Hankkeen lopputuloksena syntyi kattava selvitys kotimaisen liimausalan osaamisesta, koulutuksesta ja kehitystarpeista

Liima- ja hybridiliitosten merkityksen kasvaessa niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvittava koulutustarve lisääntyy. Tietyillä aloilla, kuten toimittaessa raideliikenneteollisuuden puolella Euroopassa, vaaditaan pätevöitymistä liimausteknologiaan liittyvien eri tehtäväalojen toimijoilta johtuen alalla vaikuttavasta DIN 6701-2 laatujärjestelmästandardista. Hankkeessa on koottu liimaliitosten käyttöön ja koulutustarpeeseen liittyvää tietoa pohjautuen erilaisiin haastatteluihin ja kyselyihin teollisuudesta ja liimatoimittajilta. Tämän pohjalta saadaan käsitys liimausteknologioiden nykytilanteesta teollisuudessa ja koulutuksen kehittämistarpeesta liimausalalle.

Selvityksen mukaan Suomessa ei ole tarjolla teollisuuteen suunnattua tai teollisten liimaliitoksien suunnitteluun suuntautuvaa laajamittaista opetusta liimaliitostekniikan puolella. Tutkimustoiminnasta saadun osaamisen ja EAE-pätevöitymiskoulutuksesta saadun tietotaidon pohjalta on mahdollista saada kehitettyä kansallisesti laadukasta liimaustekniikan opetusta suunnattuna useille kohderyhmille sekä jatkaa syvällisemmin teollista tutkimustoimintaa. Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) materiaaliteknologian koulutusohjelmalla on valmiudet kehittää ohutlevy- ja kevytrakennetekniikan liittämisteknologiaa erityisesti liimojen pitkäaikaisominaisuuksien osalta. Liimaliitostekninen koulutus on järkevää suunnata liitoksiin, joka rajataan tässä tapauksessa käsittämään esimerkiksi metalleja, muoveja, lujitemuoveja, lasia, jne. Mamk:ssa on tehty useita vuosia komposiittialan ja liimausteknologian tutkimustyötä teollisuuteen suunnatuissa projekteissa.

Teollisuuden teknologia- ja koulutustarvekartoituksen perusteella liimaliitosten käyttö Suomessa on hyvin moninaista ja yritysten välillä on myös suuria eroja liimausprosessien laadunvalvonnassa. Tämä asettaa haasteita koulutuksen järjestämiselle, mutta kyselyjen mukaan suurin koulutustarve olisi liimausteknologian perustietämyksessä liittyen adheesioon, liimausteknologioiden käyttöön, esikäsittelyihin, olosuhdekestävyyteen ja testaukseen. Pätevöittävä koulutus ja kertauskurssit herättivät joissain yrityksissä kiinnostusta, mutta suurin osa määritteli koulutuksen tarpeensa lyhyiksi perusasioita käsitteleviksi kursseiksi.

Julkaisu:
Karttunen, T., Venäläinen, M., Lepistö, T., Partanen, M., Dufva, K., (2014). Liimaliitosten koulutuksen nykytila ja kehitys teknologiateollisuuden eri sovelluksissa., In: D: Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-form Publications; D41, Mikkelin ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-471-8

Yhteystiedot

Tero Karttunen
tutkimusinsinööri
p. 040 519 5419
tero.karttunen(at)mamk.fi

Faktat

Vaativien hybridirakenteiden liimaliitosmenetelmien kehitys teknologiateollisuuden eri sovelluksissa

01.10.2013 – 30.06.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR