Työelämälähtöistä täsmäkoulutusta Etelä-Savon rakennusklusterille yritysten osaamisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi

RAKES 2020 -hankkeessa kartoitetaan Etelä-Savon rakennusklusterin osaamistarpeita ja suunnitellaan tarpeiden perusteella sekä täsmäkoulutusta yrityksille että uusia oppimispolkuja sekä koulutussisältöjä. Tavoitteena on lisätä Etelä-Savossa toimivien rakennusalan yritysten osaamista ja kilpailukykyä mm teollisen puurakentamisen, taloautomaatiotekniikan ja korjausrakentamisen aloilla.

Hankkeessa luodaan koulutusten lisäksi alueellinen osaamisen kehittämisen tiekartta rakennustoimialan digitalisaation, automaation sekä energia- ja ympäristötehokkaan rakentamisen lähtökohdista alan yritysten, oppilaitosten sekä muiden sidosryhmien (ELY-keskus, yritykset, Rakennusteollisuus ry) yhteistyönä.

Hanke rahoitetaan pääasiallisesti Euroopan unionin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja kaikki tarjottava koulutus on kaikille avointa ja osallistujille ilmaista.

Huomio!

Koulutusten sisällöt luodaan rakennusklusterin tarpeista lähtien. Sisältöihin voi vaikuttaa ottamalla suoraan yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöihin. Koulutukset järjestetään joko yrityksen omissa tai oppilaitosten tiloissa (XAMK, Esedu, SAMIedu). Koulutusten pituus ja laajuus muokataan tarpeen mukaan.

Tulevat Suunnitteilla olevat Menneet

Lisätietoja

Anti Rohumaa
projektipäällikkö,
+358 40 1854173
anti.rohumaa@xamk.fi

Kiti Venäläinen
projektiasiantuntija
+358 40 663 0546
kiti.venalainen@xamk.fi

Milla Sairanen
kehitysinsinööri
+358 40 642 8750
milla.sairanen@xamk.fi

Tulevat koulutukset

Puurakentamisen palomääräykset ja niiden soveltaminen

Aika: tiistai 3.3.2020 klo 13.00-16.00
Paikka: Mikkeli
Kenelle: Kaikille rakentamisen parissa työskenteleville
Kouluttaja: insinööri (ylempi AMK) Toni Kekki

Rakentamisen hiilijalanjälki

Aika: torstai 5.3.2020 klo 12.30-15.30
Paikka: Kuitu 3, B014 Vipusenkatu, 57200 Savonlinna
Kenelle: Kaikille rakentamisen parissa työskenteleville
Kouluttaja: Matti Kuittinen
Lisätietoa: xamk.fi/puurakentamisentyopajat

Sisältö

– Metsän ja rakennetun ympäristön hiilivirrat
– Rakennusten vähähiilisyyden säädöskehitys
– Vähähiilisyyden arviointimenetelmä
– Rakentamisen kiertotalous

Ilmoittautuminen

SISÄILMAPÄIVÄ

Aika: 5.3.2020
Paikka: Etelä-Savon koulutus Oy, Raviradantie 8-10 Auditorio

Kouluttaja: Ardex Oy
Mitä: Koulutus sisäilmakorjausten työtekniikoista mm. ilmavuotojen, rakennekosteuden ja radonin hallintaan. Perustuu alan viimeisimpään tutkimukseen ja käytännön kokemukseen korjauskohteissa. Hyväksytään rakenteiden tiivistäjän Rakentamisen sertifikaatin täydennyskoulutukseksi.

Yhteyshenkilö Esedulla Antti Pylkkänen puh. 044 711 5830, antti.pylkkanen@esedu.fi

Kouluttajan (Ardex Oy) oma ilmoittautumislomake

Ohjelma

Haitta-aineet rakenteissa
Haitta-ainekartoitukset
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet – VOC-analyysi
Rakennusmateriaalien päästöluokka M1
Hallittu korjaus
Haitta-aineiden hallinta ilmanvaihdolla
Alapohja
Kapillaarisuus ja vesihöyryn diffuusio
Ilmavuotojen tiivistys
Haitta-aineiden kapselointi
Ulkovaipan ilmavuotojen tiivistys
Pintarakennejärjestelmän käytännön osuus
Alustan arviointi
Alapohjan haitta-ainekapselointi
Ilmavuototiivistykset
Tasoitustyöt
Pintamateriaalien asennus
Listakiinnitykset

Ruokailu, omakustanteinen

Yhteenveto sisäilmakorjausten työtekniikoista
Loppukeskustelu

RTS-YMPÄRISTÖLUOKITUS

Aika: 13.3.2020 klo 8.30–16.00
Paikka: Luokka C101, Xamk, Mikkelin kampus, päärakennus.
Patteristonkatu 3 D
Kouluttaja: Timo Rintala, Green Building Partners Oy
Mitä: Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot RTS ympäristöluokituksen käytöstä. Käydään läpi teoriaa sekä tehdään harjoitellaan luokitustyökalun käyttöä.
HUOMOmat tietokoneet oltava mukana! Luokassa on pistorasioita.

SISÄLTÖ

RTS-ympäristöluokitus: johdanto
RTS-ympäristöluokituskriteerit ja sertifiointi
RT-ympäristötyökalu
RT-Ympäristöluokitustyökalun käyttö hankkeessa ja käytännön harjoitukset
Hankkeen ohjaus ja käytännön harjoitukset
Auditointi

Yhteyshenkilö Esedulla Antti Pylkkänen puh. 044 711 5830, antti.pylkkanen@esedu.fi

Puurakentamisen työmaakäytännöt, rakentamisenaikainen sääsuojaus ja kuivaketju

tiistai 17.3.2020 klo 9.00-14.00

klo 9-11 Virastotalo Kanttila, Kanttilasali, Vilhulantie 5, 76850 Naarajärvi
klo 11-12 lounas (omakustanne)
klo 12-14 Tutustuminen työmaalle Maaselän koulu, Seunalantie 8, 76850 Naarajärvi

Kouluttajana Toni Kekki, rakennustekniikan insinööri (YAMK)

Ohjelma

Puurakentamisen vaikutus työmaan toimintaan
-työmaa osana puurakentamisen arvoketjua
-teollinen esivalmistaminen
-nostaminen, varastoiminen, suojaaminen
-valmistuotteet kiinnityksissä
-erityisiä huomioita laadukkaaseen toteutukseen

Puurakenteiden kosteudenhallinta
-puu ja kosteus
-rakentaminen sääsuojan kanssa ja ilman
-Kuivaketju10 ja vastaavat todentamismenetelmät
-kosteus valmiissa rakennuksessa, varautuminen vesivahinkoon

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Puurakenteen suunnittelu

torstai 19.3.2020 klo 12.30-15.30
Kuitu 3, B015, Vipusenkatu, 57200 Savonlinna
kouluttajana Toni Kekki

Suunnitteluperusteet: puun ominaispiirteet, puutuotteet, valmistuotteet

Puurakenteiden suunnittelun periaatteet ja tavat: runkojärjestelmän valinta, murtorajatilat, käyttörajatilat, vauriotapaukset ja niiden opit, värähtely, palomitoitus, liitokset, kokemuksia akustiikasta

Mitoitusmenetelmät: käsinlaskenta, mitoitusohjelmat, FEM-ohjelmat

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Lean Construction, osa 1

Aika: 19.3.2020
Paikka: Xamk, Mikkelin kampus
Kenelle: Kaikille rakentamisen parissa työskenteleville
Tavoite: Lisätä osallistujien ymmärrystä siinä mitä Lean on, ja mitä Lean ajattelu- ja tuotantotavan mukaisella johtamisella ja toiminnalla on saavutettavissa.

Huom! Rajoitettu osallistujamäärä.

Lean-ajattelun perusteet ja Lean rakentamisessa

Leanin periaatteet ja tapa toimia, kehittymisen historia ja nykypäivän levittäytymin eri aloille.

Lean Construction -ajatteluun (Lean projektitoiminnassa) perehtymisen sekä erilaisiin työkaluihin tutustuminen.

Johdanto Villego -simulaatioon.

Lisätietoa

Puurakentamisen palomääräykset ja niiden soveltaminen

torstai 2.4.2020 klo 12.30-15.30
Kuitu 3, B015, Vipusenkatu, 57200 Savonlinna
kouluttajana Toni Kekki

Puurakenteet tulipalossa: eri materiaalien palokäyttäytyminen, hiiltyminen ilmiönä, historiasta opittua ja tulevaisuuden näkymiä

Palomääräykset: kehityskaari ja tila puurakentamisen näkökulmasta, puurakenteiden mahdollisuudet ja rajoitukset, toiminnallinen palosuunnittelu

Paloturvallisuuden huomiointi suunnittelussa: eräitä sovellusesimerkkejä, näkyvät puupinnat, palosuoja-aineet, liitoksien suunnittelu, palokatkot

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Lean Construction osa 2

Aika: 23.4.2020
Paikka: Xamk, Mikkelin kampus
Kenelle: Kaikille Lean -ajattelun perusteet osaaville, jotka haluavat syventää osaamistaan

Huom! Rajoitettu osallistujamäärä!

Last Planner - Villego

Kehitetään syvempää osaamista Last Planner -menettelyn ja tahtituotannon osalta. Pelataan Villego -simulaatio.

Lisätietoa

Tapahtumat (sekä koulutukset että seminaarit) ovat kaikille osallistujille avoimia ja maksuttomia.

Ajankohta Koulutus Paikkakunta/järjestäjä Lisätietoa
3.3.2020 klo 13-16 Puurakentamisen palomääräykset ja niiden soveltaminen – kouluttaja Toni Kekki Mikkeli / Xamk xamk.fi/puurakentamisentyopajat

Yhteistyössä Puurakes-hankkeen kanssa.

5.3.2020 klo 12.30-15.30 Rakentamisen hiilijalanjälki – kouluttaja Matti Kuittinen Savonlinna xamk.fi/puurakentamisentyopajat

Yhteistyössä Puurakes-hankkeen kanssa.

5.3.2020 klo 8.45-14.00 Ardex -opisto: Sisäilmapäivä. Mikkeli / Esedu Ilmoittautumiset suoraan kouluttajalle www-lomakkeella
19.3.2020 Lean ajattelun perusteet ja Lean rakentamisessa Mikkeli / Xamk Lisätietoa
23.4.2020 Lean Last Planner- Villego Mikkeli / Xamk Lisätietoa
Talvi 2020 Puurakentamisen työpajat Savonlinna, Mikkeli xamk.fi/puurakentamisentyopajat

Yhteistyössä Puurakes-hankkeen kanssa.

Talvi 2020 Korjausrakentamisen työpajat Savonlinna, Mikkeli Tarkemmat tiedot tulossa.

Menneet koulutukset

Tarkemmat sisältökuvaukset kaikista toteutuneista koulutuksista löytyy sivulta https://www.xamk.fi/rakes2020-toteutuneet-koulutukset/

12.2.2020 Lean Last Planner- Villego. Lisätietoa (huomaa, että sivulla on eri päivämäärä, mutta päivän sisältö on sama) Mikkeli, Xamk
12.-13.2.2020 AutoCAD-koulutus, jatkokoulutus. Tarkempi kuvaus Mikkeli, Esedu
30.1.2020 Puurakentamisen kokonaisprosessi -työpaja. xamk.fi/puurakentamisentyopajat Savonlinna, Xamk
29.1.2020 Puurakentamisen kokonaisprosessi -työpaja. xamk.fi/puurakentamisentyopajat Mikkeli, Xamk
22.1.2020 Lean ajattelun perusteet ja Lean rakentamisessa. Lisätietoa (huomaa sivulla on eri päivämäärä, mutta sisältö on sama) Mikkeli, Xamk
10.-11.1.2020 AutoCAD, perusteet Tarkempi kuvaus Mikkeli, Esedu
2019 Puuteollisuuden CNC- ja CAD-/CAM-tekniikka. Koulutuksen esite, pdf Savonlinna, SAMIedu
2019 AutoCAD 2020, perusteet Tarkempi kuvaus Savonlinna, SAMIedu
30.10.2019 Robotiikka rakennusalalla Tarkempi kuvaus Mikkeli, Esedu
18.10.2019 Hyvinvoinnin kehittäminen rakennusalalla Tarkempi kuvaus Mikkeli, Esedu
16.10.2019 Robotiikka rakennusalalla Tarkempi kuvaus Mikkeli, Esedu
1.10.2019 LEAN rakentamisessa. Koulutuksen oma sivu https://www.xamk.fi/tapahtumat/rakes-2020-lean-rakentamisessa/ Savonlinna, Xamk
11.9.2019 LEAN-ajattelun perusteet. Koulutuksen oma sivu https://www.xamk.fi/tapahtumat/rakes-2020-lean-ajattelun-perusteet/ Savonlinna, Xamk
27.8.2019 Wurt Lasermittaus koulutus Tarkempi kuvaus Mikkeli, Esedu
28.5.2019 Talotekniikan BIM-yhdistelmämallit, Solibri Office (ent Solibri Model Checker). Tarkempi kuvaus Mikkeli, Xamk
22.5.2019 Tuotteen elinkaarimallinnus koulutuspäivä (Sulca). Ohjelma (Yhteistyössä BIOKASVUn kanssa.) Savonlinna, Xamk
20.5.2019 Rakennusten elinkaarimallinnus koulutuspäivä (One Click LCA). Tapahtuma-sivu: xamk.fi/oneclick Mikkeli, Xamk
24.4.2019 Performance of wood products against upcoming European regulations on product emission. Guest Lecture by Dr Martin Ohlmeyer, Thünen-institute. Lisätietoja xamk.fi/martin2 Savonlinna, Xamk
23.4.2019 Requirements on Indoor Air Quality in the context of emissions from building products. Guest Lecture by Dr Martin Ohlmeyer, Thünen-institute. Lisätietoja xamk.fi/martin1 Mikkeli, Xamk
29.3.2019 Ilmanvaihdon mittaukset ja säätö. Lisätietoja xamk.fi/iv-mittaukset Mikkeli, Xamk
25.3.2019 Hybridirakentamisen seminaari. Lisätietoja tapahtumasta Savonlinna, Xamk
13.3.2019 Tietomallintamisen iltapäivä (BIM), asiantuntijaluentoja.
Päivän ohjelma xamk.fi/bim
Mikkeli, Xamk
13.3.2019 Oras Hanaopisto. Tuotekoulutus sekä huolto- ja säätöharjoituksia. Lisätietoja Mikkeli, Xamk
15.2.2019 Lämmitystekniikan seminaari. Lämpöpumput, kaukolämpö. Lattialämmitys ja -viilennys. Lisätietoja tapahtumasta Mikkeli, Xamk
14.2.2019 Märkätila-asentajan koulutus. Lisätietoja Mikkeli, Esedu
8.2.2019 Vesi- ja viemäritekniikkaa. Puristusliitokset. Äänitekniikka. Lisätietoja Mikkeli, Xamk
6.2.2019 Puutaito Oy Liimakoulutus. Lisätietoja Kerimäki
25.1.2019 Lämpökuvauksen perusteet LVIK-ammattilaisille.
Päivän ohjelma https://www.xamk.fi/tapahtumat/lampokuvaamisen-perusteet/
Mikkeli, Xamk
2019 Puulevyteollisuuden osaamisalan koulutukset Metsä Woodille. Alkoi tammikuussa 2019. Lisätietoja Punkaharju, SAMIedu
28.11.2018 Etelä-Savon ammattiopisto: Työelämäfoorumi ja pölynhallintakoulutus. Lisätietoa Mikkeli, Esedu
9.10.2018 Sosiaalinen media ja digitaalinen markkinointi. Lisätietoa Mikkeli, Xamk
3.10.2018 Puurakentamisen uudet tuulet Etelä-Savossa, seminaari. Lisätietoa. Mikkeli, Xamk

Faktat

RAKES 2020

01.01.2018 - 30.06.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Ammattiopisto SAMIedu ja Etelä-Savon ammattiopisto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 768 048 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 411 511 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Jaa sivu