Uusilla menetelmillä ympäristöystävällisemmät ja puhtaammat polttoprosessit keskisuurissa energiantuotantolaitoksissa.

Energiantuotantoyksiköiden päästöjen monitorointi ja niiden hallinta – NOxOpti-hanke kehittää uusia ja kustannustehokkaita menetelmiä energiantuotantolaitosten (1–50 MW) päästöjenhallintaan ja monitorointiin.

Päästöjen hallintaa uusin menetelmin

Valtioneuvoksen uudessa asetuksessa (1065/2017) on säädetty uudet ympäristönsuojeluvaatimukset keskisuurille (1-50 MW) energiantuotantoyksiköille ja -laitoksille. Asetuksessa on määritetty ilmaan johdettaville päästöille päästöraja-arvot polttoainekohtaisesti hiukkasille, typen oksideille ja rikkidioksidille. Päästöraja-arvot ovat huomattavasti tiukemmat puulla ja turpeella kuin kivi- ja ruskohiilellä. Energiateollisuudessa on arvioitu, että biomassaa ja muita kiinteitä biopolttoaineita käyttäviin laitoksiin kohdistuu kymmenien miljoonien investoinnit päästöjen vähennyksestä.
Savukaasujen teknisten puhdistusmenetelmien sijaan päästöjen vähennys on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti käyttämällä pääpolttoaineen ohella biopohjaisia seosmateriaaleja.

Hankkeen toimenpiteet

1) Etelä-Savon pienten kattiloiden päästöjen nykytilaselvitys
2) Savukaasupäästöjen hallinnan ja vähentämisen menetelmät
3) Päästöjen hallinnan demonstraatiokokeet
4) Kaupallistamismahdollisuuksien selvittäminen
5) Tulosten raportointi ja tiedottaminen

Tuloksena puhtaampaa energiaa

Hankkeen tuloksena saadaan tietoa 1-50 MW:n kokoluokan energiantuotantolaitosten savukaasu- ja hiukkaspäästöistä sekä käytetyn polttoaineen, kattilatekniikan ja savukaasujen puhdistusratkaisujen vaikutuksista typen oksidien ja rikkidioksidin hallintaan. Hankkeessa luodaan uudenlaisia, teknologisia ratkaisuja biopolttoaineilla toteutettavaan kustannustehokkaaseen energiantuotantoon.

Lisätietoja

Niina Laurila
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 570 9502
niina.laurila(at)xamk.fi

Hanne Soininen
tutkimuspäällikkö
p. 0400 869952
hanne.soininen(at)xamk.fi

 

Faktat

NOxOpti - Energiantuotantoyksiköiden päästöjen monitorointi ja hallinta

01.01.2019 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, Savcor Oy ja Tassu ESP Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 240000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 240000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta