ReKey-hankkeen päätavoitteena on kehittää yhteistoimintamallia ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän välille.

Valtakunnallisen ReKey -hankkeen päätavoitteena on kehittää yhteistoimintamallia ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän välille. Mallin avulla vahvistettaisiin matkailu ja ravitsemisalan palveluliiketoimintaosaamista ja kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Hackathon menetelmänä on intensiivinen kehittämis- ja kokeilutapahtuma, jossa eri alojen opiskelijat työskentelevät ongelmanratkaisun parissa. Mara häkkää -hackathon tapahtumassa teemana on matkailu-ja ravitsemisalan e-tulevaisuus. Tapahtuman tavoitteena on madaltaa alan yritysten, kouluttajien ja opiskelijoiden kynnystä pysyä ajan hermoilla digitaalisista mahdollisuuksista ja vaikutuksista sekä edistää digimuutosta monialaisuus huomioon ottaen. Tavoitteena on myös solmia uusia, monialaisia opiskelija – ja työelämäverkostoja tapahtuman avulla. Hankkeen kohderyhmänä on koko matkailu – ja ravitsemisalan yrityskenttä sekä ammattikorkeakouluopiskelijat.

Restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen – ReKey -hanke on 13 restonomikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteishanke, jota Laurea ammattikorkeakoulu koordinoi.
ReKey – MaRa häkkää on yksi kahdeksasta työpaketista, jonka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa toteuttaa.

TOIMENPITEET

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toimenpiteet ReKey – Mara Häkkää tapahtumassa kohdistuvat Etelä-Savon alueen yrittäjiin ja amk-opiskelijoihin. 24 tunnin Hackathon järjestetään 12-13.4.2018 Xamkin Mikkelin kampuksen tiloissa. Tapahtuman toimeksiannot ja kehittämistehtävät saadaan Etelä-Savon alueen toimeksiantajayrityksiltä. Tapahtuma järjestetään samanaikaisesti myös Lahden amk:ssa, jolloin yhteislähetystä voi seurata myös Mara häkkää -Facebook sivuston kautta https://www.facebook.com/MaraHakkaa/. Muista ammattikorkeakouluista mukana on myös online tiimejä, jotka työskentelevät saman ajan puitteissa kehittämistehtävän parissa omilla toimipisteillään.

TULOKSET

Matkailu ja ravitsemisalalle uusia digitaalisia palveluja, prototyyppejä tai demoversioita 20 kpl.
Opinnollistetut kehittämistehtävät mukana oleville monialaisille opiskelijoille sekä sidosryhmäyhteistyön kasvattaminen.

Valtakunnallisen ReKey-hankkeen yhteisjulkaisu:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/159657/Laurea%20julkaisut%20102.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 

Lisätietoja

Marjut Kasper
Projektipäällikkö
040 572 0474

 

Pekka Pulkkinen
TKI-asiantuntija
040 630 0341

Faktat

ReKey – Mara Häkkää

01.01.2018 – 30.04.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Laurea ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 071 429 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 36 246 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus ja kulttuuriministeriö

Asiasanat