Eteläsavolaisen työpajatoiminnan kehittäminen.

Vuosina 2004–2006 toteutetun koulutus- ja kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää eteläsavolaista työpajatoimintaa pajojen sisältöjen ja pajoilla työskentelevien työ- ja yksilövalmentajien osaamisen vahvistamisen näkökulmista. Hanke rakentui verkostoitumisen ja sen mahdollistaman osaamisen jakamisen ja jalostumisen varaan.

Hanke rakentui vahvan verkostoitumisen ja sen mahdollistaman osaamisen jakamisen ja jalostumisen varaan. Erilaisia verkostoja syntyi pajojen välisten verkostojen lisäksi pajojen ja koulutusorganisaatioiden sekä eri viranomaisten välille.

Hankkeen julkaisu: Tyopajatoimintaa kehittämässä

Yhteystiedot

Katja Komonen
yliopettaja
p. 040 842 0810
katja.komonen(at)mamk.fi

Faktat

Työpajatoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa

01.01.2004 – 31.05.2006

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Itä-Suomen lääninhallitus Euroopan sosiaalirahastosta