Hanke on päättynyt

Etelä-Savon ruokaklusterin toiminta on käynnistynyt

Klusterilla elinvoimaa Etelä-Savon ruoka-alalle -hankkeen aikana perustettiin Etelä-Savon ruokaklusteri (South Savo Food Cluster). Etelä-Savon ruokaklusteri kokoaa yhteiseen verkostoon toimijoita alkutuotannosta, elintarvikkeiden jalostajista, koulutuksesta, tutkimuksesta sekä elintarvikekaupan ja ravitsemispalvelujen alalta. Ruokaklusterin tavoitteena on lisätä ruoka-alan toimijoiden osaamista, verkostoitumista ja kansainvälistymistä sekä luoda edellytyksiä uusille innovaatioille ja elinikäisen oppimisen ekosysteemille.

Etelä-Savon ruokaklusterin kotisivuilla kerrotaan lisää klusterin tavoitteista ja toiminnasta. Klusteri on avoin kaikille kiinnostuneille ruoka-alan yrityksille ja sidosryhmille. Tervetuloa mukaan klusterin toimintaan.

Etelä-Savon ruokaklusteri on jäsenenä European Cluster Collaboration Platformin (ECCP) ja NordicHub alustoilla. ECCP:n tavoitteena on vahvistaa eurooppan taloutta yhhteistyön avulla. Lue lisää ECCP alustasta .  Etelä-Savon ruokaklusterin esittely ECCP alustalla löytyy täältä.

NordicHub on alusta suomalaiselle klusteritoiminnalle ja edistää pohjoista klusteriyhteistyötä. Lue lisää NordicHub toiminnasta.

Ruokaklusteri työ jatkuu

Etelä-Savon ruokaklusterin toimintaa viedään eteenpäin kahdessa hankkeessa.

Eurooppalaisesta klusteriverkostosta tukea eteläsavolaisille ruoka-alan yrityksille hanke keskittyy nimensä mukaisesti kansainvälisen yhteistyön ja rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen.  Lue lisää täältä.

Ruokaklusterin toiminnallistaminen – RUOTO -hanke työstää ruoka-alan yrityksille ja klusterin jäsenille tarjottavia palveluja.

 

Tietosuojaseloste

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö
Teija Rautiainen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
teija.rautiainen(at)xamk.fi
+35840 0872 759

 

 

TILAISUUKSIEN MATERIAALEJA

RUOKAKLUSTERIN INFOTILAISUUDET 2.2. JA 8.2.2022

Ohjelma:

  • Klusterien merkitys Etelä-Savon maakunnalle, vt. elinkeinopäällikkö Riikka Tanskanen, Etelä-Savon maakuntaliitto
  • Mikä ruokaklusteri on ja miksi se perustetaan?, tutkimuspäällikkö Teija Rautiainen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Katso ruokaklusterin esittely tästä
  • Keskustelua ruokaklusterin toiminnasta

RUOKAKLUSTERIN RAKENTAMINEN

Työpaja 1, 14.3.2022

Ruokaklusteri_työpaja_14032022

Raportti. Ruokaklusterin 1. työpaja

Työpaja 2, 13.4.2022

Raportti. Ruokaklusterin 2. työpaja

Työpaja 3, 29.9.2022

Raportti. Ruokaklusterin 3. työpaja

Kiinnostaako toiminta Etelä-Savon ruoka-alalle perustettavassa klusterissa?

Klikkaa ja laita viestiä tästä.

Ajankohtaista

Ruokaklusteri – yhteistyötä ja palveluja ruoka-alan elinvoimaan ja uudistumiseen

Klusteri on tietyn teeman, toimialan tai toimialaryhmittymän ympärille rakentuva alueperustainen kehittämisverkosto. Kun puhutaan ruokaklusterista, on kysymys ruoan ympärille rakentuvasta arvoketjusta alkutuotannosta jalostuksen ja jakelun kautta aina erilaisille loppukäyttäjille. Kaikkia klustereita luonnehtii rakenteellisesti niin sanottu kolmoiskierre, jossa teeman tai toimialan yritykset, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijat sekä julkiset ja muut sidosryhmät tukevat strategisesti toisiaan. Klusteritoiminta on osa...

Faktat

Klusterilla elinvoimaa Etelä-Savon ruoka-alalle

01.11.2021 – 31.10.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Luonnonvarakeskus, Etelä-Savon Koulutus Oy Esedu ja ProAgria Etelä-Savo.

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 131 066 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 53 740 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Maakunnan omaehtoisen kehittämisen määräraha