Hankkeessa kehitetään ammattikeittiöiden tuottavuutta, tehokkuutta ja työhyvinvointia.

Mistä on hyvä ruoka tehty?
mistä on maukas ruoka tehty?
Aidoista mauista, ammattitaidosta,
hyvästä mielestä ja hymystä.
Niistä on hyvä ruoka tehty!

Muk. englantilainen kansanruno, suom. Kirsi Kunnas

Suomen ammattikeittiöissä tarjotaan päivittäin lähes 2,5 miljoonaa ruoka-annosta ja ammattikeittiöissä valmistettua ruokaa nauttii joka kolmas suomalainen. Mikkelin ja Pieksämäen ammattikeittiöt valmistavat päivittäin yli 10 000 annosta ruokaa eri-ikäisille asiakkaille ja erilaisiin toimipaikkoihin.

Ammattikeittiöiden työtapojen ja prosessien kehittämisen esteenä on kiire; työn hektisyys pirstaloittaa työtä ja vähentää mahdollisuutta oman työn kehittämiseen. Myös osaamattomuus teknologian käytössä on esteenä prosessien kehittämiselle. Valtaosa ammattikeittiöiden työntekijöistä on naisia, joille uuden teknologian käyttöönotto on haasteellista. Tämä korostuu erityisesti vanhemmissa ikäluokissa. Työn kuormittavuudesta johtuvat sairauspoissaolot ja sairauseläkkeet ovat yleisiä. Raskaan työn henkinen ja fyysinen kuormittavuus johtaa työhyvinvoinnin ja -terveyden laskuun. Tämä heikentää ammattikeittiöiden tuottavuutta sekä kuormittaa työnantajaa ja perusterveydenhuoltoa jopa vuosia.

Hankkeen tavoitteet

Tuottava ja tehokas ammattikeittiö -hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikeittiössä tehtävää työtä niin, että työprosessit tehostuvat ja kevenevät. Samanaikaisesti ammattikeittiöiden työprosessien tarkastelun ja kehittämisen kanssa tuetaan erilaisin toimenpitein yksittäisten työntekijöiden terveyttä, toimintakykyä ja ammatillista osaamista. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on ottaa käyttöön nykyistä tehokkaammin ja monipuolisemmin keittiölaiteteknologia sekä parantaa työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia – saada toiminnasta tehokkaampaa, ekologisempaa ja tuottavampaa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen alussa kartoitetaan ammattikeittiökohtaisesti tärkeimmät kehittämistä vaativat työprosessit yhdessä ammattikeittiöiden henkilöstön kanssa. Kehittämisvaiheessa uutta teknologiaa hyödynnetään työn helpottamiseksi ja tarpeettomien työvaiheiden vähentämiseksi. Hankkeen aikana tarkastellaan työhyvinvointia, työn kuormittavuutta ja työstä palautumista. Hankkeessa sovelletaan kehittävän työntutkimuksen menetelmiä ja kokeillaan uusia innovatiivisia, luovuutta korostavia ergonomisia ratkaisuja.

Aikataulu

  • Kevät 2016 – alkuvaiheen analyysi ja erilaiset kartoitukset
  • Syksy 2016 – kehittämiskohteiden valinta ja kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen
  • Kevät 2017 – uusien toimintatapojen testaus ja mallintaminen
  • Syksy 2017 – uusien toimintatapojen vakiinnuttaminen, toimintakonseptin muutos
  • 1-2/2018 – hankkeen arviointi ja tiedon levittäminen

 

Lisätietoja

Tiina Tuovinen
projektipäällikkö
p. 040 842 0505
tiina.tuovinen(at)xamk.fi

Marja-Liisa Laitinen
TKI-asiantuntija
p. 040 826 6073
marja-liisa.laitinen(at)xamk.fi

Ajankohtaista

Hyvinvointia taukoliikunnasta

Työhyvinvointi on päivän sana. Perinteisesti työhyvinvointi määritellään fyysisenä toiminta- ja työkykynä. Hyvä ja monipuolinen ravinto, sopivasti liikunta ja riittävä lepo auttavat jaksamaan meitä arjen pyörityksessä. Työpaikoilla hyvinvointiin liittyvät myös toimiva työympäristö, hyvä työyhteisö, oman työn arvostaminen sekä hyvä ammattitaito. Trendinä on, että työpaikoilla kannustetaan työntekijöitä oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja tähän yhtenä keinona onkin taukoliikuntaan.  ...

Uusiutuvasta työstä, digitalisaatiosta ja suomalaisesta sisustakin

Keittiöhanke on saavuttanut jo 1,5 vuoden iän. Helmikuussa 2018 arvioidaan hankkeen saavutuksia ja tuloksia. Jo nyt on havaittavissa kohdekeittiöissä työn muutosta ja uusia ajatuksia omasta työstä. Juuri ilmestyneessä Valtion tulevaisuuden selonteossa (2017) määritellään työtä merkityksenä yksilölle. Tähän asti työtä on usein arvioitu tuottavuuden määrittelyillä, kuten mekin olemme keittiöhankkeessa tehneet. Nyt selonteon siivittämänä voisimme nostaa esiin...

Skype-yhteys palvelukeittiöstä toiseen

Mikkelin palvelukeittiöiden, Kalevankankaan, Urheilupuiston ja Lyseon koulun sekä Mikkelin Lukion, välillä harjoiteltiin torstaina 24.8. digiloikkaa. Nyt eivät ihmiset siirtyneetkään keittiöstä toiseen, vaan yhteydenpitoa testattiin Skypen välityksellä. Tuottava ja tehokas ammattikeittiö -hankkeessa yksi tavoite on ottaa käyttöön digitaalisia ratkaisuja helpottamaan ja tehostamaan ammattikeittiöiden toimintoja. Yksi tapa viedä asiaa eteenpäin on saada reaaliaikainen kuva- ja ääniyhteys keittiöiden...

Hankekuulumisia kesän jälkeen

Tuottava ja tehokas ammattikeittiö -hanke käynnistyi jälleen hanketoimijoiden kesälomien päätyttyä. Vauhtia tuli luontevasti, kun pääsimme kertomaan hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista Mikkelin ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstölle torstaina 11.8. Koulutuksen sisältö muotoutui hankkeen tarkastelunäkökulmista: teknologiasta, ergonomiasta ja työhyvinvoinnista. Ruoanvalmistusteknologian osalta keskityttiin ruokaohjeiden vakiointiin nimenomaan kypsennyksen osalta. Kerrottiin, miten ruokaohjeisiin on tärkeä lisätä tarkasti myös kypsennys- ja kuumennusprosessi...

Jaetaan ja kierrätetään

Bongasin netistä Heli Saavalaisen Helsingin Sanomiin kirjoittaman pääkirjoituksen viime syksyltä (21.9.2016), jossa kerrotaan kierto- ja jakamistaloudesta. Ideana tässä on, että materiaalit hyödynnetään kierrättämisen kautta mahdollisimman tarkkaan ja sitä kautta jätteen määrä pienenee. Artikkelissa kerrotaan kiertotalouden olevan ruohojuuritasolla toimintaa, jossa tavaroita mm. korjataan, vuokrataan ja lainataan yhdessä. Kotitalouspiireissä tämän tyyppinen toiminta onnistuu helposti, sillä onhan kautta-aikain kierrätetty lastenvaatteita,...

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Ekotehokas ammattikeittiö

Kehittää ammattikeittiön henkilökunnan työprosesseja

ASKO - Asiakaslähtöiset kotiruokapalvelut

Uusia vaihtoehtoja ikääntyneiden ruokapalveluille.

PETRA - Ruokapalveluyritysten prosesseja...

Hanke kehitti ruokapalvelualan pk-yrittäjien ajanhallintaa, työhyvinvointia ja liiketoimintaprosesseja.

Faktat

Tuottava ja tehokas ammattikeittiö

01.03.2016 - 28.02.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Mikkelin kaupunki ja Pieksämäen kaupunki

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 270 727 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Jaa sivu