Hankkeen tavoitteen on saada rakennuksen koko elinkaari huomioon rakennussuunnittelussa.

Rakennustyön aikaisia korjauksia pystytään vähentämään käyttämällä eri tiloista tehtyjä tietomalleja. Hankkeessa käytetään muun muassa sisätilapaikannusta ja lisättyä todellisuutta reaaliaikaisesti rakennuskohteissa, jolloin tarvittavat korjaustoimenpiteet voidaan paikantaa. Tietomallit pitkäaikaisarkistoidaan, joten ne ovat myös tulevina
vuosina korjausrakentamisen käytössä.

RedHal digitalisoi rakennusten suunnittelun työprosesseja. Rakennustyön aikaisia virheitä ja korjaustarpeita voidaan vähentää huomattavasti, kun eri alojen suunnittelijat tekevät omasta suunnitelmastaan, eimerkiksi vesiputkistoista, sähköisen 3D-mallin. tätä 3D-mallia tarkastellaan sen jälkeen yhdessä saman rakennuksen muiden 3D-mallien kanssa. Mallit saadaan perspektiivikuvaan jo ennen rakentamista.

Yhteistarkastelut mahdollistaa uudehko tiedostoformaatti IFC, jota eri nimiset suunnitteluohjelmistot osaavat lukea ja luoda. Samalla tulee mahdolliseksi käyttää suunnitelmissa valmiiksi IFC-formaatissa kuvattuja rakennuskomponentteja (esim. ilmastointikone).

Rakennussuunnittelussa laatu parenee ja tuottavuus tehostuu

RedHal-projekti luo rakennusyhtiölle työprosessin, joka parantaa laatua ja tehostaa tuottavuutta. Kun taulutietokoneita käytetään rakennuksella, järjestelmä paikantaa tabletin ja tuo tabletin kameran näkemän näkymän päälle dokumenttien grafiikkaa työntekijälle. Tiedot siirtyvät Lisätyn todellisuuden ( AR ) menetelmillä.

Mallit säilytetään kehitettävässä pitkäaikaisarkistossa kymmeniä vuosia korjausrakentamista varten. RedHal-hankkeessa suunnitellaan näin ollen dokumenttien kokonaisvaltainen hallintapalvelu, jolla on tiiviit kytkökset nykyaikaisiin työprosesseihin.

RedHal on jatkoa TEKESin rahoittamalle projektille Value Add Datan kaupallistamistutkimus, jossa Mikkelin ammattikorkeakoulu teki patenttihakemuksen ja sai patentin FI 125913 B 15.4.2016. Patentin nimi on: Toimintatilan määrittävä objekti tietokoneavusteista suunnittelua varten.

Lisätietoja

Markku Rossi
TKI-asiantuntija
Mikkelin ammattikorkeakoulu
p. 0400 544 876
markku.rossi(at)xamk.fi

Faktat

Rakennuksen elinkaaren datan hallinta, RedHal

01.01.2016 – 31.05.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Rakennusliike U.Lipsanen Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta