Projektissa syntynyt uusi tieto, osaaminen, uudet menetelmät ja toimintatavat

  • Tieto työturvallisuus ja työterveyshuoltolakien erityiskysymyksistä rannikon öljyntorjunnassa.
  • Kuvaus rannikon öljyntorjuntaan osallistuvien henkilöiden työprosessista, työstä ja työmenetelmistä.
  • Tieto rannikon öljyntorjuntaan osallistuvien henkilöiden työympäristön terveyttä uhkaavista tekijöistä.
  • Tieto rannikon öljyntorjuntatyön työturvallisuus ja –terveysvaikutuksista aikaisemmissa suurissa öljyonnettomuuksissa.
  • Tieto rannikon öljyntorjuntatyön ergonomisesta kuormituksesta ja ohjeet sen vähentämiseksi.
  • Malli rannikon öljyntorjuntatyön vaarojentunnistamismenetelmäksi.

Lisätietoja

Lehtori Liisa Korpivaara, terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

044 702 8527, liisa.korpivaara@xamk.fi

 

Faktat

TerveSÖKÖ - Toimintasuunnitelma öljyonnettomuuden öljynkeräykseen osallistuvien henkilöiden työturvallisuuden ja työterveyshuollon turvaamiseksi

01.08.2008 - 31.05.2009

Toteuttajat

Hallinnoija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Kymenlaakson pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, WWF, Kymijoen työterveys

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 60000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 60000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto