Tuottaa tietoa Kelan järjestämien Tules-kuntoutuskurssien toimeenpanosta

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (Tules) ovat väestössä yleisin kipua ja eniten työstä poissaoloja aiheuttava sairausryhmä. Nivelreuma, nivelrikko, lanneselän kiputilat ja iskiasoireyhtymä (välilevytyrä, välilevyn pullistuma, iskias) sekä niska-hartiaseudun kiputilat ja oireyhtymät ovat yleisimpiä tuki- ja liikunta-elinten sairauksia.

Tavoitteet

Tutkimus kohdistuu tules-kuntoutuksen toimeenpanoon. Se on osa Kelan Muutos-hanketta, joka kohdistuu Kelan kuntoutuksen muutosten vaikutuksiin asiakkaalle.
Tutkimuksen tavoitteena on arvioida kuntoutuksen
1) toteutusta ja toimivuutta, erityisesti fyysinen aktiivisuuden, – harjoittelun sekä niiden ohjauksen kuin moniammatillisuuden näkökulmista,
2) asiakaslähtöisyyttä ja kuntoutujan roolia, erityisesti tavoitteiden asettamisen ja toteutumisen sekä sisältöjen ja toteutuksen kuin myös vertaistuen ja kuntoutujan toimivuuden tukemisen näkökulmista sekä
3) vaikutuksia, erityisesti opittujen harjoitteiden arkielämään siirtymisen näkökulmasta.
4) kuntoutuksen avomuotoisuuden mahdollistamaa työn tai opiskelun ja kuntoutuksen yhdistämistä

Tulokset

Tutkimus tuottaa tietoa Kelan järjestämien Tules-kuntoutuskurssien toimeenpanosta sekä kuntoutukseen osallistuvien asiakkaiden että kuntoutuspalveluiden näkökulmasta. Tiedon tulee olla soveltamiskelpoista Kelan kuntoutuksen kehittämis-, ohjaus- ja vaikuttamistyössä. Loppuraportti julkaistaan Kelan julkaisusarjassa. Hankkeen kuluessa raportoidaan tuloksista tarvittavassa määrin Kelassa tehtävän työn tueksi. Tuloksia voidaan hyödyntää niin, että tules-kuntoutus olisi entistä asiakaslähtöisempää ja vaikutuksiltaan kuntoutujan työ-, opiskelu- ja muuta elämää tukevaa.

Lisätietoja

Maarit Karhula
projektipäällikkö
p. 040 684 9441
maarit.karhula(at)xamk.fi

 

Faktat

Tules-kuntoutuskurssien tutkimus

01.06.2016 – 30.04.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 111 941 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kela