Tavoitteena oli tukea ja kehittää Itä-Suomen korkeakoulujen aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytäntöjä.

Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä kehittämishankkeen, jonka tavoitteena oli tukea ja kehittää Itä-Suomen korkeakoulujen aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytäntöjä erityisesti silloin, kun osaaminen on työelämässä hankittua. Hankkeen toteutusaika oli 1.6.2010 – 30.6.2012. Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Itä-Suomen yliopisto toimi hankkeen päätoteuttajana.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen liittyy keskeisesti koulutuksen kehittämiseen, elinikäisen oppimisen edistämiseen ja koulutuksen kansainvälistymiseen. Sen periaatteisiin kuuluu, että ihmisillä tulee olla mahdollisuus hyödyntää elämänsä eri vaiheissa jo hankittua osaamista riippumatta siitä, missä ja miten osaaminen on syntynyt ja saada siitä virallinen tunnustus. Elinikäisen oppimisen kannalta on tärkeää, että tutkintojen tavoitteiden kannalta merkittävä aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon myös korkeakouluissa. Hankkeessa kehitetiin muun muassa korkeakoulujen opetussuunnitelmia, ohjausta ja osaamisen arviointia tukemaan työelämässä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Hankkeen keskeisiä toimintamuotoja olivat koulutus, pilottiprojektit ja toimintaprosessien kehittäminen työelämäosaamisen näkökulmasta. Hankkeen pilottialoja olivat Itä-Suomen yliopistossa tietojenkäsittelytiede, kauppatiede, käännöstiede, kieli- ja viestintäopinnot sekä hoitotiede. Savonia ammattikorkeakoulu
ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pilotoivat liiketaloudessa sekä sosiaali- ja terveysalalla ja Savonia lisäksi tekniikassa. Mikkelin ammattikorkeakoulu puolestaan pilotoi liiketalouden koulutusohjelmassa.

Linkki hankejulkaisuun: ”Osaaminen näkyväksi”. Airola & Hirvonen (toim.) 2012

Eteläsavolaisten työnantajien näkemyksiä AHOT-prosessista

Yhteystiedot

Marjaana Kivelä
projektipäällikkö
p. 040 826 6070
marjaana.kivela(at)mamk.fi

 

 

 

Faktat

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

01.06.2010 – 30.06.2012

Toteuttajat

Hallinnoija: Itä-Suomen yliopisto

Osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirasto (ESR)

Asiasanat