TILOG-hankkeen tavoitteena on edistää tietojohtamisen käytäntöjä logistiikkatoimialalla Kymenlaaksossa.

TILOG – Tietojohtamisesta suorituskykyä logistiikkaan on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lut) yhteistyöprojekti. Tavoitteena on edistää kymenlaaksolaisten logistiikkatoimialan pk-yritysten valmiuksia hyödyntää tietojohtamisen käytäntöjä ja välineitä ja siten tehostaa yrityksen johtamista, uudistumista ja työn organisointia. Välillisenä tavoitteena on liiketoiminnan uudistaminen, uusien palvelujen synnyttäminen ja suorituskyvyn vahvistaminen.

Lut toteuttaa hankeen tietojohtamiseen liittyvän osuuden ja Xamk toteuttaa hankehallinnon ja tietojohtamisen kurssin pilotoinnin.

TAVOITTEET

  • Ymmärryksen lisääminen tietojohtamisesta
  • Innovatiivisen johtamis- ja innovaatiokulttuurin edistäminen
  • Tietojohtamisen käytännön menetelmien ja työvälineiden pilotointi pk-yrityksiin
  • Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantaminen
  • Uuden tutkimustiedon tuottaminen suorituskykyä edistävistä tietojohtamisen käytännöistä pk-yrityksissä

Hyödyt yrityksille

Seminaarit, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta tietojohtamisesta ja sen keinoista logistiikka-alan kehittämiseksi sekä tulevaisuuden (digitalisaation) haasteista ja mahdollisuuksista logistiikka-alalle.

Kartoitukset, joiden avulla selvitetään Kymenlaakson logistiikka-alan pk-yritysten tietojohtamisen nykytila sekä myös yrityskohtainen nykytila (kehittämiskartta).

Kehittämistyöpajat, joissa etsitään ratkaisuja havaittuihin ongelmiin ja keinoja parantaa yritysten suorituskykyä ja tuottavuutta.

Tietojohtamisen kurssin pilotointi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

Mahdollisuuksia tietojohtamisen vertaisoppimiseen ja verkostoitumiseen.

TULOKSET

Hankkeen tuloksena syntyy

  • työkaluja pk-yritysten tietojohtamisen käytäntöjen arviointiin, pk-yritystendigitalisoitumisen ja siihen liittyvien käytäntöjen mittaamiseen
  • selvitykset Kymenlaakson logistiikka-alan pk-yritysten nykytilasta tietojohtamisen ja digitalisoitumisen suhteen
  • selvitys logistiikka-alan pk-yritysten suorituskyvyn eri osa-alueiden kannalta tehokkaimmista tietojohtamisen käytännöistä
  • uusia toimintamalleja kolmen alalle kriittisimmän tietojohtamisen alueen kehittämiselle
  • tutkimusjulkaisuja, tietojohtamisen kurssi, videotallenne ja case-esittelyjä

Hankkeessa tuotetut arviointimenetelmät ovat sovellettavissa myös muiden toimialojen pk-yritysten toiminnan arviointiin ja johtamiseen. Hanketta rahoittavat Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta, KINNO ja Cursor Oy.

 

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
NELI – North European Logistics Institute

Tommy Ulmanen
Projektipäällikkö ja teknologia-asiantuntija
Puh. +358 (0)44 702 8234
tommy.ulmanen@xamk.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto/
School of Business and Management

Anna-Maija Nisula
Projektipäällikkö ja tutkijatohtori
+358 408336013
anna-maija.nisula@lut.fi

Aino Kianto
professori, projektin vastuullinen johtaja
aino.kianto@lut.fi

Mika Vanhala
tutkijatohtori,
mika.vanhala@lut.fi

Henri Hussinki
tutkijatohtori,
henri.inkinen@lut.fi
Twitter: #Tilogkymi

TIETOJOHTAMISEN TIETOISKUT

Tietoiskuvideoiden sisältö pohjautuu LUT-yliopiston tutkimukseen, jossa kartoitettiin tietojohtamiskäytänteiden ja tuottavuuden välistä yhteyttä kymenlaaksolaisissa logistiikka-alan pk-yrityksissä. Tietoiskut kohdistettiin niihin käytänteisiin, joissa pk-yrityksillä havaittiin olevan eniten kehitettävää. Tietoiskujen tarkoituksena on lisätä tietoa hyvästä tietojohtamisesta ja täten tukea pk-yritysten kehitystä, toimintaa ja tuottavuutta.

PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITTELU

YRITTÄJÄN TYÖN TUUNAAMINEN

YRITTÄJÄN KEHITTYMISSUUNNITELMA

 

 

LOGISTIIKAN SEKÄ TAVARAKULJETUSTEN UUDET MAHDOLLISUUDET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN -SEMINAARI 20.11.

20.11. pidetyssä rennossa ja maksuttomassa seminaarissa pohdittiin millaisen murroksen edessä koko logistiikka- ja kuljetusala on. Tilaisuudessa visioitiin tulevaa ja kerrottiin muutoksista, jotka tulevat vaikuttamaan myös monen kymenlaaksolaisen logistiikka-alan yrittäjän arkeen.

Tutustu seminaarin ohjelmaan

Seminaarin esitykset

Tommy Ulmanen, Xamk: Alkusanat ja TILOT-hankkeen yleisesittely
Mika Lammi, Kinno: Projekti Smartlog: Lohkoketjut logistiikassa
Samu Paajanen, CGI: Miten tekoäly ja automatisointi muuttavat logistiikkaa
Markus Michelson, Unifaun Oy: Logistiikan sekä tavarakuljetusten uudet mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen
LUT:Tietojohtamisesta suorituskykyä logistiikkaan

Faktat

Tietojohtamisesta suorituskykyä logistiikkaan

02.01.2017 – 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, LUT

Muut kumppanit: Kouvolan ja Kotkan kaupunkien kehittämisyhtiöt: Kouvola Innovation Oy ja Cursor Oy

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 193 156 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 62 779 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus (ESR)