HANKE ON PÄÄTTYNYT Hanke keskittyi ammattikeittiöiden tuottavuuden, tehokkuuden ja työhyvinvointiin kehittämiseen.

Mistä on hyvä ruoka tehty?
mistä on maukas ruoka tehty?
Aidoista mauista, ammattitaidosta,
hyvästä mielestä ja hymystä.
Niistä on hyvä ruoka tehty!

Muk. englantilainen kansanruno, suom. Kirsi Kunnas

 

Hankkeen tUlokset

Tuottava ja tehokas ammattikeittiö -hanke kehitti ammattikeittiössä tehtävää työtä niin, että työprosessit tehostuivat ja kevenívät ja keittiölaiteteknologiaa käytettiin nykyistä tehokkaammin ja monipuolisemmin. Prosessien kehittämisen rinnalla yksittäisten työntekijöiden terveyden, toimintakyvyn ja ammatillisen osaamisen tukitoimet johtaivat tehokkaampaan, ekologisempaan ja tuottavampaan toimintapaan ammattikeittiössä.

Lisätietoja

Tiina Tuovinen
projektipäällikkö
p. 040 842 0505
tiina.tuovinen(at)xamk.fi

 

Ajankohtaista

Hyvinvointia taukoliikunnasta

Työhyvinvointi on päivän sana. Perinteisesti työhyvinvointi määritellään fyysisenä toiminta- ja työkykynä. Hyvä ja monipuolinen ravinto, sopivasti liikunta ja riittävä lepo auttavat jaksamaan meitä arjen pyörityksessä. Työpaikoilla hyvinvointiin liittyvät myös toimiva työympäristö, hyvä työyhteisö, oman työn arvostaminen sekä hyvä ammattitaito. Trendinä on, että työpaikoilla kannustetaan työntekijöitä oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja tähän yhtenä keinona onkin taukoliikuntaan.  ...

Uusiutuvasta työstä, digitalisaatiosta ja suomalaisesta sisustakin

Keittiöhanke on saavuttanut jo 1,5 vuoden iän. Helmikuussa 2018 arvioidaan hankkeen saavutuksia ja tuloksia. Jo nyt on havaittavissa kohdekeittiöissä työn muutosta ja uusia ajatuksia omasta työstä. Juuri ilmestyneessä Valtion tulevaisuuden selonteossa (2017) määritellään työtä merkityksenä yksilölle. Tähän asti työtä on usein arvioitu tuottavuuden määrittelyillä, kuten mekin olemme keittiöhankkeessa tehneet. Nyt selonteon siivittämänä voisimme nostaa esiin...

Skype-yhteys palvelukeittiöstä toiseen

Mikkelin palvelukeittiöiden, Kalevankankaan, Urheilupuiston ja Lyseon koulun sekä Mikkelin Lukion, välillä harjoiteltiin torstaina 24.8. digiloikkaa. Nyt eivät ihmiset siirtyneetkään keittiöstä toiseen, vaan yhteydenpitoa testattiin Skypen välityksellä. Tuottava ja tehokas ammattikeittiö -hankkeessa yksi tavoite on ottaa käyttöön digitaalisia ratkaisuja helpottamaan ja tehostamaan ammattikeittiöiden toimintoja. Yksi tapa viedä asiaa eteenpäin on saada reaaliaikainen kuva- ja ääniyhteys keittiöiden...

Hankekuulumisia kesän jälkeen

Tuottava ja tehokas ammattikeittiö -hanke käynnistyi jälleen hanketoimijoiden kesälomien päätyttyä. Vauhtia tuli luontevasti, kun pääsimme kertomaan hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista Mikkelin ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstölle torstaina 11.8. Koulutuksen sisältö muotoutui hankkeen tarkastelunäkökulmista: teknologiasta, ergonomiasta ja työhyvinvoinnista. Ruoanvalmistusteknologian osalta keskityttiin ruokaohjeiden vakiointiin nimenomaan kypsennyksen osalta. Kerrottiin, miten ruokaohjeisiin on tärkeä lisätä tarkasti myös kypsennys- ja kuumennusprosessi...

Yhteenvetoa hankkeen kehittämistoimista

Torstaina 11.5.2017 pidettiin Mikkelin palvelukeittiöiden työntekijöiden kanssa kevään viimeinen tiimipalaveri, jossa tehtiin yhteenvetoa syksyn 2016 ja kevään 2017 kehittämistoimista. Yhteenvetoa tekivät hanketoimijat, Marja-Liisa Laitinen, Merja Ylönen ja allekirjoittanut. Paljon on vuoden aikana tapahtunut keittiöissä; yhdistelmäuuneihin on tallennettu kypsennysprosessit ja ohjeistukset kypsentämiseen on koottu ”paperimuotoon” kansioihin jokaiseen keittiöön. Astianpesuprosessia on hiottu, on mm. tarkennettu astiakorien oikeaoppista...

Faktat

Tuottava ja tehokas ammattikeittiö

01.03.2016 – 28.02.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Mikkelin kaupunki ja Pieksämäen kaupunki

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 270 727 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta