessment in Finland and Russia -webinaari järjestettiin 13.9.2021.

Webinaarissa jaettiin kokemuksia ympäristöriskien arvioinnista Suomen ja Venäjän välillä, ja kuultiin tuloksia uusimmista tutkimushankkeista.

Webinaarin esitysmateriaalit on ladattavissa täältä.

 

Korkeakoulu- ja tiedeyhteistyö venäläisten ja valkovenäläisten kumppaniorganisaatioiden kanssa on jäädytetty 4.3.2022 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaisesti. Meneillään olevia tutkimus- ja kehittämishankkeita jatketaan ilman venäläisiä ja valkovenäläisiä kumppaneita, ja toimintaa suunnataan tarvittaessa uudelleen.

 

Higher education and research cooperation with Russia has been freezed since March 4th 2002, according to the recommendation by Ministry of Education and Culture. Ongoing RDI projects can continue without partners from Russia or Belarus.

Lisätietoja

Vuokko Malk
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 647 4809
vuokko.malk(at)xamk.fi

Hanne Soininen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
tutkimuspäällikkö
p. 0400 869952
hanne.soininen(at)xamk.fi

 

Faktat

Environmental impacts of the Krasny Bor toxic waste landfill (EnviTox)

01.03.2019 – 31.03.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Geologian tutkimuskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 180000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 180 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: The project is co-funded by the European Union.