Eteläsavolaisten mikroyritysten elinvoimaisuuden ylläpitäminen ennakoivasti.

tavoitteet

Hankkeen toimenpiteillä edistetään mikroyrityksissä työhyvinvointia, liiketoiminnan kannattavuuden parantumista, yritysten verkostoitumista ja kumppanuuksien rakentamista. Hankkeen tavoitteena on tarjota yrittäjille ja heidän yrityksilleen juuri sellaista tukea ja apua, jota he tarvitsevat.

Kohderyhmä

Etelä-Savossa toimivat alle 10 henkilöä työllistävät yritykset ilman toimialarajoituksia.

toimenpiteet

Yrityshaastattelut 
Kaikissa hankkeessa mukana olevissa yrityksissä toteutetaan yrityshaastattelut, joiden avulla kartoitetaan yritysten nykytila ja kehittämistarpeet. Analyysin pohjalta rakennetaan yritysten elinkaarimallin mukaiset kehittämispolut ja käynnistetään tarvittavat kehittämisprosessit.

Kehittämispajat 
Pienryhmäprosesseja, joiden sisällöt rakennetaan yrityshaastatteluissa esille nousseista tarpeista. Ne voivat liittyä liiketoiminnan kehittämiseen tai yrittäjän työ- hyvinvointiin. Lähtökohtana kehittämispajoissa on vertaiskehittäminen sekä kestävien verkostosuhteiden luominen toisten yrittäjien kanssa.

Yrityskohtainen / Yrittäjäkohtainen tuki 
Yrityksen tarpeiden mukaan tuki voi olla esim. liiketoimintaan liittyvää coachausta, sparrausta ja bencmarkausta. Se voi olla myös yksilö- tai ryhmätyönohjausta tai muuta tarvittavaa henkilökohtaista työhyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukea.

Tietoiskut ja seminaarit kohdennetuista aiheista 
Tilaisuuksia järjestetään yritysten tarpeista nousevista, liiketoimintaan ja työhyvinvointiin liittyvistä teemoista.

Asiantuntijat
Hanke on valmisteltu Etelä-Savon työelämän kehittämisverkostossa yhteistyössä yrittäjien, yrittäjäjärjestön ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa ja pohjautuu eteläsavolaisiin lähtökohtiin. Verkostolla on vankka kokemus ja tuntemus pienten yritysten ja yksinyrittäjien haasteista Etelä-Savossa.

Lisätietoja

Eila Avelin
projektipäällikkö
044 5050 404
eila.avelin(at)xamk.fi

 

Ajankohtaista

Kun työhyvinvointiin keskitytään, paranee firman ilmapiiri ja tulos

-Työhyvinvointi on yrityksen pääomaa. Silloin, kun ihminen voi hyvin, hän tuottaa innovaatioita, sanoo filosofian tohtori, työhyvinvoinnin dosentti Marja-Liisa Manka. -Hyvinvointi ja viihtyminen työssä lisäävät työn tehokkuutta ja tuovat säästöjä. Hyvällä mielellä keksimme myös ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin. -Ja työhyvinvoinnin luominen on yksinkertaista. Jokainen sen osaa. Hyviä muutoksia on aina mahdollisuus saada aikaiseksi. Me voimme antaa voimia...

Faktat

TYHY - Tuottava yritys ja hyvinvoiva yrittäjä Etelä-Savossa

01.05.2015 – 30.04.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 132 617 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta