Hankkeessa haetaan uudenlaisia ratkaisuja ammattikorkeakoulu-opintojen ja työssä kertyvän osaamisen integroimiseen

tavoitteet

Hankkeessa haetaan uudenlaisia ratkaisuja ammattikorkeakoulu-opintojen ja työssä kertyvän osaamisen integroimiseen. Kehitetään ja levitetään työn opinnollistamisen käytäntöjä ja luodaan perustaa niihin liittyvien tukitoimien valtakunnalliselle uudistamiselle.

Tavoitteina
1. Tunnistaa ja kehittää uusia toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen

2. Levittää ja ankkuroida työn opinnollistaminen opiskelumuodoksi korkeakouluissa

3. Edistää joustavien opintoprosessien kehittämistä

4. Kehittää uudenlaisia työtä ja opiskelua integroivia muotoja työharjoitteluratkaisujen rinnalle

5. Parantaa koulutuksen ja työn siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluita

6. Syventää ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yritysten välistä kumppanuutta, jossa mahdollistuu opiskelijan
eteneminen opinnollistamisen kautta vaiheittaisesti opinnoista työllistymiseen.

toimenpiteet

Hankkeessa perustetaan alueelliset ja koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät, joiden toiminnasta vastaavat ammatilliset opettajakorkeakoulut työnjakonsa mukaan.

Alueelliset pilotoinnit ja niiden tulokset arvioidaan prosessi- ja verstaisarviointina, koko hankkeen tavoitteiden näkökulmasta.

Ammatilliset opettajakorkeakoulut järjestävät alueellisia, koulutusalakohtaisia työpajoja, joissa perehdytään pilotointien tuloksiin ja opinnollistamisen käytäntöihin ja arvioidaan niitä koulutusalojen näkökulmasta.

Arvioinnin tulosten perusteella tuotetaan käytännönläheisiä oppaita, joissa esitellään pilotoituja, uusia opinnollistamisen menetelmiä, joita voidaan soveltaa koulutusalakohtaisissa ratkaisuissa ja myös yleisesti ammattikorkeakouluissa.

tulokset

Hankkeen valtakunnalliset tulokset:

1. Hankkeessa mukana olevissa korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle ja
joustaville työharjoittelumuodoille.

2. Opinnollistaminen antaa opiskelijoille entistä joustavammat mahdollisuudet kerryttää opintopisteitä

3. Opiskelijoiden tyytyväisyys opintoihin ja ohjaukseen on lisääntynyt

4. Työelämään kiinnittyminen korkeakouluopintojen aikana lisääntyy, mikä nopeuttaa korkeakouluista työelämään siirtymistä.

5. Työmarkkinoille sijoittumisen osuvuus paranee.

Hankkeen alueellisena tuloksena on opiskelijoiden osaamisen kehittymisen entistä parempi limittyminen työuraan ja
opiskelijoiden kiinnittyminen ja työllistyminen alueelliseen työelämään.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Heta Vilén, 044 702 8973, heta.vilen@xamk.fi

Faktat

VERKKOVIRTA – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

01.05.2015 – 31.12.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: ammattikorkeakoulut: Kaakkois-Suomi, Jyväskylä, Oulu, Lappi, Turku, Laurea, Saimaa, Lahti, Metropolia, Centria, Häme, Seinäjoki, Tampere

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 330 387 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 48 305 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)