Uusi kalastuslaki on ollut voimassa Suomessa vuoden 2016 alusta lähtien. Lakiuudistuksen myötä entisistä kalastusalueista muodostettiin 118 uutta kalatalousaluetta. Uudet kalatalousalueet aloittivat toimintansa vuonna 2019. Kalastuslaki edellyttää kalastusalueiden toiminnan läpinäkyvyyttä ja hyvää tiedottamista kalastusalueen sisäisesti ja ulkoisesti. Kalatalousalueiden tiedotusvelvollisuus liittyy muun muassa kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvään tiedotukseen sekä kalastuksen ja kalavarantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen keräämiseen.

Kalatalousalueet kartalle- hankkeen tavoitteena on luoda selainpohjainen karttatyökalu, jonka kautta käyttäjä löytää paikkatiedon avulla eri kalatalousalueiden nettisivuille. Lisäksi hankkeessa tuotetaan kalatalousalueille verkkosivupohja, sekä perehdytetään niiden ylläpitoon liittyvissä asioissa.

Verkkosivujen kautta kalatalousalueet voivat jakaa tietoa tarvittavista kalastusluvista ja rajoituksista. Verkkosivuille voidaan myös koota lista kalastusalueeseen kuuluvista osakaskunnista ja niiden yhteyshenkilöistä. Kalatalousalueiden verkkosivut toimivat myös jäsenten sisäisessä viestinnässä ja sitä kautta voidaan esimerkiksi jakaa laadittua käyttö- ja hoitosuunnitelmaa.

Lisätietoja

Eetu Karhunen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
TKI-asiantuntija
p. 040 545 6522
eetu.karhunen(at)xamk.fi

Vesa Karttunen
Kalatalouden keskusliitto
Toiminnanjohtaja
p. 050 3850 875
vesa.karttunen(a)ahven.net

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Järvikalan jäljet: saalistietoa ja...

Mobiilijärjestelmä sisävesien saalistietoilmoitukseen, jossa tiedot ovat samalla käytettävissä jäljitettävyyden todentamiseen.

Nostetta särkikaloista - Vajaasti...

Vajaasti hyödynnetyt kalalajit täysimittaiseen hyötykäyttöön

Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys

Oikein kohdennetulla kalastuksella voidaan vaikuttaa positiivisesti koko vesistön ekologiseen tilaan

Faktat

Kalatalousalueet kartalle

01.03.2020 - 31.03.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kalatalouden keskusliitto

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 72 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 56 938 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat

Jaa sivu