Tavoitteena oli kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta.

Etelä-Savossa toteutettiin vuosina 2011–2012 Uraohjaus – joustavasti toiselta asteelta korkeakouluun -hanke, jonka tavoitteena oli kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Diakoniaammattikorkeakoulu, jolla on toimipiste Pieksämäellä, sekä toisen asteen oppilaitoksista Etelä-Savon ammattiopisto Mikkelistä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto sekä Koulutuskeskus Agricola Pieksämäeltä. Hankkeen rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja toteuttajat itse.

Hankkeen keskeisin toimintamuoto oli siirtymävaiheen yhteistyön pilotointi eri koulutusaloilla. Savonlinnassa pilotointi toteutettiin matkailun ja liiketalouden aloilla, Pieksämäellä sosiaali- ja terveysalalla ja Mikkelissä tekniikan alalla sekä terveysalalla. Toimenpiteet keskittyivät ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen väliseen siirtymään. Merkittävä osa hanketta oli myös siirtymävaihetta koskevan tutkimuksen tekeminen. Hankkeessa selvitettiin, kuinka opiskelijat kokevat lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymän, ja kuinka heidän ammattikorkeakouluopintonsa ovat edenneet. Tutkimuksen yhteydessä luotiin myös seurantajärjestelmä, jolla ammattikorkeakoulut voivat jatkossakin seurata, kuinka erilaisella taustalla opiskelemaan tulleiden opiskelijoiden opinnot etenevät.

Hankkeen julkaisu

Lähtötasotutkimus

Yhteystiedot

Tuija Vänttinen
opetusjohtaja
p. 040 772 3366
tuija.vanttinen(at)xamk.fi

 

Faktat

Uraohjaus -joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun

01.01.2011 – 31.12.2012

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Esedu, Diak, Koulutuskeskus Agricola, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto