Tutkitaan Itä-Afrikan maihin kohdistuvia kehitysliiketoiminnan ja koulutusviennin mahdollisuuksia sekä ideoidaan kehittämishankkeita

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tutkia kehitysliiketoiminnan ja koulutusviennin mahdollisuuksia sekä ideoida toteuttamiskelpoisia kehittämishankkeita Itä-Afrikan maiden alueella.

Hanke on tarveperusteinen ja pohjautuu Ecoinnovation Group (EIG) ok:n kokemukseen koulutusviennin kehitysliiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin Itä-Afrikassa. EIG:llä on kymmenien vuosien kokemus ja osaaminen yhteistyöstä ja kehitysliiketoiminnasta Itä-Afrikan, erityisesti Tansanian alueella.

Hanke on esivaiheselvitys, jota varten on perustettu Kymenlaaksolaisista organisaatioista, oppilaitoksista ja yrityksistä koostuva konsortio, johon kuuluvat Kyamk, EKAMI, KSAO, Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö sekä joukko yrityksiä. Yritysten toimialat ovat logistiikka, cleantech (energiatekniikka, bio- ja kiertotalous) ja matkailu.

Rahoitusta haetaan Finnpartnership -liikekumppanuusohjelmasta.

toimenpiteet

Hankekonsortio (n. 10 organisaatiota) tutustuu kohdemaan pääpartneriin ja potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin yhteisellä matkalla. Partneri nimi: Commonwealth Association of Polytechics in Africa

tulokset

Selvitysraportti suositelluista toimenpiteistä sekä jatkorahoitusmahdollisuudet

 

 

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen, 044 702 8474, mervi.nurminen@xamk.fi

Faktat

Tansania Fact Finding

01.03.2016 – 30.06.2015

Toteuttajat

Hallinnoija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: KSAO, EKAMI, Kvlakk

Muut kumppanit: Commonwealth Association of Polytechics in Africa

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 90 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 10 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Finnpartenership