Hankkeella edistetään perehdyttämiseen ja työn opastukseen soveltuvia digitaalisia työkaluja ja uudenlaisia toimintatapoja sekä malleja.

TAVOITTEET

Palvelualalla sesonki ja osa-aikaiset työsuhteet ovat yleisiä. Työntekijöiden vaihtuvuus on suurta ja työntekijöistä on pulaa. Uuden työntekijän perehdyttäminen pois lähtevän työntekijän tilalle vie esimiesten ja muiden työntekijöiden aikaa, se on kiireisen työn ohella haasteellista toteuttaa ja aiheuttaa paljon kustannuksia. Alan työntekijöissä on paljon diginatiiveja nuoria, joille digitaaliset kanavat ja välineet ovat erottamaton osa arkea ja tekemistä

Hankkeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Savon alueen matkailu- ja ravitsemisalan yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Hankkeessa tehdään työpaikat tietoisiksi digiohjauksen mahdollisuuksista perehdyttämisessä ja työnopastuksessa, tuodaan matkailu- ja ravitsemisalan yrityksiin uusia digitaalisia välineitä hyödyntäviä toimintatapoja ja pilotoidaan välineitä sekä toimintatapoja käytännössä.

TOIMENPITEET

  • Digiperehdyttämisen ja –ohjauksen tarpeiden selvittäminen
  • Digimahdollisuudet ja ideointi
  • Digiperehdyttämisen pilotoinnit
  • Vertaisoppiminen ja toimintatapojen ja –mallien levittäminen sekä jatkokehittämistarpeet

TULOKSET

Hankkeen tuloksina sekä organisaatiot että työntekijät saavat havainnollista tietoa digitaalisesta perehdyttämisestä- ja työnohjauksesta sekä oppivat hyödyntämään uudenlaisia toimintamalleja työhyvinvoinnin edistämiseksi.  Hankkeen tuloksena digitaalisten välineiden käyttö perehdyttämisen ja työnopastuksen apuna parantaa Etelä-Savon alueen matkailu- ja ravitsemisalan yritysten ja julkisten organisaatioiden tuottavuutta ja työhyvinvointia. Tuotoksena  syntyy sisältöä ”Perehdyttäminen digisti palvelualalla” -koulutustuotteelle.

Lisätietoja

Heidi Kauppinen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
050 5269 522
heidi.kauppinen@xamk.fi

Katariina Kovanen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
TKI-asiantuntija
050 3447 453
katariina.kovanen@xamk.fi

 

Tietosuojaselosteeseen pääset tästä.

Tutustu Xamkin yleiseen tietosuojailmoitukseen.

Ajankohtaista

Työelämän muutokset

Kun ajattelen työelämää kokonaisuutena, niin koronavuosi on saanut entisestään tarkastelemaan työelämän ja digitalisaation muuttumista. Nyt viimeistään on aika havahtua huomaamaan, miten työn sisällön ja työn organisoimiseen liittyvät järjestelyt tulisi saada joustamaan, koska tämä tulee suoraan näkymään myönteisenä vaikutuksena ihmisten työhyvinvoinnissa ja työura-ajattelussa. Tässäkin kehittämishankkeessa kehitämme yritysten työhyvinvointia ja näen sen erittäin merkityksellisenä asiana. Jos katsotaan...

Digi perehdytys ja työhönopastus pelillisin menetelmin.

Digiohjauksella työhyvinvointia ja tuottavuutta palvelualle Etelä-Savoon

Tammikuussa aloitettiin Virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla -hanke. Kehittämistyön tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Savon alueen matkailu- ja ravitsemisalan yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Hanke edistää perehdyttämiseen sekä työn opastukseen soveltuvia digitaalisia työkaluja ja uudenlaisia toimintatapoja malleineen.    Tavoitteena on luoda edellytykset palvelualan henkilöstön tasa-arvoiseen alkuperehdytykseen, parantaa ohjauksen saatavuutta sekä saavutettavuutta. Tarkoituksena on sujuvoittaa työntekijöiden ja esimiesten kokemaa työn mielekkyyttä sekä kehittää digitaalisia välineitä perehdyttämiseen –...

Faktat

Virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla

01.10.2020 - 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 309370 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus