Kuinka nuoret Suomi-Venäjä monikansalaiset näkevät itsensä Suomen ja Venäjän kansalaisina?

Kansalaisuuden konstellaatiot – nuoret Suomi-Venäjä monikansalaiset yhteiskunnallisina ja ylikansallisina toimijoina (2015–2019).

Suomi-Venäjä monikansalaisista on tullut nopeasti Suomen selvästi suurin monikansalaisten ryhmä, jolla voi olla tulevaisuudessa paljon poliittista ja yhteiskunnallista painoarvoa.

Suomen akatemian rahoittamassa Kansalaisuuden konstellaatiot -tutkimushankkeessa tutkitaan kuinka nuoret Suomi-Venäjä monikansalaiset näkevät itsensä Suomen ja Venäjän kansalaisina uudessa, Venäjän ja ”länsimaiden” kiristyneiden välien värittämässä geopoliittisessa ympäristössä. Millaisia yhteiskunnallisia toimijoita he ovat Suomessa ja Venäjällä ja kuinka he tulkitsevat kansalaisuuttaan?

Tutkimusaineistoina toimivat laaja edustava kysely Suomessa asuville nuorille 16-29- vuotiaille Suomi-Venäjä monikansalaisille ja sen pohjalta tehtävät haastattelut 40:lle Suomessa ja Venäjällä asuvalle Suomi-Venäjä monikansalaiselle. Näiden aineistojen pohjaksi hankkeessa tehdään myös ajankohtainen asiakirja-analyysi Suomen ja Venäjän federaation kansalaislaeista ja käytännöistä sekä tiivistelmä viime vuosien lainmuutosten taustalla vaikuttaneista yhteiskunnallisista keskusteluista.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää korkeakouluopetuksessa ja monitieteellisessä tutkimuksessa. Lisäksi niitä voidaan käyttää kotoutumista ja kansalaisuutta koskevan lainsäädännön ja toimenpidesuositusten kehittämisessä. Tuloksia esitellään kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Lisäksi tulosten pohjalta osallistutaan suomalaiseen kansalaiskeskusteluun ja järjestetään seminaari tiedeyhteisölle, viranomaistahoille ja tiedotusvälineille.

Nuorten Suomi-Venäjä monikansalaisten elinolojen ja aktiivisen kansalaisuuden tutkiminen kiinnittyy nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian ydinosaamiseen ja tukee sen keskeisiä toimintatavoitteita. Lisäksi hanke sijoittuu osaksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tki-toimintaa, jossa Venäjä on tärkeä painopiste.

 

Lisätietoja

Jussi Ronkainen
vastuullinen johtaja/
responsible leader
jussi.ronkanen(at)xamk.fi
+358 50 312 4983

Marko Kananen
tutkija/researcher
marko.kananen(at)xamk.fi
+358 40 631 3729

Faktat

Kansalaisuuden konstellaatiot – nuoret Suomi-Venäjä monikansalaiset ylirajaisina ja yhteiskunnallisina toimijoina

01.09.2015 – 31.08.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 857 143 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Suomen Akatemia