Työelämälähtöistä täsmäkoulutusta Etelä-Savon rakennusklusterille yritysten osaamisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi

RAKES 2020 -hankkeessa kartoitetaan Etelä-Savon rakennusklusterin osaamistarpeita ja suunnitellaan tarpeiden perusteella sekä täsmäkoulutusta yrityksille että uusia oppimispolkuja sekä koulutussisältöjä. Tavoitteena on lisätä Etelä-Savossa toimivien rakennusalan yritysten osaamista ja kilpailukykyä mm teollisen puurakentamisen, taloautomaatiotekniikan ja korjausrakentamisen aloilla.

Hankkeessa luodaan koulutusten lisäksi alueellinen osaamisen kehittämisen tiekartta rakennustoimialan digitalisaation, automaation sekä energia- ja ympäristötehokkaan rakentamisen lähtökohdista alan yritysten, oppilaitosten sekä muiden sidosryhmien (ELY-keskus, yritykset, Rakennusteollisuus ry) yhteistyönä.

Hanke rahoitetaan pääasiallisesti Euroopan unionin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja kaikki tarjottava koulutus on kaikille avointa ja osallistujille ilmaista.

Huomio!

Koulutusten sisällöt luodaan rakennusklusterin tarpeista lähtien. Sisältöihin voi vaikuttaa ottamalla suoraan yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöihin. Koulutukset järjestetään joko yrityksen omissa tai oppilaitosten tiloissa (XAMK, Esedu, SAMIedu). Koulutusten pituus ja laajuus muokataan tarpeen mukaan.

Tulevat Suunnitteilla olevat Menneet

Lisätietoja

Anti Rohumaa
projektipäällikkö,
+358 40 1854173
anti.rohumaa@xamk.fi

Kiti Venäläinen
projektiasiantuntija
+358 40 663 0546
kiti.venalainen@xamk.fi

Milla Sairanen
kehitysinsinööri
+358 40 642 8750
milla.sairanen@xamk.fi

Tulevat koulutukset

Tapahtumat (sekä koulutukset että seminaarit) ovat kaikille osallistujille avoimia ja maksuttomia.

PVM PÄIVÄ KUUKAUSI TAPAHTUMAN NIMI PAIKKAKUNTA
29.3.2019 PE MAALISKUU Ilmanvaihdon mittaukset ja säätö.
Lisätietoja xamk.fi/iv-mittaukset
Mikkeli
12.3.2019 TI MAALISKUU Puualan CNC-koulutus. Lisätietoja alla.
Ilmoittautuminen Anne Taiponen, SAMIedu, puh 044 550 6692
Savonlinna, SAMIedu
8-16 TOUKOKUU BIM-yhdistelmämallit, Solibri Model Checker
HUOM. Huhtikuun päivä peruttu! Koulutus siirretty toukokuun lopulle. Lisätietoa tulossa.
Mikkeli, Xamk

Puualan CNC-koulutus

Ajankohta: 12.3.-11.12.2019, pääsääntöisesti tiistaisin klo 13-16
Paikka: SAMIedu, Puusampo, luokka J127,
Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna
Kouluttaja: Adem Yalcin

Kohderyhmä: CNC-koneen käyttäjät sekä henkilöt, jotka toimivat CNC-ohjelmoinnin parissa

Sisältö: Puuteollisuuden CNC- ja CAD-/CAM-tekniikka
Pääset opiskelemaan 2D-piirtämisen perusteet eri suunnitteluohjelmilla joustavalla aikataululla. Opintojen aikana pääset tutustumaan 3- ja 5- akseliseen CNC-koneeseen sekä saat kontakteja alan paikallisiin yrityksiin.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Anne Taiponen, SAMIedu, puh 044 550 6692

Ilmoittaudu sähköpostilla

WoodWOP 5.0
WoodWOP -käyttöliittymän hallinta ja geometrian luonti
Työstöratojen tekeminen ja muokkaaminen
Käytännön jyrsintätyöt, poraukset ja taskujen jyrsinnät

AUTOCAD 2017
2D -piirtäminen AutoCAD 2017 –ohjelmalla
DXF-tiedoston vieminen CNC-koneelle

CNC-koneen käyttö tutuksi
CNC-koneen käyttöönotto ja perustoiminnot
Turvallinen työskentely ja huoltotoimenpiteet
CNC-terätekniikan perusteet
Tutustuminen paikallisiin CNC -koneistusta hyödyntäviin yrityksiin

MasterCAM X6
2D -piirtäminen ja työstöradat
Työstöratojen tekeminen ja muokkaaminen

Projektityöt
Puusepän asiakastyön suunnittelu
Ohjelmointi ja toteutus
Asiakaslähtöisten projektitöiden toteutus

Koulutuksen esite

SUUNNITTEILLA OLEVAT

KOULUTUKSEN TYÖNIMI JA SISÄLTÖ
Rakennustuotteiden elinkaarimallinnus.
Rakennusten 3D- ja tietomallit työnjohdolle ja urakkalaskentaan.
Tietomallit urakoiden hinnoittelussa, työmaan suunnittelussa sekä 3D-kuvat työmaalla
Talotekniikka: heikkovirtajärjestelmät ja kiinteistöautomaatio
Kosteudenhallinta työmaalla, Kuivaketju10 käytännössä. Mitä vaatimuksia kosteudenhallinnalle on? Millainen työkalu Kuivaketju10 on?
Korjausrakentamisen osaamisen päivittäminen. Vapaata sisältöä, esimerkiksi mitä määräyksiä tai työmenetelmiä tarvitsee tietää.
Asbesti ja muut haitta-aineet korjausrakentamisessa. Terveyshaitat, tutkimukset, suojautuminen, pölyntorjunta.
Automaatio-osaaminen betonielementtien valmistuksessa
Työergonomia betonielementtien valmistuksessa

Menneet koulutukset

Tarkemmat kuvaukset menneistä koulutuksista: https://www.xamk.fi/rakes2020-toteutuneet-koulutukset/

PVM PÄIVÄ KUUKAUSI TAPAHTUMAN NIMI PAIKKAKUNTA
13.3.2019 KE MAALISKUU Tietomallintamisen iltapäivä, asiantuntijaluentoja.
Päivän ohjelma xamk.fi/bim
Mikkeli, Xamk
25.3.2019 MA MAALISKUU Hybridirakentaminen. Lisätietoja tapahtumasta Savonlinna, Xamk
14.2.2019 TO HELMIKUU Märkätila-asentajan koulutus. Lisätietoja Mikkeli, Esedu
28.11.2018 KESKIVIIKKO MARRASKUU Etelä-Savon ammattiopisto: Työelämäfoorumi ja pölynhallintakoulutus Esedu, Mikkeli
9.10.2018 TIISTAI LOKAKUU Sosiaalinen media ja digitaalinen markkinointi Xamk, Mikkeli
3.10.2018 KESKIVIIKKO LOKAKUU Puurakentamisen uudet tuulet Etelä-Savossa, seminaari Xamk, Mikkeli

Faktat

RAKES 2020

01.01.2018 - 30.06.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Ammattiopisto SAMIedu ja Etelä-Savon ammattiopisto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 768 048 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 411 511 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Jaa sivu