Kalatalousalueet kartalle -hanke kehitti kalatalousalueiden digitaalista viestintää ja sen saavutettavuutta.

Uusi kalastuslaki on ollut voimassa Suomessa vuoden 2016 alusta lähtien. Lakiuudistuksen myötä entisistä kalastusalueista muodostettiin 118 uutta kalatalousaluetta. Uudet kalatalousalueet aloittivat toimintansa vuonna 2019. Kalastuslaki edellyttää kalastusalueiden toiminnan läpinäkyvyyttä ja hyvää tiedottamista kalastusalueen sisäisesti ja ulkoisesti. Kalatalousalueiden tiedotusvelvollisuus liittyy muun muassa kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvään tiedotukseen sekä kalastuksen ja kalavarantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen keräämiseen.

Kalatalousalueet kartalle- hankkeessa luotiin selainpohjainen karttatyökalu, jonka kautta käyttäjä löytää paikkatiedon avulla eri kalatalousalueiden verkkosivuille. Karttatyökalun ylläpito siirtyi hankkeen päättymisen jälkeen Kalatalouden keskusliitolle.

Lisäksi hankkeessa selvitettiin kalatalousalueiden tarpeita niiden omiin verkkosivuihin liittyen, sekä luotiin selvityksen pohjalta verkkosivupohja. Yhteensä hankkeeseen osallistui 30 kalatalousaluetta eri puolilta Suomea, joille luotiin verkkosivut edellä mainitulle pohjalle. Lisäksi kalatalousalueiden toimihenkilöille pidettiin käyttökoulutuksia liittyen sivujen sisällön tuottoon ja päivittämiseen.

 

Lisätietoja

Teija Rautiainen
tutkimuspäällikkö
puh. 0400 872 759
teija.rautiainen@xamk.fi

Vesa Karttunen
Kalatalouden keskusliitto
Toiminnanjohtaja
p. 050 3850 875
vesa.karttunen@ahven.net

 

Faktat

Kalatalousalueet kartalle

01.03.2020 – 31.01.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kalatalouden keskusliitto

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 72 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 56 938 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat