Päätavoitteena oli kulttuuripalvelujen saavutettavuuden parantaminen pienissä kunnissa.

Projektin yleisenä tavoitteena oli parantaa hyvinvointia maaseutukunnissa lisäämällä orkesterimusiikin saavutettavuutta ja kansalaisten mahdollisuuksia osallistua konserttikokemukseen mediatekniikan avulla.

Keskeisinä toimijoina hankkeessa olivat Mikkelin ammattikorkeakoulu, Mikkelin kaupunginorkesteri sekä Mäntyharjun ja Kangasniemen kuntien kulttuuritoimi.

Konsertteja varten luotiin sosiaalisen median palveluja, joissa oli ennakkotietoa, kilpailuja ja muuta konsertteihin liittyvää aineistoa, kuten esimerkiksi taiteilijahaastatteluja, muusikoiden esittelyä (myös paikallisten), koululaisten tekemää materiaalia jne.

Vuoden 2015 helmikuun loppuun jatkuvaan projektiin liittyi myös selvityksiä, projektiryhmän yhteisiä suunnittelutyöpajoja, kehitystyön dokumentointia ja liiketoimintamallin kehittämistä, jota toteutetaan mm. opinnäytetöinä.

Hankkeen julkaisu

Yhteystiedot

Jaakko Pitkänen
projektipäällikkö, lehtori
p. 050 312 4980
jaakko.pitkanen(at)mamk.fi

Faktat

Striimattu orkesteri kiertää

01.10.2013 – 28.02.2015

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asiasanat