REUSE-hankkeen tavoitteena oli kehittää purku- ja ylijäämämateriaalien uudelleenkäyttöä rakennusteollisuudessa. HANKE ON PÄÄTTYNYT.

HANKKEEN TAVOITE JA TAUSTAA

REUSE-hankkeen tavoitteena on kehittää purku- ja ylijäämämateriaalien uudelleenkäyttöä rakennusteollisuudessa. Erilaisille rakennus-, purku- ja ylijäämämateriaaleille voi löytyä tuottavampaakin käyttöä kuin käyttäminen maanrakennustyömailla täyttöaineksena. REUSE-hankkeessa pyritään kiertotalouden edistämiseen rakennusteollisuudessa ja erilaisten hukka- ja purkumateriaalien hyötykäytön edistämiseen. Kiertotalousnäkökohtien huomioiminen rakennussektorilla voi hyödyttää toimialan liiketoimintaa ja nostaa alueen kiertotalousosaamista myös rakennusalalla. REUSE-hanke tuottaa uusia liiketoiminta- ja yhteistyömalleja Kymenlaakson alueen rakennus- ja purkualan yrityksille. Rakennustekniikan asiantuntijana ja koulutussektorin yhteistyön edistäjänä hankkeessa toimii Xamk, Kinnon toimiessa yritysrajapinnassa. Hanke tukee Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian (RIS3) Biotalous –kärjen teemoja: kiertotalous ja vähähiilisyys sekä niiden uudet liiketoimintamahdollisuudet ja osaamiskeskittymät.

HANKKEEN TULOKSIA

REUSE-hankkeessa saavutettiin merkittäviä alueellisia tuloksia rakentamisen kiertotalouden edistämiseksi. Hankkeen aikana toteutettiin kolme purkukartoitusraporttia ja sitä kautta edistettiin purkukatselmoinnin kehittämistä ympäristöministeriön loppuvuodesta 2019 laatimien ohjeiden ja oppaiden pohjalta. Samalla selvitettiin ja mahdollistettiin purkukartoitusraporttien laatiminen aitona liiketoimintana. Lisätiedot: Elli Tykkä, Xamk.

REUSE-hankkeessa toteutettiin kaksi pilot-rakennushanketta:

Valkealan kirkonkylälle, Pikku Veturin tontille, on pystytetty ReUse-hankkeen organisoimana tiiliverhottu betonielementti, jonka pinnassa on säilytetty pala paikkakunnan rakennushistoriaa. Hankkeen tavoitteena on kehittää purku- ja ylijäämämateriaalien uudelleenkäyttöä rakennusteollisuudessa. Tiiliverhouspalat on irrotettu Valkealan kirjastosta, Valkealan kunnantalosta, Jokelan päiväkodista ja Sippolan seurakuntakeskuksesta rakennuksien purkutöiden yhteydessä. Betonielementti on valettu Kouvolan Betonin betonielementtitehtaalla Kouvolassa. Elementin rakennesuunnittelun on tehnyt RI-Plan. Kyltti tullaan siirtämään Valkealan uuden monitoimitalon pihalle nimikyltiksi, uudisrakennuksen pihatyövaiheessa. Kyltin esikuvana on ollut Lendager Groupin rakentamat uudiskerrostalot ”The Resource Rows”, Kööpenhaminassa.

Myllykoskelle on kesän 2020 aikana rakennettu CLT-ylijäämäpaloista uudisjätekatos. Muutoin jätekatos on tavanomainen, mutta seinien materiaalina on käytetty Timberpointin CLT-tehtaalta ylijääneitä CLT-oviaukkopaloja. Vakiokokoisia oviaukkopaloja muodostuu mm. puukerrostalon seinäelementtejä valmistettaessa. CLT-levy ei vaadi erillistä runkorakennetta, vaan on itsessään kantava.  Jätekatoksen tilaajana toimi Kouvolan Asunnot, jonka teettämänä rakennusurakoitsija rakensi katoksen. Jätekatos suunniteltiin ja rakennettiin Reuse-hankkeen pilot-kohteena.

 

KIRJALLISIA TUOTOKSIA

Hankkeesta on kirjoitettu kolme artikkelia Xamkin MYE Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä vuosijulkaisuun otsikoilla:

Purku- ja hukkapalojen hyödyntäminen rakentamisessa, CLT hukkapalojen luomat mahdollisuudet (2019) vuosijulkaisu

Purkukatselmoinnista uutta liiketoimintaa (julkaistaan 2020)

Rakentamisen kiertotalouden huomioiminen Xamkin uuden kampuksen hankesuunnittelussa yhdessä opiskelijoiden kanssa (julkaistaan 2020)

KUVAKIRJA

PURKUKARTOITUSRAPORTTI

CASE Anjala. Purkumateriaalien hyödyntäminen

Raportti purkuvälineistön kehittäminen

Lisätietoja

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Kotkan kampus

PL 9, 48401 Kotka

Faktat

01.10.2018 – 30.11.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kinno

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto

Asiasanat