ARVO-HANKE

Hyvinvointialan yritykset, joilla liiketoiminta perustuu ihmisten fyysiseen näkemiseen, ovat erityisissä vaikeuksissa koronapandemian aikana. Hyvinvointialan yrittäjien luoma arvo asiakkaille koostuu palvelun tuottamista hyvinvointivaikutuksista, ei asiakkaan näkemisestä itsessään. Yksi ratkaisu koronapandemiasta selviämiselle, sekä liiketoiminnan kasvulle pandemian jälkeen, on perustaa liiketoiminta asiakkaalle tuotettuun arvoon palvelun hyvinvointivaikutuksista.

Digitaalisista palveluista kertyvää tietoa pystytään hyödyntämään palveluiden kohdentamiseen sekä vaikutusten mittaamiseen. Digitaaliset palvelut paitsi mahdollistavat liiketoiminnan koronapandemian aikana, myös luovat lisäarvoa mahdollistamalla vaikutusdatan keräämisen helpommin perinteisiin palveluihin verrattuna.

Hanketta toteuttaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Active Life Lab -yksikkö.

 

MISSIO
Tuemme eteläsavolaisia hyvinvointi- ja sotealan mikro- ja pk-yrityksiä muutoksessa kohti digitaalista palveluntarjontaa yrityskohtaisiin tarpeisiin vastaten. Yrityskohtaisia toimenpiteitä yhdistävänä tekijänä on vaikutusdatan hyödyntäminen markkinoinnissa ja myynnissä, palvelun kehittämisessä, asiakkaan sitouttamisessa kehittämistoimenpiteisiin, sekä arvonluonnissa.

 

VISIO
Toiminnan tuloksena yrityksiin syntyy uutta osaamista sekä uskoa selvitä koronapandemian haasteista. Konkreettisena tuloksena jokaiselle osallistuvalle yritykset ovat ottaneet askeleita kohti digitaalisuutta: yrityskohtaisesti on syntynyt vähintään yksi digitaalinen tuote tai palvelu sekä yrittäjälle osaaminen kehittää uusia digitaalisia palveluita myös hankkeen jälkeen. Yritykset osaavat kerätä tietoa palveluidensa hyvinvointivaikutuksista, sekä käyttää tätä tietoa palveluidensa markkinoinnissa ja myynnissä. Pitkän aikajänteen tavoitteena on, että yritykset pystyvät perustamaan ainakin osan liiketoiminnastaan palveluiden aikaansaamista hyvinvointivaikutuksista laskuttamiseen.

 

 

Asiantuntijat

Yritykset

ARVO-hankkeen tietosuojaseloste.

Lisätietoja

ARVO | projektipäällikkö

Mira Häyrinen (TtM, ft)
+358 40 547 9413
mira.hayrinen@xamk.fi

ARVOn monialainen asiantuntijatiimi:

ARVO-hankkeen projektipäällikkö Mira Häyrinen

Mira Häyrinen

Projektipäällikkö

TtM, ft

vaikuttavuus, sosiaali-ja terveysala, ohjelmistokehityksen sisällöt

LinkedIn Mira Häyrinen

ARVO-hankkeen ohjelmistoarkkitehti Petri Janhunen

Petri Janhunen

Ohjelmistoarkkitehti ja yrittäjä

Insinööri

Digitaaliset liiketoimintamallit ja sovellukset, markkinointi, asiakaslähtöisyys

LinkedIn Petri Janhunen

ARVO-hankkeen TKI-asiantuntija Pirjo Hakala

Pirjo Hakala
TKI-asiantuntija

ft, hyvinvointiteknologian insinööri, TtM
Terveyden edistäminen, vaikuttavuus, hyvinvointiteknologia

LinkedIn Pirjo Hakala

ARVO-hankkeen ohjelmistosuunnittelija Henri Lanér

Henri Lanér

Ohjelmistosuunnittelija

IT-tradenomi (AMK)

ARVO-hankkeen TKI-asiantuntija Enni Jaatinen

Enni Jaatinen
TKI-asiantuntija
Tradenomi (AMK), myynti ja markkinointi, palvelumuotoilu

Asiakaslähtöinen kehittäminen, markkinointi, viestintä

LinkedIn Enni Jaatinen

 

ARVO-hankkeen TKI-asiantuntija Marko Tanskanen

Marko Tanskanen
TKI-asiantuntija

LitM, KTM

Valmennus/opetus, hyvinvointiteknologia, liiketoiminta

LinkedIn Marko Tanskanen

ARVOssa mukana olevat yritykset ja toimijat:


vaikutukset kilpailueduksi hyvinvointipalvelujen digitalisaatiota kehittämällä

Miten esimerkiksi hyvinvointialan yritys voisi muuttaa jo vakiintuneita toimintamallejaan? Ja miksi niin kannattaisi tehdä?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Marko Tanskasen NEXT-artikkelista:
Miksi kehittää digitaalisuutta hyvinvointialan yrityksille?(kuva: Hyviö / Active Life Lab / Xamk)

Mihin digitaalisuuden tiekartta vie?

Lue lisää Arvon TKI-asiantuntija Marko Tanskasen NEXT-artikkelista:

Digitaalisuuden tiekartta ohjaa kohti vaikuttavaa digipalvelua

(kuva: Canva.com)

Ajankohtaista

ARVO – ensimmäinen vuosi pian takanapäin

ARVO-hankkeen vuosipäivä häämöttää – mitä kulunut vuosi on pitänyt sisällään? Viime keväänä jännitettiin, että saapuuko myönteinen rahoituspäätös ja pääsemmekö sen myötä ARVO-matkalle eteläsavolaisten hyvinvointialan pienyrittäjien ja toimijoiden kanssa. Myönteinen rahoituspäätös merkitsisi sitä, että pääsisimme tukemaan hyvinvointialan toimijoiden omanlaisen digitaalisuuden tiekartan rakentumista. Myönteinen rahoituspäätös tuli ja pääsimme suunnittelemaan tarkempia askelmerkkejä yhdessä monialaisen hanketiimin kanssa – tuntuu,...

Faktat

ARVO: Vaikutukset kilpailueduksi hyvinvointipalveluiden digitalisaatiota kehittämällä

01.06.2021 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 616 640 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 121 228 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: ESR - Euroopan sosiaalirahasto | Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus