Hanke edisti ruokamatkailua Saimaan seudulla etsimällä uusia ideoita asiakaslähtöisesti.

Ruokamatkailu on noussut yhdeksi merkittäväksi matkailun kehittämiskohteeksi myös Etelä-Savossa. Suomen ensimmäinen ruokamatkailustrategia julkistettiin keväällä 2015, ja kansallisestikin kehittäminen on vasta alussa. Ruokamatkailu voi koostua luonnossa tapahtuvasta ruokailusta, tapahtumista, raaka-aineiden hakuretkistä tai vaikkapa ruokamatkareiteistä paikallisiin tarinoihin liittyen.

Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle -hanke alkoi 2016 tammikuussa käynnistyi Etelä-Savon ELY-keskuksen Euroopan Maaseuturahaston rahoituksella. Hanke päättyi 31.10.2106. Yhteistyökumppanina ja osatoteuttajana hankkeessa oli ProAgria Etelä-Savo.

Hankkeen kolme päätavoitetta olivat

  • selvittää vapaa-ajan asukkaiden kiinnostusta hankkia verkkokaupasta mökkimaakunnan lähiruokaa,
  • saada asiakaslähtöisesti uusia ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle ja muodostaa niiden kehittämisestä kiinnostuneista yrittäjistä yritysryhmiä
  • aktivoida yrittäjiä asiakasegmentointiin ja sähköisten kanavien käyttöön ruokamatkailussa ja lähiruoan markkinoinnissa.

 

Kohderyhmänä olivat alueen matkailijat, vapaa-ajanasukkaat, ruokamatkailusta kiinnostuneet eteläsavolaiset maaseudun mikroyritykset, lähiruokayrittäjät sekä lähiruoan kauppiaat.

Tutustu hankkeen tuloksiin (pdf)Ruokamatkailu-hankkeen-tulokset

Hanke Mediassa

Länsi-Savo / Itä-Savo 19.6.2016: ”Matkailijat mukana kehittämässä Etelä-Savon ruokamatkailua”
http://www.ita-savo.fi/mielipide/puheenvuorot/puheenvuoro-matkailijat-mukana-kehittamassa-etela-savon-ruokamatkailua-344661

Aitoja Makuja -lehti sekä verkkojulkaisu 19.9.2016 ”Parhaat ruokamuistot syntyvät mausta,miljööstä,tunnelmasta,palvelusta”
https://issuu.com/aitojamakuja.fi/docs/aitoja_makuja_3_verkkoon

Maaseutukuriiri-tiedotuslehti/19.10.2016 ”Mikä on paras ruokamuistosi ?”
http://view.24mags.com/mobilev/c8a32813b0ade181dfb340a292e64110

tutustu blogiin

Lisätietoja

Marjut Kasper
projektipäällikkö
Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle -hanke
040 572 0474
marjut.kasper(at)xamk.fi

 

Faktat

Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle

01.01.2016 – 31.10.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: ProAgria Etelä-Savo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 112 914 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta