Hanke selvitti nuorten asemaa palveluissa, palveluiden toimivuutta ja kehittämistarpeita.

Vaikeimmin työllistyvät nuoret palvelujärjestelmässä eli Vainu-hanke selvitti nuorten asemaa palveluissa, palveluiden toimivuutta ja kehittämistarpeita. Hanke tuotti tietoa nuorten ja asiantuntijoiden näkemyksistä ja kokemuksista.

Hankkeessa raportoitiin nuorten palveluita käsittelevän haastattelututkimuksen tulokset. Vainulla Etelä-Savossa – Vaikeimmin työllistyvät nuoret palvelujärjestelmässä -selvityksen pohjalta koottiin Kehittämisen keihäänkärjet -ehdotus Etelä-Savon kunnille. Hankkeen työpajatyöskentelyssä koottu kehittämisverkosto hyödyntää hankkeen julkaisuja palveluita kehitettäessä ja toteuttaa kehittämiskokeiluja hankkeen päättymisen jälkeen.

Selvitys ja kehittämisehdotukset auttavat kuntia ja nuorten palveluita tuottavia organisaatioita kehittämään nuorille suunnattuja palveluita ja ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Hankkeessa tuotettu tieto edistää nuorisotakuun toteutumista ja tukee alueellista kehittämistä.

Hankkeen julkaisu

Yhteystiedot

Sonja Miettinen
projektipäällikkö
p. 040 652 9268
sonja.miettinen(at)mamk.fi

Faktat

VAINU - Vaikeimmin työllistyvät nuoret palvelujärjestelmässä

01.11.2014 – 30.06.2015

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Asiasanat