Hankkeessa kehitetään uutta, kokonaisvaltaista ratkaisua jätevedenkäsittelyyn.

Tulevaisuuden jätevesiprosessin tulee olla sekä kustannuksiltaan, että puhdistustehokkuudeltaan nykyisiä laitoksia tehokkaampi. Kasvavat materiaali- ja energiatehokkuuden vaatimukset sekä ympäristökysymykset on tunnistettava prosessissa aiempaa paremmin.

Uuden sukupolven jätevedenkäsittelyn ratkaisut vastaamaan vuoden 2050 vaatimuksia (Smart Effluents) -projektin tavoitteena on kehittää monistettava konsepti tulevaisuuden tarpeisiin.

Tavoitteena uusia kaupallisia sovelluksia

Smart Effluents-projektin tavoitteena on kehittää uusi kokonaisvaltainen jätevedenkäsittelyn puhdistusjärjestelmä tulevan sukupolven tarpeisiin.

Julkisen tutkimushankkeen osioissa tutkitaan kokonaisvaltaisen jätevedenkäsittelyn menetelmiä, soveltuvuutta, tehokkuutta ja ekologisuutta.

Yrityshankkeiden osioissa kehitetään uusia laitteistoja, menettelytapoja ja toimintakonsepteja kansainvälisille markkinoille.

Hanke edistää kansainvälisen kilpailukyvyn kasvua

Hankekokonaisuus edistää yritysten osaamisen kasvua cleantechin liittyen ja lisää yhteistyötä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kesken kehittämällä uuden sukupolven jätevedenkäsittelyn ratkaisuja. Lisäksi yrityksien tutkimushankkeet edistävät kansainvälisen kilpailukyvyn kasvua.

Projektista hyötyvät jätevedenpuhdistustekniikkaa kehittävät ja käyttävät yritykset. Lisäksi hankkeeseen osallistuvilla yrityksillä on mahdollisuus löytää uusia markkinoita tuotteilleen. Testialustoina toimivat yritykset tai muut sidosryhmien edustajat saavat uutta tietoa erilaisista vesistä sekä puhdistusmenetelmä mahdollisuuksista ja niiden tehokkuudesta.

 

Lisätietoja

Hanne Soininen
tutkimuspäällikkö
p. 0400 869 952
hanne.soininen(at)xamk.fi

 

 

Faktat

Uuden sukupolven jätevedenkäsittelyn ratkaisut vastaamaan vuoden 2050 vaatimuksia (Smart Effluents)

01.10.2015 – 30.09.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT, Aquazone Oy, BioGTS Oy, Metsäsairila Oy, Mikkelin Vesilaitos ja Mipro Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 450 885 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: TEKES Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 ohjelmasta