Nyt kaivetaan ideat esiin, brainstormataan, palvelumuotoillaan ja ”häkätään”

Symbioosin tuloksena kootaan laadukas ja systemaattinen yhteiskehittämisen toimintamallien kokoelma ja opas, joka auttaa valitsemaan toimivat mallit eri kehittämistarpeisiin.

tavoitteet

Symbioosissa lisäämme yritysten ja alueen toimijoiden kykyä kehittää toimintaansa rohkeammin, digitalisaatiota hyödyntäen ja yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

TOIMENPITEET

Yhteistyöyritysten tarpeet kartoitetaan ja jäsennetään.

Yhteiskehittämismalleja kehitetään ja kokeillaan.
Tavoittelemme jatkumon muotoilua eri menetelmien välille.
Kokeilu kiteytyy mallien kautta lanseerattavina tapahtumina ja palveluina.

Kokeiltavat mallit ovat
1) varhaisen vaiheen ideointityöpaja, workshop
2) konseptointityöskentely, brainstorm
3) palvelumuotoilu, design jam
4) demoja ja konrektiaa tavoitteleva hackathon

TULOKSET

Hankkeen tuloksena syntyy laadukas ja systemaattinen yhteiskehittämisen toimintamallien kokoelma ja opas, joka auttaa valitsemaan toimivat mallit ja alustat eri tarpeisiin.

Toimintamallit on testattu käytännössä ja kuvattu selkeästi avoimen ja digitaalisen oppaan muodossa.

Toimijat voivat kehittää yhteiskehittämismalleja edelleen itselleen sopiviksi ja toteuttaa omatoimisesti avointa innovaatiota, yhteiskehittämistä ja kokeilemista.

Hankkeessa panostetaan tulosten hyödynnettävyyteen ja tavoitellaan niiden aktiivista hyödyntämistä myös hankkeen jälkeen.

Lisätietoja

Marita Mattila
projektipäällikkö, MMM
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
PL 68
Patteristonkatu 3 D
50101 MIKKELI

marita.mattila@xamk.fi
+358 50 312 5094

Faktat

Symbioosi - Etelä-Savo

01.02.2019 – 30.06.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 185 370 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, ESR-rahoitus