ARVO-HANKE

Hyvinvointialan yritykset, joilla liiketoiminta perustuu ihmisten fyysiseen näkemiseen, ovat erityisissä vaikeuksissa koronapandemian aikana. Hyvinvointialan yrittäjien luoma arvo asiakkaille koostuu palvelun tuottamista hyvinvointivaikutuksista, ei asiakkaan näkemisestä itsessään. Yksi ratkaisu koronapandemiasta selviämiselle, sekä liiketoiminnan kasvulle pandemian jälkeen, on perustaa liiketoiminta asiakkaalle tuotettuun arvoon palvelun hyvinvointivaikutuksista.

Digitaalisista palveluista kertyvää tietoa pystytään hyödyntämään palveluiden kohdentamiseen sekä vaikutusten mittaamiseen. Digitaaliset palvelut paitsi mahdollistavat liiketoiminnan koronapandemian aikana, myös luovat lisäarvoa mahdollistamalla vaikutusdatan keräämisen helpommin perinteisiin palveluihin verrattuna.

Hanketta toteuttaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Active Life Lab -yksikkö.

 

MISSIO
Tuemme eteläsavolaisia hyvinvointi- ja sotealan mikro- ja pk-yrityksiä muutoksessa kohti digitaalista palveluntarjontaa yrityskohtaisiin tarpeisiin vastaten. Yrityskohtaisia toimenpiteitä yhdistävänä tekijänä on vaikutusdatan hyödyntäminen markkinoinnissa ja myynnissä, palvelun kehittämisessä, asiakkaan sitouttamisessa kehittämistoimenpiteisiin, sekä arvonluonnissa.

 

VISIO
Toiminnan tuloksena yrityksiin syntyy uutta osaamista sekä uskoa selvitä koronapandemian haasteista. Konkreettisena tuloksena jokaiselle osallistuvalle yritykset ovat ottaneet askeleita kohti digitaalisuutta: yrityskohtaisesti on syntynyt vähintään yksi digitaalinen tuote tai palvelu sekä yrittäjälle osaaminen kehittää uusia digitaalisia palveluita myös hankkeen jälkeen. Yritykset osaavat kerätä tietoa palveluidensa hyvinvointivaikutuksista, sekä käyttää tätä tietoa palveluidensa markkinoinnissa ja myynnissä. Pitkän aikajänteen tavoitteena on, että yritykset pystyvät perustamaan ainakin osan liiketoiminnastaan palveluiden aikaansaamista hyvinvointivaikutuksista laskuttamiseen.

 

 

Asiantuntijat

Yritykset

ARVO-hankkeen tietosuojaseloste.

Lisätietoja

ARVO | projektipäällikkö

Mira Häyrinen (TtM, ft)
+358 40 547 9413
mira.hayrinen@xamk.fi

ARVOn monialainen asiantuntijatiimi:

ARVO-hankkeen TKI-asiantuntija Pirjo Hakala

Pirjo Hakala
TKI-asiantuntija (äitiyslomalla)
ft, hyvinvointiteknologian insinööri, TtM

Terveyden edistäminen, vaikuttavuus, hyvinvointiteknologia

LinkedIn Pirjo Hakala

ARVO-hankkeen TKI-asiantuntija Marko Tanskanen

Marko Tanskanen
TKI-asiantuntija
LitM, KTM

Valmennus/opetus, hyvinvointiteknologia, liiketoiminta

LinkedIn Marko Tanskanen

ARVO-hankkeen ohjelmistosuunnittelija Henri Lanér

Henri Lanér

Ohjelmistosuunnittelija

IT-tradenomi (AMK)

ARVO-hankkeen TKI-asiantuntija Enni Jaatinen

Enni Jaatinen
TKI-asiantuntija
Muotoilija (YAMK), palvelumuotoilu
Tradenomi (AMK), myynti ja markkinointi, palvelumuotoilu

Asiakaslähtöinen kehittäminen, markkinointi, viestintä, ennakointi

LinkedIn Enni Jaatinen

ARVOssa mukana olevat yritykset ja toimijat:


Lue lisää hyvinvointipalvelujen digitalisaation kehittämisestä

Miten esimerkiksi hyvinvointialan yritys voisi muuttaa jo vakiintuneita toimintamallejaan? Ja miksi niin kannattaisi tehdä?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Marko Tanskasen NEXT-artikkelista:
Miksi kehittää digitaalisuutta hyvinvointialan yrityksille?(kuva: Hyviö / Active Life Lab / Xamk)

Mihin digitaalisuuden tiekartta vie?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Marko Tanskasen NEXT-artikkelista:

Digitaalisuuden tiekartta ohjaa kohti vaikuttavaa digipalvelua

(kuva: Canva.com)

Miten ennakointi tukee palveluiden kehittämisessä?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Enni Jaatisen READ-artikkelista:

Hyvinvointipalveluiden ihmislähtöistä kehittämistä tulevaisuusmuotoilun avulla

(kuva: Canva.com)

Miten mm. Arvossa mukana olevat hyvinvointialan yritykset voisivat hyödyntää asiakaslähtöisyyttä?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Marko Tanskasen READ-artikkelista:

Hyvinvointipalveluiden käyttäjälähtöistä suunnittelua

(kuva: Canva.com)

Miksi kannattaa olla smart digitaalisen markkinoinnin tavoitteita asettaessa?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Marko Tanskasen NEXT-artikkelista:

Kannattaa olla SMART digitaalisen markkinoinnin tavoitteita asettaessa

(kuva: Pexels.)

MITEN herättää potentiaalisen asiakkaan huomio digitaalisesti?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Marko Tanskasen NEXT-artikkelista:

Digitaalisen markkinoinnin sisältöjä asiakaspolun varrelle

Kuva: Canva

hyvinvointialalla toimivan liiketoiminnan kasvattaminen digitalisaation avulla – miksi ja miten?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Marko Tanskasen READ-artikkelista:

Digitaalisuus voi tuottaa lisäarvoa hyvinvointipalveluillekin

Miten hyvinvointialan yrittäjä voisi parhaiten todistaa sen, että juuri hän tuottaa parasta mahdollista palvelua?

Lue lisää Arvon projektipäällikön Mira Häyrisen READ-artikkelista:

Hyvinvointidataa keräämällä kohti vaikuttavampaa palvelua

Miten vaikutukset ja kilpailuetu liittyvät toisiinsa?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Enni Jaatisen READ-artikkelista:

Vaikutukset kilpailueduksi hyvinvointialalla

4P, 4C, 4E – markkinointimixin kehittyminen tuotekeskeisestä kokemuskeskeiseksi

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Marko Tanskasen NEXT-artikkelista:

Mistä paloista koostuu nykyaikainen markkinointimix?

 

VUOSI 2022

KEVÄT 2022, verkostoitumiskahvit

Yhteisinä toimina vietimme kuukausittaisia verkostoitumiskahveja, joiden keskusteluita ohjasivat jokaiselle kerralle ennalta suunnitellut, hankkeeseen osallistuvien toimijoiden tarpeisiin pohjautuvat teemat.

Kahvihetkiä toteutettiin hybridinä.

 

 

SYKSY 2022, koulutukset ja jälkilöylyt

Kesän jälkeen muutimme verkostoitumiskahvi-konseptia, mutta emme tietenkään halunneet luopua toimijoiden kuukausittaisen tapaamisen mahdollistamisesta heitä yhdistävien asioiden parissa.

Syksyllä järjestimme intro-tapaamisen, jossa alustimme hyvinvointialan digitaalisuuden tiekartan esittelemällä kolmea syksyn koulutuskertaa.

Koulutuskerrat olivat kestoltaan keväisiä verkostokahvitilaisuuksia pidempiä ja koulutusteemoihin liittyen oli saman viikon aikana mahdollista osallistua ”jälkilöylyt” -tapahtumiin,

joissa oli mahdollisuus keskustella yhdessä koulutus sisällöstä ja miten aihe kutakin hankkeen osallistujaa koskettaa.

 

KEVÄT 2023

Ajankohtaista

ARVO – ensimmäinen vuosi pian takanapäin

ARVO-hankkeen vuosipäivä häämöttää – mitä kulunut vuosi on pitänyt sisällään? Viime keväänä jännitettiin, että saapuuko myönteinen rahoituspäätös ja pääsemmekö sen myötä ARVO-matkalle eteläsavolaisten hyvinvointialan pienyrittäjien ja toimijoiden kanssa. Myönteinen rahoituspäätös merkitsisi sitä, että pääsisimme tukemaan hyvinvointialan toimijoiden omanlaisen digitaalisuuden tiekartan rakentumista. Myönteinen rahoituspäätös tuli ja pääsimme suunnittelemaan tarkempia askelmerkkejä yhdessä monialaisen hanketiimin kanssa – tuntuu,...

Faktat

ARVO: Vaikutukset kilpailueduksi hyvinvointipalveluiden digitalisaatiota kehittämällä

01.06.2021 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 616 640 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 121 228 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: ESR - Euroopan sosiaalirahasto | Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus