Hankkeessa luodaan rakennus- ja purkujätteen kierrätystä parantavia toimintoja kuten yhteinen tietokanta, tietopankki ja kauppapaikka.

Hankkeessa kehitetään kiertotalouden toimintamalleja rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen tehostamiseksi ja
hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Hankkeen tavoitteena on digitalisoida ja automatisoida tiedon kerääminen purettavien ja rakennettavien kohteiden kierrätyskelpoisista kalusteista ja materiaaleista. Lisäksi tavoitteena on siirtää kerätyt tiedot julkiseen kauppapaikkaan, jotta rakennus- ja purkujätteiden kierrätys tehostuu. Edelleen tavoitteena on rakennus- ja purkuliiketoiminnan toimintamallien kehittäminen, uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden edistäminen.

TOIMENPITEET xAMKISSA

Kiertotalouden toimintamallien kehittäminen

  • uusimman tiedon levittäminen sidosryhmille työpajoissa ja seminaareissa purkamisen kiertotalouden toimintamallien parantamiseksi
  • paikkatietopohjaisen tietokannan suunnittelu ja kehittäminen purkumateriaaleille
  • purkukartoituksen ja/tai jäteselvityksen digitalisointi ja tiedon siirron automatisoinnin kehittäminen kartoituksesta tietokantaan ja edelleen digitaaliseen kauppapaikkaan
  • toimintamallin kehittäminen datan keräämiseksi tietokantaan ja sen hyödyntämiseksi digitaalisessa kauppapaikassa.

Rakennus- ja purkujätteen materiaali- ja ympäristöturvallisuutta koskevat tiedot

  • Parhaiden käytäntöjen etsiminen kierrätettävien rakennus- ja purkumateriaalien materiaali- ja ympäristöturvallisuustietojen keräämiseksi ja tallentamiseksi.

tulokset

Hankkeen tuloksena alalle kehitetään uudenlainen digitaalinen tietojen keräys- ja hallintajärjestelmä sekä näitä hyödyntävä digitaalinen markkinapaikka.

Lisätietoja

Kai Möller
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 050 517 1631
kai.moller(at)xamk.fi

Leena Pekurinen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektitutkija
p. 050 313 5898
leena.pekurinen(at)xamk.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Tietosuojaseloste

Faktat

RAPURC- Rakennus- ja purkujätteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen parantaminen toimintamallien ja tiedonsiirron kehittämisen avulla

01.10.2020 – 31.07.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Motiva Services Oy, Ympäristöministeriö

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 488289 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 288518 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon Maakuntaliitto