Hankkeessa kehitettiin malli opiskelijan omassa yrityksessä suoritettavaan harjoitteluun.

Harjoittelu yrittäjänä -malli tarjoaa ohjeita siihen, miten opiskelija voi suorittaa opintoihin kuuluvan harjoittelun omassa yrityksessä. Harjoittelun aikana opiskelija kehittää suunnitelmallisesti omaa liiketoimintaa ja saa käytännön valmiuksia yrittäjyyteen sekä työelämään. Malli tehtiin sovellettavaksi Xamkin eri koulutusaloille. Työharjoittelu yrittäjänä -hanke päättyi 31.12.2023.

Malli kehitettiin yhteistyössä Xamkin opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Hankkeen aikana opiskelijat suorittivat harjoittelun omassa yrityksessä. Opiskelijoita oli eri koulutusohjelmista ja yritysmuodot vaihtelivat kevytyrittäjyydestä osakeyhtiöön. Hankkeen aikana kokeiltiin myös vertaistukeen liittyviä tapaamisia, joilla opiskelijayrittäjät pääsivät jakamaan kokemuksia toistensa kanssa. Malliin liittyy myös mentorointi, jonka tavoitteena on tukea opiskelijaa liiketoiminnan kehittämisessä sekä yrittäjänä kasvamisessa.

Hanketta rahoitti Otsakorven Säätiö. Toteutuksesta vastasi Xentre – Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö 1.9.2022-31.12.2023.

Harjoittelu yrittäjänä -malli

Tutustu malliin täällä (FI / EN):

 

Lue lisää opiskelijayrittäjyyden mahdollisuuksista Xamkissa:
*ship Akatemia

Lisätietoja

Tanja Mäkelä
projektipäällikkö (1.9.-31.12.2023)
p. 040 183 2178
tanja.makela@xamk.fi

Hankkeen tietosuojaseloste

Faktat

Työharjoittelu yrittäjänä

01.09.2022 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Xentre

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 43 750 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 8 750 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Otsakorven säätiö