Hankkeessa selvitetään mikrokiteisen selluloosan (MCC) ja selluloosajohdannaisten käyttömahdollisuuksia elintarvikkeissa.

Puun jalostusasteen nostamiseksi on tarpeen kehittää korkean lisäarvon tuotteita uusiin käyttötarkoituksiin. Tähän tuo mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävien elintarvikkeiden kasvava kysyntä ja sen myötä elintarviketeollisuuden tarve kehittää terveyttä edistäviä ja energiatiheydeltään nykyistä matalampia tuotteita.

Selluloosa ja selluloosajohdannaiset elintarvikkeissa -hankkeessa selvitettiin mikrokiteisen selluloosan (MCC) ja selluloosajohdannaisten käyttömahdollisuuksia elintarvikkeissa. Lisäksi selvitettiin näiden sellutuotteiden ja niiden valmistusprosessin laatuvaatimuksia elintarvikkeissa käytettäväksi.

Tavoitteena oli, että hankkeen tuloksena:

  1. Tunnetaan kattavasti erityisesti mikrokiteisen selluloosan (MCC) ja muiden selluloosajohdannaisten potentiaaliset käyttömahdollisuudet elintarvikkeissa sekä niiden käytöllä elintarvikkeissa saavutettavat hyödyt
  2. Tunnetaan MCC:n laatuvaatimukset ja esikäsittelyt eri tyyppisille elintarvikkeille
  3. Tunnetaan vaatimukset elintarvikelaatuisen MCC:n valmistamiseksi
  4. Annetaan suosituksia tuotekehitystyöhön potentiaalisimmille elintarvikesovelluksille.

Hankkeen tulokset ovat nähtävissä sähköisessä julkaisussa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-115-6.

 

Lisätietoja

Pekka Turkki
Projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Puh. 040 507 9391
pekka.turkki@xamk.fi

 

Ajankohtaista

Selvitys mikrokiteisen selluloosan elintarvikekäytöstä valmistunut

Selluloosan ja selluloosajohdannaisten käytöstä elintarvikkeissa on tehty laaja kirjallisuusselvitys. Työssä perehdyttiin aihepiirin tieteelliseen kirjallisuuteen ja patentteihin. Selvitystyön painopiste oli mikrokiteiseen selluloosaan (MCC) liittyvissä elintarvikesovelluksissa.   Selvityksestä on julkaistu raportti, jossa selostetaan erityisesti MCC:n ominaisuuksia, valmistusmenetelmiä, markkinoita ja ravitsemuksellista turvallisuutta sekä edelleen käyttömahdollisuuksia elintarvikkeissa ja käytöllä elintarvikkeissa saavutettavia hyötyjä. Raportissa tuodaan esille myös vaatimukset, joita elintarvikelainsäädäntö...

Faktat

Selluloosa ja selluloosajohdannaiset elintarvikkeissa

17.11.2017 – 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 82100 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 82100 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta