Kehitetään yrittäjänä suoritettavan työharjoittelun malli, joka mahdollistaa entistä sujuvampia ja yhtenäisempiä toimintatapoja ammattikorkeakouluun!

Mitä teemme?

 • Kootaan opiskelijoista, opettajista, yrittäjistä ja työelämän edustajista koostuva
  verkosto, jonka kanssa yhteistyössä lähdetään rakentamaan yrittäjyysharjoittelumallia. Mallin
  keskiöön halutaan tuoda mentorointi -ajattelua, jossa jokaista yrittäjäopiskelijaa ohjaisi harjoittelun
  aikana kokenut yrittäjä/työelämän edustaja säännöllisten sparraustapaamisten avulla.
 • Pilottivaiheessa opiskelijat suorittavat harjoitteluaan yrittäjinä mentoroinnin avulla ja muodostavat vertaisverkoston.
 • Valmistellaan toimintamalli yrittäjänä suoritettavaan työharjoitteluun, jota voidaan soveltaa eri koulutusohjelmissa.

 

KOHDERYHMÄT & TOIMINTA-ALUE

Työharjoittelu yrittäjänä -toimintamalli on suunnattu yrittäjäopiskelijoille kaikilla Xamkin kampuksilla.

 

Hankkeen tavoitteET

 • Luodaan ammattikorkeakoulukenttään opiskelijalähtöinen toimintamalli, joka mahdollistaa työharjoittelun suorittamisen nykyistä yrittäjänä sujuvammin ja yhtenäisemmin.
 • Luodaan kestävä malli, jonka sanansaattajina toimii eri koulutusohjelmien edustajia.
 • Hankkeen toimenpiteiden myötä opettajien ymmärrys ja osaaminen opiskelijan
  yrittäjyyspolusta vahvistuu ja heidän mukaan aktivoinnin myötä he tuntevat myös
  omistajuutta teemaan.
 • Opiskelijoiden näkökulmasta yrittäjyysosaaminen vahvistuu sekä mahdollisuudet
  yrittäjyyden kytkemiseen opintoihin monipuolistuu.

 

 

Lisätietoja

Tanja Mäkelä
projektipäällikkö (1.9.-31.12.2023)
p. 040 183 2178
tanja.makela@xamk.fi

Hankkeen tietosuojaseloste

Faktat

Työharjoittelu yrittäjänä

01.09.2022 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Xentre

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 43 750 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 8 750 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Otsakorven säätiö