Hankkeessa selvitetään mikrokiteisen selluloosan (MCC) ja selluloosajohdannaisten käyttömahdollisuuksia elintarvikkeissa.

Puun jalostusasteen nostamiseksi on tarpeen kehittää korkean lisäarvon tuotteita uusiin käyttötarkoituksiin. Tähän tuo mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävien elintarvikkeiden kasvava kysyntä ja sen myötä elintarviketeollisuuden tarve kehittää terveyttä edistäviä ja energiatiheydeltään nykyistä matalampia tuotteita.

Selluloosa ja selluloosajohdannaiset elintarvikkeissa -hankkeessa selvitetään mikrokiteisen selluloosan (MCC) ja selluloosajohdannaisten käyttömahdollisuuksia elintarvikkeissa. Lisäksi selvitetään näiden sellutuotteiden ja niiden valmistusprosessin laatuvaatimuksia elintarvikkeissa käytettäväksi.

Tavoitteena on, että hankkeen tuloksena:

  1. Tunnetaan kattavasti erityisesti mikrokiteisen selluloosan (MCC) ja muiden selluloosajohdannaisten potentiaaliset käyttömahdollisuudet elintarvikkeissa sekä niiden käytöllä elintarvikkeissa saavutettavat hyödyt
  2. Tunnetaan MCC:n laatuvaatimukset ja esikäsittelyt eri tyyppisille elintarvikkeille
  3. Tunnetaan vaatimukset elintarvikelaatuisen MCC:n valmistamiseksi
  4. Annetaan suosituksia tuotekehitystyöhön potentiaalisimmille elintarvikesovelluksille.

 

Lisätietoja

Pekka Turkki
Projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Puh. 040 507 9391
pekka.turkki@xamk.fi

 

Faktat

Selluloosa ja selluloosajohdannaiset elintarvikkeissa

17.11.2017 - 31.10.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 82100 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 82100 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta

Asiasanat

Jaa sivu