Projektissa laadittiin työturvallisuuden ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma öljyvahingon keräystyöhön osallistuville.

Projektissa syntynyt uusi tieto, osaaminen, uudet menetelmät ja toimintatavat

 • Tieto työturvallisuus ja työterveyshuoltolakien erityiskysymyksistä rannikon öljyntorjunnassa.
 • Kuvaus rannikon öljyntorjuntaan osallistuvien henkilöiden työprosessista, työstä ja työmenetelmistä.
 • Tieto rannikon öljyntorjuntaan osallistuvien henkilöiden työympäristön terveyttä uhkaavista tekijöistä.
 • Tieto rannikon öljyntorjuntatyön työturvallisuus ja –terveysvaikutuksista aikaisemmissa suurissa öljyonnettomuuksissa.
 • Tieto rannikon öljyntorjuntatyön ergonomisesta kuormituksesta ja ohjeet sen vähentämiseksi.
 • Malli rannikon öljyntorjuntatyön vaarojentunnistamismenetelmäksi.

Projektin tulokset on julkaistu osana SÖKÖ II -öljyntorjuntamanuaalia, sen vihkossa 5.

SELVITYKSET

Projektissa on tuotettu seuraavat kirjalliset selvitykset:

 • Ala-Turkia T. & Pynnönen, J. 2009. Toimintaohjeet ja ensiaputilanteisiin varautuminen mantereella tapahtuvassa rannikon öljynpuhdistustyössä. Kehittämistehtävä.
 • Gärdström E. 2009. Öljynkerääjän polku – Kuvaus rannikon öljyntorjuntatyöhön osallistuvan henkilön työstä ja työprosessin kulusta. Selvitys TerveSÖKÖ hankkeelle.
 • Heinonen, P. 2009. Näkökulma rannikon öljyntorjuntaan osallistuvan henkilöstön työturvallisuus- ja työterveyshuoltolain antamista reunaehdoista. Selvitys TerveSÖKÖ-hankkeelle.
 • Heinonen, P. 2009. Lainsäädännön merkitys öljynkerääjän työturvallisuus- ja -terveysjärjestelyissä. Opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja. Saatavissa.
 • Kivikari, L. & Romo-Nyrhinen, T. 2009. Terveyskysely rannikon öljyntorjuntatyöhön tulevalle henkilölle. Kehittämistehtävä, Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala.
 • Kirvesniemi S.; Metsänen P. & Rämä R. 2009. Rannikon öljynpuhdistukseen osallistuvien henkilöiden fyysisen työympäristön kuvaus. Selvitys TerveSÖKÖ hankkeelle.
 • Korpivaara L. & Mäenpää, P. 2010. Rannikon öljyntorjuntatyön ensiapusuunnitelma Kymenlaakson rannikolla. Kyamk.
 • Korpivaara L. 2010. Rannikon öljyntorjuntatyön työterveyshuoltopalvelujen tarjouspyyntöluonnos
 • Männikkö, A. 2009. Ergonomiakartoitus käsityövälinein öljyntorjuntatyötä tekeville. Selvitys TerveSÖKÖ-hankkeelle.
 • Tommiska, M. 2009. Alusöljyonnettomuuksien terveysvaikutukset öljynkerääjille tutkimusten mukaan. Selvitys TerveSÖKÖ hankkeelle.
 • Tommiska, M. 2010. Alusöljyonnettomuuksien vaikutukset öljynkerääjien terveyteen. Opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Terveyden edistämisen koulutusohjelma. Saatavissa.
 • Viitasaari J. 2009. Riskinarviointimallin kehittäminen käsityönä öljyntorjuntatyötä tekeville. Opinnäytetyö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Terveyden edistäminen, ylempi AMK. Saatavissa.

Lisätietoja

Lehtori Liisa Korpivaara, terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

044 702 8527, liisa.korpivaara@xamk.fi

 

Faktat

TerveSÖKÖ - Toimintasuunnitelma öljyonnettomuuden öljynkeräykseen osallistuvien henkilöiden työturvallisuuden ja työterveyshuollon turvaamiseksi

01.08.2008 – 31.05.2009

Toteuttajat

Hallinnoija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Kymenlaakson pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, WWF, Kymijoen työterveys

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 60000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 60000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto