Lisääntynyt tietoisuus venäläisten matkailijoiden käyttäytymisestä parantaa mahdollisuuksia jatkokehittämiseen.

FoodRus -hankkeen tavoiteena oli selvittää, mikä käsitys venäläisillä matkaillijoilla on elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen paikallisuudesta, luonnonmukaisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä suomalaisessa matkailukontekstissa. Venäläisille matkailijoille tehtyjen haastattelujen ja lomakekyselyn avulla saatiin käsitys siitä, mitä elintarvikkeita tai ruokapalveluja venäläiset matkailijat alueella ostavat ja miksi. Tätä tietoa hyödynnetään, kun ruokapalvelujen ja elintarvikkeiden kehittämisessä sekä markkinointiviestinnän suuntaamisessa. Hankkeen pidemmän ajan tavoite oli, että venäläiset matkailijat ostaisivat nykyistä enemmän paikallisia elintarvikkeita ja vievät niitä mukanaan kotimaahan sekä käyttäisivät enemmän ruokapalveluja lomaillessaan kohdealueella.

FoodRus -hankkeen toteuttamista koordinoi Helsingin yliopisto/Ruralia. Muita hankepartnereita olivat MTT/Mikkeli ja Aalto-yliopisto/Mikkeli.

Hankkeessa tehty opinnäytetyö

Yhteystiedot

Teija Rautiainen
tutkimuspäällikkö
p. 0400 872 759
teija.rautiainen(at)mamk.fi

Faktat

Ruuan ympäristöystävällisuuden ja paikallisuuden viestintä matkailukontekstissa

01.10.2010 – 28.02.2013

Toteuttajat

Hallinnoija: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Osatoteuttajat: Mikkelin ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, MTT

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Tekes

Asiasanat