TALOTEK-hankkeissa toteutetaan Mikkelin ammattikorkeakoululle talotekniikan uudet oppimis- ja tutkimusympäristöt.

TALOTEK-hankkeissa myös vahvistetaan talotekniikan opetusta sekä alan soveltavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan ilmanvaihdon testiympäristö TESTLAB, joka mahdollistaa ilmanvaihdon mittaukset ja havainnollistamisen.

Toisessa vaiheessa nykyisen ilmanvaihtolaboratorion sisälle rakennetaan pientalo DEMOLAB, jossa tuodaan esille nykyaikaisia ja tulevaisuuden taloteknisiä ratkaisuja. Suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon kiristyvät energiatehokkuuden määräykset sekä hyvään sisäilmastoon vaikuttavat talotekniset tekijät.

Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan ja rakennetaan mobiilin pienasumisen demonstraatio MODLAB, jossa taloteknisten ratkaisujen tutkimisen ja testaamisen lisäksi on mahdollista tutkia asumisen eri osa-alueita.

Kehitystyötä ja uusia oppimisympäristöjä

Tavoitteena on lopulta kehittää aiempaa mukavampaa ja energiatehokkaampaa asumista ja tarjota opiskelijoille entistä laadukkaampaa ja monipuolisempaa opetusta sekä tarjota yrityksille mahdollisuuksia kehittää toimintaansa.

Osa hankkeesta toteutetaan opiskelijavetoisesti projekteissa, jolloin sekä Mamkin että Esedun opiskelijat pääsevät osallistumaan hankkeen toteutukseen. Hankkeen päätyttyä toteutetut oppimisympäristöt ovat Mamkin ja Esedun opiskelijoiden sekä alueen yritysten hyödynnettävissä.

TALOTEK-hankepari koostuu kehittämishankkeesta TALOTEK1 ja investointihankkeesta TALOTEK2. Hankkeet ovat kaksivuotisia, alkoivat tammikuussa 2015 ja päättyvät joulukuussa 2016. Mamk toteuttaa hankkeet yhdessä Etelä-Savon ammattiopistonEsedun kanssa.

LISÄTIETOJA

Kari Dufva
tutkimuspäällikkö
p. 050 312 5122
kari.dufva@xamk.fi

Faktat

Talotekniikan tutkimus-ja osaamisympäristöjen kehittäminen -TALOTEK1 ja Energiatehokkaiden taloteknisten ratkaisujen kehittäminen-TALOTEK2

01.01.2015 – 31.12.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon ammattiopisto (TALOTEK 1)

Muut kumppanit: Marjatta ja Eino Kollin säätiö, Fläkt Woods Oy, Geberit Oy, Jeven Oy, Morehouse Oy, Pipe-Modul Oy, Rakennusliike U. Lipsanen Oy, Schneider Electric Buildings Finland Oy, Suomen Talotekniikka Oy ja Wimacor Oy

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta