Hankkeessa perustetaan uusi innovatiivinen kansainvälinen NEET-nuorten työpajatoimintaa kehittävä yhteistyöverkosto sekä laaditaan kv-rahoitushakemus

tavoitteet

Kv-hankevalmistelun tavoitteena on luoda kansainvälinen yhteistyöverkosto, jonka kanssa laaditaan kv-hankehakemus: Sukupolviälykäs mentorointimalli nuorten työpajatoimintaan. Yleisenä tavoitteena on tehostaa eurooppalaisten NEET-nuorten siirtymistä koulutukseen ja työelämään.

Sukupolviälykkyydellä viitataan sukupolvien väliseen yhteyteen, ja tarkoittaa sukupolvien välistä empaattista molemminpuolista suhtautumista eli ymmärrystä ja toimintaa muun kuin oman sukupolven konteksteissa.

Hankkeessa valmistellaan kansainvälisten kumppaneiden kanssa hanketta, jossa jaetaan kokemuksia mentoroinnin käytännöistä eri maissa sekä etsitään nuorten elämäntilanteen tukemiseen soveltuvia mentoroinnin työkaluja/innovaatioita.

toimenpiteet

1.  Järjestetään kansainvälisiä verkosto workshoppeja osallistujamaissa (1–2 kpl) ja Skypen välityksellä (2–4 kpl tarpeen mukaan).

2.  Konsortion osapuolet kartoittavat hyviä käytäntöjä NEET-nuorten mentorointiin. Muista tehtävistä sovitaan yhdessä.

3.  Työstetään yhdessä luodun verkoston kanssa kansainvälinen (kv) rahoitushakemus.

tulokset

1.  Uusi innovatiivinen kansainvälinen NEET-nuorten työpajatoimintaa kehittävä yhteistyöverkosto on perustettu.

2.  Konsortion osapuolet ovat kartoittaneet kansallisia mentorointikäytäntöjä työpajatoiminnassa.

Tietoa hyödynnetään hakemuksen laadinnassa.

3.  Kv-hakemus on työstetty ja lähetetty arvioitavaksi.

 

Lisätietoja

Jaana Poikolainen
Projektipäällikkö, KT
044 702 8832
jaana.poikolainen@xamk.fi

Faktat

Sukupolviälykäs NEET-nuorten mentorointi -kv-hankevalmistelu

01.01.2018 – 10.05.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 19950 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus