Hankkeessa tuotetaan laadukas liikenneturvallisuuskoulutusmateriaali perusasteen koululaisten käyttöön

Koululaisten liikenneturvallisuuden edistämistä kehitetään mallintamalla sähkökäyttöisten kulkuvälineiden liikennekasvatusvideoita hyödynnettäväksi perusasteen koululaisten liikenne- ja turvallisuuskasvatuksessa.

tavoite

Hankkeen tavoitteena on edistää perusasteen koululaisten liikenneturvallisuutta sekä kehittää ja tehostaa perusasteen koulujen liikennekasvatusta. Liikennekasvatuksella pyritään vähentämään onnettomuuksia.

toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään täysin uusi liikenneturvallisuuskoulutusmalli perusasteen koululaisille sähköisten kulkuneuvojen kuljettamiseen ja turvalliseen liikkumiseen liikenteessä. Turvallisuuskoulutus tapahtuu liikenneturvallisuusvideoiden avulla. Aikaisempaa vastaavanlaista koulutusmallia ja videomateriaalia ei ole tehty.

Koulutusmallia ja -materiaalia testataan ”pilottinuorilla” Kotkan alueen kouluissa. Kyselyllä saadaan palautetta materiaalista ja oppimistuloksista. Oppimateriaali laitetaan jatkossa valtakunnalliseen jakeluun kaikille perusasteen kouluille.

Lisäksi hankkeessa selvitetään lyhyellä kyselyllä, mikä on Kotkan alueen perusasteen opettajien näkemys liikennekasvatuksesta alueen kouluissa (Pilot case-Kotka).

Hankkeessa tutkitaan myös sähköisten kulkuneuvojen kuten sähköpotkulautojen käytöstä aiheutuneita onnettomuustilastoja ja selvitetään sähköisten kulkuneuvojen aiheuttamia riskejä ja vaaratekijöitä.

Koulutusmateriaali annetaan valtakunnallisesti perusasteen opetuksen käyttöön. Koulujen tehtävänä on jalkauttaa materiaalia oppilailleen osana liikennekasvatusta. Materiaaliin on tarkoitus liittää teoriaosuus/tentti.

tulokset

Hankeen tuloksena on odotettavissa laadukas liikenneturvallisuuskoulutusmateriaali perusasteen koululaisten käyttöön. Koulutusmateriaali tuo esiin ne tyypillisimmät tilanteet, joihin nuori ja kokematon kuljettaja voi joutua vapaa-ajalla tai koulumatkalla liikkuessaan sähköisellä kulkupelillä.

Tuloksena kirjataan myös sähköisten kulkuneuvojen riski- ja vaaratekijöitä ja onnettomuustilastoja.

Hankkeen aikana saadaan tietoa liikennekasvatuksen nykytilasta perusopetuksessa (webropol-kysely -pilot case-Kotka.)

Tietosuojaseloste Kevyiden sähköajoneuvojen liikenneturvallisuuden edistäminen -hanke

Lisätietoja

Tytti Seppänen
Projektipäällikkö
Puh. 044 702 8278
tytti.seppanen@xamk.fi

Faktat

Kevyiden sähköajoneuvojen liikenneturvallisuuden edistäminen

01.02.2021 – 31.10.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 25 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 6 250 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Traficom - Liikenne- ja viestintävirasto