"Ei skeittauksessa jalkoja tarvita vaan kavereita"

VALKKU-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, millaisia mahdollisuuksia vammaisella nuorella on liikunnan harrastamiseen yhdessä muiden nuorten kanssa ja miten vammaiseen nuoreen suhtaudutaan liikunnallisissa nuorisokulttuureissa.

Tutkimus parantaa ymmärrystämme liikunnan merkityksestä vammaisen nuoren arkielämässä ja vammaisten nuorten osallisuudesta nykymuotoisissa liikuntayhteisöissä.

Aineisto

Tutkimuksessa kerätään aineistoa vammaisten nuorten, liikuntakentän toimijoiden ja muiden liikuntaa harrastavien nuorten arjesta verkkokyselyjen, haastattelujen sekä kenttätyön avulla.

Tutkimustieto hyödyttää laajaa joukkoa

Tutkimustieto vammaisten nuorten osallisuudesta ja sen esteistä nuorten harrastuskulttuureissa auttaa monia liikunnan, vammaisten tai nuorten kanssa toimijoita heidän työssään. Se tarjoaa mahdollisuuksia etsiä uusia keinoja vammaisten nuorten liikunnan lisäämiseen ja osallisuuden vahvistamiseen erilaisissa liikuntapalveluissa ja liikuntaharrastuksissa. Tutkimuksesta hyötyvät liikuntakasvattajat, palveluntuottajat ja erityisesti vammaiset nuoret itse.

Tutkimuksen tuloksia julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa Suomessa ja kansainvälisesti. Niistä kerrotaan myös ammatti- ja yleismedioissa sekä tieteellisissä ja ammatillisissa seminaareissa.

VALKKU tarjoaa ammattikorkeakoulun opiskelijoille myös mahdollisuuden suorittaa harjoittelujaan tai tehdä opinnäytteitään vammaisten nuorten liikkumismahdollisuuksien tutkimisen ja kehittämisen parissa. Kiinnostuneet Xamkin opiskelijat voivat ottaa yhteyttä projektitutkija Veli Liikaseen.

 

Lisätietoja

Susan Eriksson
tutkimuspäällikkö
p. 040 684 7702
susan.eriksson(at)xamk.fi

Veli Liikanen
projektitutkija
p. 040 842 0501
veli.liikanen(at)xamk.fi

 

Vammaisten nuorten liikuntayhteisöt toimivat vammattomien aikuisten ehdoilla 

Liikuntaharrastuksilla ja niissä muodostuvilla vertaissuhteilla voi olla suuri merkitys nuoren elämässä identiteettien ja ryhmä- tai alakulttuurien rakentajana. Vammaisten nuorten kohdalla liikunnan harrastaminen ei useinkaan ole minkäänlainen itsestäänselvyys, ja kaverisuhteita ylläpidetään pääosin aikuisten valvovan silmän alla. Vammaisten nuorten asemaa liikunnallisissa nuorisokulttuureissa koskeva tutkimus Vammaiset nuoret ja liikunta kokoaa yhteen kolmivuotisen tutkimushankkeen tulokset vammaisten nuorten mahdollisuuksista harrastaa liikuntaa ja heidän asemastaan nuorten liikuntaharrastuksissa ja osana liikunnallisia nuorten yhteisöjä. 

Liikuntaharrastuksissa, kuten erityisryhmien jalkapallossa, näkövammaisten maalipallossa ja lumilautailussa muodostetaan ainutlaatuisia nuorisokulttuureita. Näihin liittyy liikuntakulttuurisia ja vammaiskulttuurisia elementtejä riippuen pelaajien muista statuksista, kuten asemasta kilpaurheilun kentällä, alakulttuurien jäsenyyksistä ja vammaisuuden merkityksestä urheilusuoritukselle ja identiteetille.

Vammaiset nuoret harrastavat liikuntaa tavoitteenaan hyvä kunto, omien liikunnallisten taitojen kehittyminen ja hauskanpito. Liikunnan harrastaminen on monille nuorille intohimoista toimintaa, ja huippu-urheilutasolla kilpaileminen tuottaa erityisiä mielekkyyden ja tarkoituksellisuuden kokemuksia. Tutkimuksessa havaittiin, että keskinäinen kannustaminen oli liikunnallisissa vammaisten nuorten yhteisöissä voimakasta.

Liikunnan harrastamisen esteiksi nostettiin omat koetut fyysiset rajoitteet, jotka saattavat vaikeuttaa mieleisen lajin harrastamista tai jopa estää sen aloittamisen. Avustajien, ohjaajien ja liikuntapaikkojen erityisliikuntaan liittyvän osaamisen puute voi hankaloittaa tai estää liikunnan harrastamisen.

Vertaissuhteita aikuisten valvovan silmän alla
Perheiden aktiivisuudella on keskeinen osuus vammaisen nuoren pääsyssä liikunnan maailmaan. Myös ohjaajat, valmentajat, vammaispalveluammattilaiset ja avustajat vaikuttavat suunnaten ja kannustaen liikunnalliseen toimintaan tai päinvastoin, sitä rajaten ja ehkäisten. Joissain tapauksissa ohjaajat kuvasivat, että vammaisten nuorten pääsyä liikunnan pariin saatetaan jarrutella jo lapsuudesta lähtien.

Liikunnalliset nuorisokulttuurit tarjoavat nuorille vertaissosiaalisuuden mahdollisuuksia sekä samassa paikassa harrastettaessa, harjoitusleireillä että verkkoyhteisöissä. Nuorille tärkeitä kaverisuhteita voi muodostua liikuntaharrastuksissa, mutta vanhempien ja valmentajien täytyy ymmärtää antaa niiden muodostumiselle tilaa. Mahdollisuudet spontaaniin, omatoimiseen ja vapaaseen tekemiseen ilman aikuisten läsnäoloa ovat rajalliset.

 

Lisätietoja

Kirjan tiedot:

Susan Eriksson, Päivi Armila ja Anni Rannikko (toim.) 2018. Vammaiset nuoret ja liikunta. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 346.
Verkkojulkaisu on vapaasti ladattavissa LIKES-tutkimuskeskuksen julkaisuhakemistosta www.likes.fi/julkaisut.

Kirja on hankkeen ”Skeittaukseen ei tarvita jalkoja vaan kavereita – vammaisten nuorten asema liikunnallisissa nuorisokulttuureissa” loppuraportti. Hanke rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatutkimukseen suuntaamista määrärahoista vuosina 2015–2018.

Kirjan toimittajat:

  • Susan Eriksson, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, eriksson@xamk.fi, p. 040 684 7702
  • Päivi Armila, Itä-Suomen yliopisto, armila@uef.fi, p. 050 362 8068
  • Anni Rannikko, Itä-Suomen yliopisto, rannikko@uef.fi, p. 050 5628 471

Ajankohtaista

Ajatuksia tutkimustyöstä

Nyt on kaksi viikkoa harjoittelua takana Juvenialla VALKKU-tutkimuksen parissa. Uuden tiedon määrä on valtava. Kirjojen ja internet-välilehtien määrä lisääntyy koko ajan, kun löytyy jotain uutta mielenkiintoista aineistoa luettavaksi. Nimeni on siis Riku Happonen ja olen toisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija ja suoritan Juvenialla yhteisöpedagogin työkentät-harjoittelua.   Tutkimustyö on minulle aivan uusi aluevaltaus ja se oli yksi syy...

Faktat

VALKKU - Vammaisen nuoren asema liikunnallisissa nuorisokulttuureissa

01.05.2015 – 30.08.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 393 806 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM