Hanke kehittää kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja työkykyisyyttä. Tavoitteena on perustaa pysyvä Työhyvinvointiakatemia Etelä-Savoon.

Vuoden 2015 alussa käynnistynyt Työhyvinvointiakatemia-hanke auttaa eteläsavolaisia työyhteisöjä tunnistamaan työhyvinvointiin vaikuttavia asioita ja vahvistamaan niitä arjen teoilla.

Tavoitteenamme on kohentaa eteläsavolaisen työelämän laatua kehittämällä toimintamalleja henkilöstön työssä jaksamisen ja työkyvyn tueksi. Yksilöiden työhyvinvoinnilla on vaikutuksia myönteiseen työantajakuvaan, sairauspoissaoloihin, henkilöstön vaihtuvuuteen, asiakastyytyväisyyteen, organisaation tuottavuuteen ja alueen talouteen.

Kokonaisvaltaista työhyvinvointia tukemalla autamme osallistujia rakentamaan parempaa työarkea. Kohdistamme toiminnan sekä yksilön että yhteisön psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Toimintaan osallistuvat työyhteisöt on jo valittu.

Tunnista voimavarat vahvuudeksi

Maakunnassamme ikääntyneiden työntekijöiden ja työssä huonosti voivien osuus työvoimasta on keskimääräistä suurempi ja joka kolmas eteläsavolainen kokee työkykynsä alentuneen. Vastaamme tähän osaltamme ja autamme osallistujayhteisöjä tunnistamaan ja vahvistamaan työarjen toimivia asioita.

Tunnistaminen kartuttaa voimavaroja, joiden avulla lähestytään korjaamista vaativia tilanteita. Tämä kaikki ylläpitää ja edistää osallistujien työkykyä ja työhyvinvointia. Samalla esimiesten ymmärrys työhyvinvointi- ja ikäjohtamisesta vahvistuu.

Entä ne työhyvinvoinnin keinot?

Yksittäistä työntekijää autamme löytämään itselle sopivia keinoja pysyä työelämässä mahdollisimman pitkään.

Työyhteisön kanssa selvitämme ensin sen tarpeet ja tahtotilan, jonka jälkeen suunnittelemme asiakaskohtaisen ohjelman. Siinä pilotoimme työyhteisön valitsemia käytänteitä. Lopuksi arvioimme toimenpiteiden soveltuvuuden ja kiteytämme tulokset.

Kolmen toimijan yhteistyötä

Koko hankkeen ajan edistämme alueen työhyvinvointiosaajien verkostoitumista ja hyvien käytänteiden jakamista. Tanhuvaaran Urheiluopisto toteuttaa hankkeen yhdessä Mikkelin Ammattikorkeakoulun ja Etelä-Savon Liikunnan kanssa. Pysyvä Työhyvinvointiakatemia aloittaa toimintansa hankkeen jälkeen Tanhuvaarassa.

Hankkeen tapahtumista ja kaikille avoimista seminaareista tiedotamme hankeblogissa ja Työhyvinvointiakatemian Facebook-sivulla www.facebook.com/tyohyvinvointiakatemia

Lisätietoja

Tuulevi Aschan
projektipäällikkö
p. 040 637 8841
tuulevi.aschan(at)xamk.fi

Faktat

Työhyvinvointiakatemia

01.01.2015 – 31.12.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Tanhuvaaran Urheiluopisto

Osatoteuttajat: Mikkelin Ammattikorkeakoulu ja Etelä-Savon Liikunta

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta