Tavoitteena vesiliikunnan ja vesiterapian kehittäminen Etelä-Savossa.

Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoima Vesi liikuttaa ja kuntouttaa – Vesiliikunnan ja vesiterapian kehittäminen Etelä-Savossa, VESKU-hanke, oli Euroopan sosiaalirahaston ja Etelä-Savon ELY- keskuksen rahoittama hanke, joka toteutettiin 1.8.2011 – 31.7.2013. Hankkeeseen osallistui Mikkelin ammattikorkeakoulun lisäksi viisitoista (15) liikunta-, terveys- ja kuntoutusalan organisaatiota Etelä-Savon alueelta. VESKU-hankkeen päätavoitteena oli kehittää alueella terveys-, liikunta- ja kuntoutusalan ammattilaisten sekä alan opiskelijoiden osaamista vesiliikunnan ja vesiterapian mahdollisuuksista ja toteutusmuodoista.

Hankkeen tavoitteena oli myös innovoida ja tuottaa uusia terveyttä edistäviä vesiliikuntapalveluja ja kuntoutumista tukevia vesiterapiapalveluja uusille kohderyhmille sekä kehittää alueellinen vesiliikunta- ja vesiterapiapalvelujen toimintamalli ohjaamaan vesiliikunnan käyttöä. Hankkeelle asetettuja tavoitteita ja toiminnan suunnittelua ohjasi Etelä-Savon alueella vuonna 2010 vesiliikunnan kehittämisen tarpeista tehty perusselvitys, jonka tulokset auttoivat kohdentamaan projektin koulutusten sisältöjä ja valitsemaan pilotointien kohderyhmät.

 

Hankkeen julkaisu

Yhteystiedot

Outi Pyöriä
koulutusjohtaja
p. 050 312 5120
outi.pyoria(at)mamk.fi

Faktat

VESKU - Vesi liikuttaa ja kuntouttaa, vesiliikunnan ja vesiterapian kehittäminen Etelä-Savossa

01.08.2011 – 31.07.2013

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta