Projektin tavoitteena oli luoda toimintamalli ulkomaalaisten opiskelijoiden integroimiseksi työelämän voimavaraksi.

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena oli luoda toimintamalli ulkomaalaisten opiskelijoiden integroimiseksi työelämän voimavaraksi ja luoda verkostoja sekä toimintamallia MAMKin ja yritysten välille. Kansainvälisten opiskelijoiden integrointi alueen elinkeinoelämän tarpeisiin tapahtui työharjoittelun, projektien ja opinnäytetöiden avulla. Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti vahvisti yritysten kilpailukykyä ja kansainvälistymistä Etelä-Savon maakuntaohjelman (2010) mukaisesti.

Projektin toteutus

Projektin alussa tutustuttiin Kajaanin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen ja VALOA-projektin hyviin tuloksiin ulkomaalaisten opiskelijoiden integroimisessa alueen voimavaraksi. Alussa järjestettiin myös Sano se suomeksi -kampanja, jonka avulla kannustettiin opiskelijoita käyttämään suomen kieltä. Projektiryhmä järjesti yrityksille tilaisuuden, jossa selvitettiin yritysten tarpeita ja valmiuksia rekrytoida kansainvälisiä opiskelijoita työharjoitteluun ja opinnäytetöiden tekijöiksi. Samalla aloitettiin tiedottaminen ulkomaalaisten opiskelijoiden osaamisesta ja yhteistyömahdollisuuksista. Projekti osallistui alueen KV-foorumiin ja kansalliseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimaan MATTO-tukiverkostoon.

Muiden toimijoiden hyviksi koettujen käytäntöjen myötä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa aloitettiin ystäväperhetoiminta ja suomen kieltä edesauttava nojatuolimatkat. Ystäväperhetoiminnassa paikallinen suomalainen perhe otti ystäväkseen kansainvälisen opiskelijan ja tutustutti hänet suomalaiseen kulttuuriin. Nojatuolimatkoilla opiskelijat esittelivät omaa kotimaataan ja kulttuuriaan suomen kielellä paikallisissa vanhainkodeissa. Opiskelijoilla oli mahdollisuus suorittaa työelämäsertifikaatti, osallistua työnhakuinfoon ja saada henkilökohtaista ohjausta työharjoittelupaikan hakemiseen. Yrityksille järjestettiin Kansainvälinen työntekijä voimavarana yrityksessä -koulutus. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin eri vaiheissa projektia ja toimintoja kehitettiin palautteen avulla. Opiskelijoita ja yrittäjiä myös haastateltiin työharjoittelujaksojen haasteista ja onnistumisista.

Projektin tulokset

Yhteensä projektin eri toimintoihin, ystäväperhetoimintaan, nojatuolimatkoihin, info-tilaisuuksiin, työ-elämäsertifikaattitestiin ja Sano se suomeksi -kampanjan toteutukseen osallistui noin 150 opiskelijaa. Lisäksi noin 20 opiskelijaa antoi työpanoksensa projektille osallistumalla eri toimintojen suunnitteluun, markkinointiin, kehittämiseen ja arviointitoimenpiteisiin. Vuoden 2012 aikana valmistui opinnäytetyönä haastattelututkimus Ulkomaalaisen korkeakouluopiskelijan integroituminen suomalaiseen työelämään.

Koko projektin aikana 2011-2013 ulkomaalaiset opiskelijat suorittivat yhteensä 39 työharjoittelujaksoa. Harjoittelupaikkoja tarjosi yhteensä 17 eri organisaatiota Etelä-Savosta. Näiden lisäksi paikalliset yritykset tarjosivat opiskelijoille projekteja ja opinnäytetöitä harjoittelujakson sijasta. Ulkomaalaisen opiskelijan harjoittelujaksolle ottaneet organisaatiot olivat eri aloilta. Mukana oli muun muassa teknologia-, kiinteistönvälistys- ja päivittäistavaraorganisaatioita. Suurin osa harjoitteluista oli venäläisten opiskelijoiden suorittamia (61 %), mikä kertoo alueen tarpeesta löytää venäjäosaajia. Hankkeen aikana opinnäytetöitä tehtiin aiempaa enemmän alueen yritysten toimeksiantoina. Myös yritysvierailut ja projektitöiden määrä kasvoivat. Ystäväperhetoimintaan osallistui noin 50 paikallista perhettä ja 60 kansainvälistä opiskelijaa.

 

Hankkeen julkaisuja

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi – kokemuksia ja esimerkkejä -julkaisusta.
Ulkomaalaisen korkeakouluopiskelijan integroituminen työyhteisöön. Mari Pihlajamäki 2012. Opinnäytetyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu.
Kansainvälinen opiskelija työelämän palveluksessa – opas työelämälle. Mikkelin ammattikorkeakoulu 2012.
Training in South Savo – Guidebook for International Students. Mikkelin ammattikorkeakoulu 2012.

 

Yhteystiedot

Anna Ollanketo
projektipäällikkö
p. 040 842 0590
anna.ollanketo(at)mamk.fi

Faktat

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi

01.01.2011 – 30.06.2013

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Asiasanat