Projektin tavoitteena oli vahvistaa sähköisten palveluiden painoalan pysyviä osaamisrakenteita ammattikorkeakoulussa.

Projektin tavoitteena oli vahvistaa sähköisten palveluiden painoalan pysyviä osaamisrakenteita ammattikorkeakoulussa ja vastata siitä, että ammattikorkeakoulu tuottaa tutkimus- ja tuotekehityspalveluita alueen yrityksille, Kansalliskirjastolle, Elkalle ja muille digitaalisesta säilytyksestä vastaaville tahoille. Projektin tavoite oli myös hankkia toimeksiantoja, joiden kautta kehittämiseen saadaan mukaan opiskelijoita ja tämä vie kehitystyön syvemmin osaksi opetusta. Lisäksi tavoitteena oli erityisesti julkisen sektorin prosessien tehostaminen ja sähköisen asioinnin, sähköisen hallinnon ja pitkäaikaissäilytyksen kehittäminen, kohderyhmänä erityisesti kunnat, valtionhallinto ja sairaanhoitopiirit.

Projektin valmisteluun osallistuivat Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit. Valmistelu on käynyt myös digitalmikkeli-klusterin toimijoilla; Miktech, ELKA, Kansalliskirjasto/Kansallinen digitointikeskus, mikrokuvaus- ja konservointilaitos, Mikkelin maakunta-arkisto ja MPY-konserni sekä rahoittajien edustajia. Lisäksi hankkeessa ovat olleet mukana Ristiinan kunta (liitos Mikkeliin 1.1.2013), Salon kaupunki, Etelä-Savon tietohallinto, myöhemmin Tiera Oy, Kunnallisarkistoyhdistys ry, Liikearkistoyhdistys ry, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon yrittäjät, Itä-Suomen yliopisto ja yrityksiä sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

Osa hankkeen tuloksista on pohjana jatkokehitykselle, osa tuloksista elää jo omaa elämäänsä organisaatioissa tai koulutuksessa kurssien sisältöinä. Hanke todella vahvisti osaamista niin Mamkissa kuin myös yhteistyökumppaneiden organisaatioissa. Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin ylempi amktutkinto on nyt vakiinnuttanut paikkansa, ensisijaisten hakijoiden määrä on koko ajan kasvussa. Toisen asteen koulutuksen kehittämisessä audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoon lisättiin Tallennetuotanto tutkinto-osa, joka sisältää analogisen aineiston muunnon digitaalisuuteen ja siihen liittyvän tiedonhallinnan. Lisäksi hanke on vienyt viimeisintä tietoa niin perustutkinnon suorittajille kuin myös yhteistyökumppaneiden järjestämiin koulutus- ja kurssitilaisuuksiin. Pitkäaikaissäilytyksen, digitaalisen sekä analoogisen tiedonhallinnan kehittämistä hanke on tuottanut asiantuntijan rooleissa Mikkelin kaupungille, Elkalle, Arkistolaitokselle, digitalMikkeli-klusterin muille toimijoille ja erilaisille yritysorganisaatioille ryhmän ulkopuolelta. Tutkimuksia ja pilotointeja on tehty sähköistymisen, tiedon- ja asianhallinnan osalta sekä myös standardien ja suositusten kehittämisessä. Uutena alueena tuli mukaan tutkimusrekisterin uudistaminen ja siirto pitkäaikaissäilytysympäristöön, uuteen avoimeen tietokantaan Karjalatietokantasäätiön tutkimusrekisterin kautta.

Hanke on edesauttanut julkishallinnon prosessien tehostamisessa niin valtion kuin kuntien toimijoitakin. Kuntien tiedonohjauksen ja -hallinnan kehittäminen eteni osin suorana toimintana kuntien kanssa yhteistyössä ja toisaalta Tiera Oyn kanssa tehdyllä yhteistyöllä. Itä-Suomen yliopiston kanssa tehtiin selvitys JULKISEN HALLINNON ASIAKIRJAHALLINNON LAINSÄÄDÄNNÖN JA TOIMINNAN UUDISTAMINEN. Tämän selvityksen vaikutuksesta valtiovarainministeriö käynnisti sähköisen asioinnin lainsäädännön seurantatutkimuksen ja selvitys on myös vaikuttanut KAPA-ohjelman (Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma) valmisteluun sekä siinä oleviin lainsäädäntökysymyksiin. Niin ikään asiakirjahallinnon selvityksen tuloksia voi ainakin osittain lukea myös OKM:n arkistolain uudistamista koskevasta mietinnöstä.
Syksyllä 2014 tehtiin ensimmäinen Mikkelin seudun Digipuntari tutkimus. Hankkeen toimittama julkaisu Digitaalisuus tässä ja nyt – Osaammeko luopua vanhasta? on jo nyt koulutusmateriaalina käytössä.

Yhteystiedot

Noora Talsi
tutkimusjohtaja
p. 040 648 5020
noora.talsi(at)mamk.fi

Faktat

SOTU - Sähköisten palveluiden soveltavan tutkimuksen rakenteet

01.01.2011 – 31.12.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma