Hankkeen avulla parannetaan yritysten valmiuksia tunnistaa ja hyödyntää vähähiilisen rakentamisen kasvupotentiaalia

tavoitteet

Tavoitteena on aktivoida pk-yrityksiä ja edistää niiden kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä EU:n vähähiilisen talouden ja resurssitehokkuuden tiekarttojen mukaisesti uusien vähähiilisen rakentamisen liiketoiminta-mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.
Tavoitteena on saada hyödynnettyä kasvupotentiaalia puurakentamisen osalta alueen elinkeinotoiminnassa. Tavoitteena on tunnistaa ja arvioida Kouvolan alueelta sopivia innovaatioympäristöjä ja kehitysalustoja pk-yritysten liiketoimintojen kehittämiseksi sekä laatia Kouvolan seudulle soveltuva vähähiilisyysmalli yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa

toimenpiteet

Elinkeinoyhtiö arvioi mahdollisia innovaatioympäristöjä Kouvolan seudulla vähähiilisen rakentamisen toteuttamiseksi sekä yritysten motivoimiseksi uuden liiketoiminnan kehitysalustoiksi.
Elinkeinoyhtiö muodostaa verkoston pk-yritysten, julkisten toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Kehitys- ja liiketoimintamahdollisuuksia ideoidaan ja arvioidaan yhdessä verkoston kanssa.
Aalto-yliopisto kehittää Kouvolalle vähähiilisen rakentamisen ja luvittamisen mallin sekä informoi kohdeyrityksiä sen hyödyntämisestä. Ideoidaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhteistyössä yritysten ja hanketoimijoiden kanssa.
Kyamk tarkastelee puun restoratiivisia mahdollisuuksia esimerkkikohteissa.
Helsingin yo laatii vähähiilisen puurakentamisen aluetalousvaikutusselvityksen.
Lut toteuttaa elinkaarikustannuslaskentaa kaupungin osoittamaan kohteeseen.

tulokset

Yritysten motivoimiseksi ja kasvun tueksi on tunnistettu ja arvioitu innovaatioympäristöjä vähähiilisen rakentamisen osalta. Yritysten valmiuksia tunnistaa ja hyödyntää kasvupotentiaalia vähähiilisen rakentamisen osalta on edistetty.
Innovaatioyhteistoiminnan, yritysten kilpailukyvyn, vähähiilisten hankintojen ja resurssitehokkuuden kehittämisen osalta on muodostettu verkosto pk-yritysten, julkisten toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden kanssa.
On kehitetty vähähiilisen ja resurssitehokkaan rakentamisen malli yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yritysten osaaminen ja ymmärrys vähähiilisyyden ja elinkaarikustannuslaskennan osalta on lisääntynyt.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö, lehtori Pekka Malinen, 044 702 8355, pekka.malinen@xamk.fi

Faktat

Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkosto

01.01.2015 – 31.10.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvola Innovation

Osatoteuttajat: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Aalto yliopisto, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu (LUT), Helsingin yo/Ruralia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 288 858 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 45 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)