Hankkessa koulutettiin kasvisten alkutuottajia vähentämään kasvisten hävikkiä sekä ilmasto- ja ympäristökuormaa.

Kastu-hankkeen päätavoitteena oli uusimman tutkimustiedon tehokas välittäminen tuorekasvisten alkutuottajille ja täten pienentää eteläsavolaisten kasvisten hävikkiä. Kasvisten tuoteturvallisuuden ja -laadun parantaminen vähentää hävikkiä ja lisää kasvistuotannon kannattavuutta. Hävikin pieneneminen vähentää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti koko kasvisketjun ilmasto- ja ympäristökuormitusta.

Hankkeen tuloksena kasvisten alkutuottajilla on uutta tietoa kasvisten hävikin pienentämiseksi ja tuotteen laadun parantamiseksi. Hankkeen tuotoksena on tietoaineistoa eteläsavolaisille kasvistuottajille. Hankkeessa saatava tieto palvelee alkutuotantoyrittäjiä heidän laatiessaan tuotantonsa prosessikaavioita IP-Kasvikset Perussertifiointiin valmistautumista varten.

Koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä olivat eteläsavolaiset kasvistuottajat. Hankkeessa järjestettiin koulutustilaisuuksia ja tuotettiin koulutusaineistoa kasvisten alkutuotantoa palvelevista kokonaisuuksista:

1. Kasvisketjun käytänteet alkutuotannossa: alkutuotannon ja pakkaamon prosessit ja vastuullisuusjärjestelmät 5 op
2. Tuoteturvallisuustietouden lisääminen ja laadun parantaminen: tuoteturvallisuus ja kasvisvälitteiset ruokamyrkytyspatogeenit kasvisten alkutuotannossa- pintaa syvemmältä 5 op
3. Kontaktimateriaalit ja haihduttavat pinnat kasvisten alkutuotannossa, biosidit ja tuhoeläintorjunta 5 op
4. Tuotannon kestävyysindikaattorit ja hävikin hallinta soveltuvin menetelmin ja jäljitettävyys 5 op
Hankkeen koulutusaineisto on tutustuttavissa osoitteessa https://urly.fi/JDG
Hanketta rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja koulutuksiin osallistuvat yritykset. Hankeen kesto oli 1.12.2015 – 28.2.2017. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Riina Tuominen
projektipäällikkö
p. 040 637 1482
riina.tuominen(at)xamk.fi

Faktat

KASTU- Kasvisketjun tuoteturvallisuuden ja vähähiilisyyden parantaminen koulutuksen keinoin

01.12.2015 – 28.02.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 125 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta