ARVO-HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.8.2023

 

Hyvinvointialan yritykset + koronapandemian vaikutukset =
haastetta liiketoiminnalle, joka perustuu ihmisen fyysiseen näkemiseen.

Hyvinvointipalveluiden asiakasarvo ei koostu asiakkaan näkemisestä.
Toimijoiden tuottama arvo koostuu palveluiden aikaansaamista hyvinvointivaikutuksista.

Koronapandemian iskettyä, ei ollut mahdollista kohdata ihmisiä, jolloin yhtenä ratkaisuna pandemian haasteista selviämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi, oli hyödyntää digitaalisuutta palveluiden tuotossa.
Sen lisäksi oli (ja on edelleen) kannattavaa perustaa liiketoiminta pohjaten asiakkaalle tuotettaviin hyvinvointivaikutuksiin.

Digitaaliset taidot ja digitaalisuuden haltuunotto oli tunnistettu haasteelliseksi erityisesti hyvinvointialalla toimivien mikro- ja pk-yrityksien osalta. Digitaaliset palvelut paitsi mahdollistavat liiketoiminnan koronapandemian aikana, myös luovat lisäarvoa mahdollistamalla vaikutusdatan keräämisen helpommin perinteisiin palveluihin verrattuna. Näin ollen osaaminen edellämainituissa teemoissa on ollut yritysten ja toimijoiden kannalta elintärkeää.

Kasvattaakseen osaamistaan ja kehittyäkseen liiketoiminnan jatkumiseksi, tarvittiin ARVO-hanketta.

Hanketta toteutti Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Active Life Lab -yksikkö.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————

 

päätavoitteet arvo-kokonaisuudelle

ARVO – Vaikutukset kilpailueduksi hyvinvointipalvelujen digitalisaatiota kehittämällä

 

Yrittäjän valmius ja osaaminen digitaalisten alustojen käyttöönottoon kasvaa.

  • Osallistuvalle toimijalle syntyy yksi uusi digitaalinen palvelu, sekä osaaminen ylläpitää ja kehittää palvelua itsenäisesti.
  • Uuden tuotteen myötä palvelun tarjoaminen on mahdollista ilman asiakkaan fyysistä kohtaamista.

  • Toimijat keräävät vaikutustiedon digitaalisesti.
  • Toimijat pystyvät näyttämään asiakkaalle hänen palvelustaan saamansa hyvinvointivaikutukset.

  • Vaikutustietoa osataan käyttää hyväksi markkinoinnissa, viestinnässä ja palvelujen kehittämisessä.
  • Valmius laskuttaa palvelun vaikutuksista kasvaa.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————

tutustu lisää

 

Opaskokonaisuus, joka selkeyttää, miksi materiaalikoosteeseen kerätyt toimet ovat tärkeitä hyvinvointialan toimijoiden arjessa.

Teemat kulkevat liiketoiminnan suunnittelusta brändityöskentelyyn ja sieltä edelleen digitaalisen markkinoinnin vinkkeihin. 

 

Pohdituttaako hyvinvointialan toimijana, miten voisit muuttaa jo vakiintuneita toimintamallejasi? Entä miten ennakoinnista voisi olla hyötyä palveluiden kehittämisessä? Ja kuinka sitten herättää digitaalisesti toiminnan kohderyhmään kuuluvan, potentiaalisen asiakkaan huomio? Lue artikkelikokonaisuudesta kaikista näistä ja hieman enemmänkin.

 

Etelä-Savon alueen toimijat lähtivät uteliaasti mukaan parivuotiselle ARVO-matkalle. Mikro- ja pk-yritysten lisäksi osallistujia oli myös julkiselta puolelta ja seuraedustajia. 

 

Osallistujilla oli käytettävänään monialainen asiantuntijatiimi. 

Lisätietoja

ARVO | projektipäällikkö

Mira Häyrinen (TtM, ft)
+358 40 547 9413
mira.hayrinen@xamk.fi

 

ARVO-hankkeen tietosuojaseloste.

ARVO-OPPAAT: LATAA VINKIT DIGITAALISEEN LIIKETOIMINTAAN HYVINVOINTIALALLA

OPPAAT JA VINKIT TYÖKALUJEN KÄYTTÖÖN

TÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT

Lue hyvinvointipalvelujen digitalisaation kehittämisestä

Miten esimerkiksi hyvinvointialan yritys voisi muuttaa jo vakiintuneita toimintamallejaan? Ja miksi niin kannattaisi tehdä?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Marko Tanskasen NEXT-artikkelista:
Miksi kehittää digitaalisuutta hyvinvointialan yrityksille?(kuva: Hyviö / Active Life Lab / Xamk)

Mihin digitaalisuuden tiekartta vie?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Marko Tanskasen NEXT-artikkelista:

Digitaalisuuden tiekartta ohjaa kohti vaikuttavaa digipalvelua

(kuva: Canva.com)

Miten ennakointi tukee palveluiden kehittämisessä?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Enni Jaatisen READ-artikkelista:

Hyvinvointipalveluiden ihmislähtöistä kehittämistä tulevaisuusmuotoilun avulla

(kuva: Canva.com)

Miten mm. Arvossa mukana olevat hyvinvointialan yritykset voisivat hyödyntää asiakaslähtöisyyttä?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Marko Tanskasen READ-artikkelista:

Hyvinvointipalveluiden käyttäjälähtöistä suunnittelua

(kuva: Canva.com)

Miksi kannattaa olla smart digitaalisen markkinoinnin tavoitteita asettaessa?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Marko Tanskasen NEXT-artikkelista:

Kannattaa olla SMART digitaalisen markkinoinnin tavoitteita asettaessa

(kuva: Pexels.)

MITEN herättää potentiaalisen asiakkaan huomio digitaalisesti?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Marko Tanskasen NEXT-artikkelista:

Digitaalisen markkinoinnin sisältöjä asiakaspolun varrelle

Kuva: Canva

hyvinvointialalla toimivan liiketoiminnan kasvattaminen digitalisaation avulla – miksi ja miten?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Marko Tanskasen READ-artikkelista:

Digitaalisuus voi tuottaa lisäarvoa hyvinvointipalveluillekin

Miten hyvinvointialan yrittäjä voisi parhaiten todistaa sen, että juuri hän tuottaa parasta mahdollista palvelua?

Lue lisää Arvon projektipäällikön Mira Häyrisen READ-artikkelista:

Hyvinvointidataa keräämällä kohti vaikuttavampaa palvelua

Miten vaikutukset ja kilpailuetu liittyvät toisiinsa?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Enni Jaatisen READ-artikkelista:

Vaikutukset kilpailueduksi hyvinvointialalla

4P, 4C, 4E – markkinointimixin kehittyminen tuotekeskeisestä kokemuskeskeiseksi

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Marko Tanskasen NEXT-artikkelista:

Mistä paloista koostuu nykyaikainen markkinointimix?

 

MINKÄLAISIA HAASTEITA HYVINVOINTIALAN TOIMIJAT OVAT KOHDANNEET DIGITAALISEEN MARKKINOINTIIN LIITTYEN?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Marko Tanskasen NEXT-artikkelista:

Vaikuttavaa markkinoinnin kehittämistä hyvinvointialalle yhteistyössä

Kuva: Pexels

ARVOssa mukana olleita yrityksiä ja toimijoita:


AAMUKAHVITILAISUUKSIA JA KOULUTUKSIA

KEVÄT 2022 | verkostoitumiskahvit

 

Yhteisinä toimina vietimme kuukausittaisia verkostoitumiskahveja, joiden keskusteluita ohjasivat jokaiselle kerralle ennalta suunnitellut, hankkeeseen osallistuvien toimijoiden tarpeisiin pohjautuvat teemat.

Kahvihetkiä toteutettiin hybridinä.

SYKSY 2022 | koulutukset ja jälkilöylyt

 

Kesän jälkeen muutimme verkostoitumiskahvi-konseptia, mutta emme tietenkään halunneet luopua toimijoiden kuukausittaisen tapaamisen mahdollistamisesta heitä yhdistävien asioiden parissa.

Syksyllä järjestimme intro-tapaamisen, jossa alustimme hyvinvointialan digitaalisuuden tiekartan esittelemällä kolmea syksyn koulutuskertaa.

Koulutuskerrat olivat kestoltaan keväisiä verkostokahvitilaisuuksia pidempiä ja koulutusteemoihin liittyen oli saman viikon aikana mahdollista osallistua ”jälkilöylyt” -tapahtumiin, joissa oli mahdollisuus keskustella yhdessä koulutus sisällöstä ja miten aihe kutakin hankkeen osallistujaa koskettaa.

 

VAIKUTTAVUUTTA, TUOTTEISTAMISTA JA MARKKINOINTIA

NIISTÄ TEEMOISTA KOOSTUI KEVÄÄN 2023 YHTEISET KOULUTUKSET

ARVOISA PÄÄTÖS SYKSYLLÄ 2023

ARVOn päätöstilaisuutta juhlistettiin 17.8.2023

 

Hyvinvointiala koskettaa meistä kaikkia. Rakentaaksemme tulevaisuuskestävää toimintaa, tulee meidän olla tietoisia alalla vallitsevista muutoksista ja erilaisista mahdollisuuksista. ARVO-hankkeen päätösseminaarin teemana oli

Hyvinvointipalvelut 2.0: Digitaalisuuden mahdollisuudet.

Asiantuntijapuheenvuorossa Impulssi Oy:n Riku Aalto. Hänellä on 25 vuoden kokemus hyvinvointialan eri konteksteista.  

 

ARVOn monialainen asiantuntijatiimi:

ARVO-hankkeen TKI-asiantuntija Pirjo Hakala

Pirjo Hakala
TKI-asiantuntija (äitiyslomalla)
ft, hyvinvointiteknologian insinööri, TtM

Terveyden edistäminen, vaikuttavuus, hyvinvointiteknologia

LinkedIn Pirjo Hakala

ARVO-hankkeen TKI-asiantuntija Marko Tanskanen

Marko Tanskanen
TKI-asiantuntija
LitM, KTM

Valmennus/opetus, hyvinvointiteknologia, liiketoiminta

LinkedIn Marko Tanskanen

ARVO-hankkeen ohjelmistosuunnittelija Henri Lanér

Henri Lanér

Ohjelmistosuunnittelija

IT-tradenomi (AMK)

ARVO-hankkeen TKI-asiantuntija Enni Jaatinen

Enni Jaatinen
TKI-asiantuntija
Muotoilija (YAMK), palvelumuotoilu
Tradenomi (AMK), myynti ja markkinointi, palvelumuotoilu

Asiakaslähtöinen kehittäminen, markkinointi, viestintä, ennakointi

LinkedIn Enni Jaatinen

Faktat

ARVO: Vaikutukset kilpailueduksi hyvinvointipalveluiden digitalisaatiota kehittämällä

01.06.2021 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 616 640 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 121 228 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: ESR - Euroopan sosiaalirahasto | Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus